ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา ส่งนักวิชาการในสังกัด ร่วมเป็นวิทยากรดำเนินรายการบัญชีออนไลน์ (BanShiOnline) เผยแพร่ผ่านทาง Facebook Live และ Youtube

ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา ส่งนักวิชาการในสังกัด ร่วมเป็นวิทยากรดำเนินรายการบัญชีออนไลน์ (BanShiOnline) เผยแพร่ผ่านทาง Facebook Live และ Youtube โครงการดังกล่าวเป็นความร่วมมือของคณาจารย์และศิษย์เก่าจากคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา ในการรวบรวมและเผยแพร่ องค์ความรู้ในแวดวงการบัญชี การศึกษา และเทคโนโลยีสมัยใหม่ โดยเมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2563 ที่ผ่านมา ระหว่างเวลา 18.00-19.00 น. ได้จัดการเสวนาในหัวข้อ “การบัญชีในยุคเทคโนโลยีเปลี่ยนโลก” สามารถรับชมย้อนหลังได้ที่  https://fb.watch/2w00B3drqm/