นิทรรศการ Robot Club

นิทรรศการ Robot Club

ห้อง Robot Club จัดแสดง ณ ชั้้น 4 อาคารธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (อาคาร 4) ให้บริการในรูปแบบกิจกรรมเกี่ยวกับเทคโนโลยีหุ่นยนต์กับการประยุกต์ใช้งานต่าง ๆ ได้เรียนรู้เกี่ยวกับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์พื้นฐานการต่อวงจรไฟฟ้าเบื้องต้น การต่อโครงสร้างหุ่นยนต์ การนำ Coding มาใช้ในการแก้ไขปัญหา

จุดไฮไลต์ของห้อง ห้ามพลาด!

  • หุ่นยนต์ unplugged coding
  • หุ่นยนต์เก็บลูกปิงปอง
  • Gesture Robot หุ่นยนต์เลียนแบบการเคลื่อนไหวของมนุษย์
  • Racing Robot หุ่นยนต์ควบคุมด้วย Bluetooth
  • Sensor ในชีวิตประจำวัน
  • ชุดต่อวงจรไฟฟ้าเบื้องต้น
  • ชุดต่อโครงสร้างตามจินตนาการ