โรงเรียนวลีรัตน์วิทยาร่วมกิจกรรมวิทยาศาสตร์เสริมการเรียนรู้แนวบูรณาการ ชุด สนุกกับเงา เรื่อง “เงาประหลาดในห้องครัว” ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา

วันนี้ (15 ธ.ค. 63) ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาให้การต้อนรับคณะครูและนักเรียนโรงเรียนวลีรัตน์วิทยา ระดับชั้น ป. 2 จำนวนรวม 31 คน ที่มาร่วมกิจกรรมวิทยาศาสตร์เสริมการเรียนรู้แนวบูรณาการชุด สนุกกับเงา เรื่อง “เงาประหลาดในห้องครัว” ครั้งนี้ เด็ก ๆ ได้เรียนรู้วิทยาศาสตร์ผ่านนิทานเงา เรียนรู้ผ่านการทดลอง เรื่อง การเกิดเงา และรูปร่างของเงา เสริมด้วยกิจกรรมสร้างสรรค์การประดิษฐ์หุ่นเงา ณ นิทรรศการเมืองเด็ก ชั้น 6 อาคารธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา