ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินทดสอบเจ้าหน้าที่จ้างเหมาบริการ

ตามที่ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา สำนักงาน กศน. ได้รับสมัครเจ้าหน้าที่จ้างเหมาบริการ 3 ตำแหน่ง ประกอบด้วยนักวิชาการศึกษา (ส่วนท้องฟ้าจำลองกรุงเทพ) ช่างเทคนิค และพนักงานขับรถยนต์ เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2562 ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินทดสอบเจ้าหน้าที่จ้างเหมาบริการ ดาวน์โหลดเอกสารประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินทดสอบเจ้าหน้าที่จ้างเหมาบริการ