ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินทดสอบเป็นเจ้าหน้าที่จ้างเหมาบริการ

ตามที่ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา สำนักงาน กศน. ได้ประกาศรับสมัครเจ้าหน้าที่จ้างเหมาบริการ จำนวน 3 ตำแหน่ง วันที่ 15 พฤศจิกายน 2562 รวม 4 ราย ประกอบไปด้วยตำแหน่งดังนี้ นักวิชาการศึกษา (ส่วนท้องฟ้าจำลองกรุงเทพ) 1 ราย ช่างเทคนิค 2 ราย และพนักงานขับรถยนต์ 1 ราย จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินทดสอบเป็นเจ้าหน้าที่จ้างเหมาบริการ ดาวน์โหลดประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินทดสอบเป็นเจ้าหน้าที่จ้างเหมาบริการ