ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา รับสมัครเจ้าหน้าที่จ้างเหมาบริการ 3 ตำแหน่ง 3 อัตรา

ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา สำนักงาน กศน. รับสมัครเจ้าหน้าที่จ้างเหมาบริการ 3 ตำแหน่ง 3 อัตรา มีตำแหน่งดังนี้ นักวิชาการวิทยาศาสตร์ศึกษา ปฏิบัติหน้าที่ส่วนท้องฟ้าจำลองกรุงเทพ 1 อัตรา ช่างเทคนิค 1 อัตรา และพนักงานขับรถยนต์ 1 อัตรา สามารถขอและยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐานด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 19 ธันวาคม 2562 – 15 มกราคม 2563 เวลา 8.30 – 16.30 น. ฝ่ายบริหารงานทั่วไป ส่วนอำนวยการ ชั้น 10 อาคาร 4 ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา สอบถามโทร. 02 – 392 – 3160 ดาวน์โหลดเอกสารรับสมัครเจ้าหน้าที่จ้างเหมาบริการ 3 ตำแหน่ง 3 อัตรา