ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่จ้างเหมาบริการ

ตามที่ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา (ท้องฟ้าจำลองกรุงเทพ) สำนักงาน กศน. รับสมัครเจ้าหน้าที่จ้างเหมาบริการจำนวน จำนวน 4 ตำแหน่ง 5 ราย ระหว่างวันที่ 10 – 31 ตุลาคม 2562 และได้ประเมินทดสอบเจ้าหน้าที่จ้างเหมาบริการ ในวันที่ 8 พฤศจิกายน 2562 นั้น ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา ขอประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่จ้างเหมาบริการ ดาวน์โหลดบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่จ้างเหมาบริการ