ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา (ท้องฟ้าจำลองกรุงเทพ) รับสมัครเจ้าหน้าที่จ้างเหมาบริการ จำนวน 3 ตำแหน่ง 4 อัตรา

ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา (ท้องฟ้าจำลองกรุงเทพ) สำนักงาน กศน. สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงศึกษาธิการ ประสงค์รับสมัครเจ้าหน้าที่จ้างเหมาบริการ จำนวน 3 ตำแหน่ง 4 อัตรา ดังต่อไปนี้ นักวิชาการวิทยาศาสตร์ศึกษา ปฏิบัติหน้าที่ส่วนท้องฟ้าจำลองกรุงเทพ ช่างเทคนิค และพนักงานขับรถยนต์

ผู้ประสงค์จะสมัคร สามารถขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองพร้อมหลักฐานจำนวน 1 ชุด ได้ที่ฝ่ายบริหารงานทั่วไป ส่วนอำนวยการ ชั้น 10 อาคาร 4 ตั้งแต่วันที่ 18 พฤศจิกายน – 6 ธันวาคม 2562 ในวันและเวลาราชการ

ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา (ท้องฟ้าจำลองกรุงเทพ) จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรตามลำดับคะแนนสอบวันที่ 12 ธันวาคม 2562 ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา (ท้องฟ้าจำลองกรุงเทพ) และเว็บไซต์ www.sciplanet.org

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ฝ่ายบริหารงานทั่วไป ส่วนอำนวยการ โทร. 0 2392 3160 ดาวน์โหลดเอกสารประกาศศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา เรื่อง รับสมัครเจ้าหน้าที่จ้างเหมาบริการ จำนวน 3 ตำแหน่ง 4 อัตรา