เกี่ยวกับเทศกาล

โควิด-19 ทำให้เราเห็นอย่างชัดเจนว่าทุกกิจกรรมในสังคมปัจจุบันตั้งอยู่บนพื้นฐานของความมั่นคงด้านสุขภาพ โรคระบาดที่เกิดขึ้นโดยไม่ทันตั้งตัวทำให้สายใยที่เชื่อมโยงกันระหว่างมนุษย์ถูกขัดจังหวะ เศรษฐกิจสั่นคลอน และวิถีชีวิตของผู้คนจำนวนมากต้องเปลี่ยนไป

ความรู้ความเข้าใจทางวิทยาศาสตร์คือต้นทุนสำคัญที่เรามีในการประคับประคองตัวเราให้ดำรงอยู่ท่ามกลางวิกฤต ความรู้เรื่องการแพร่ระบาดช่วยให้เรารู้วิธีป้องกันตนเองเบื้องต้น อินเทอร์เน็ตและสมาร์ตโฟนช่วยให้เราไม่ขาดการติดต่อกันโดยสิ้นเชิง และการพัฒนาวัคซีนและยาต้านไวรัสเปิดโอกาสสำคัญให้เรารอดพ้นจากวิกฤตได้เร็วขึ้นและสูญเสียน้อยลง

เทศกาลภาพยนตร์วิทยาศาสตร์เพื่อการเรียนรู้ ครั้งที่ 17 จึงนำเสนอภาพยนตร์และกิจกรรมการเรียนรู้ภายใต้แนวคิด “สุขภาพที่ดีขึ้น จากความเข้าใจที่มากขึ้น” เพื่อสรุปประเด็นสำคัญเกี่ยวกับสุขภาวะทางร่างกายและจิตใจ เทคโนโลยีด้านสุขภาพ และก้าวต่อไปของการพัฒนาที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอันใกล้

องค์กรผู้ร่วมจัดงานในประเทศไทย ขอเชิญทุกท่านมาร่วมเรียนรู้ผ่านภาพยนตร์จากเทศกาลครั้งนี้ร่วมกัน ระหว่างวันที่ 1 พฤศจิกายน - 20 ธันวาคม 2564 โดยไม่มีค่าใช้จ่าย

ชมภาพยนตร์

ON SITE ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา (ห้องกิจกรรม อาคารท้องฟ้าจำลองกรุงเทพ) โดยจัดฉายชุดภาพยนตร์ขนาดสั้น จัดหมวดหมู่ตามประเด็นการเรียนรู้ย่อยในแต่ละวัน เข้าชมฟรี ไม่ต้องสำรองที่นั่ง

ONLINE ณ โรงเรียน/สถานศึกษา โดยครูผู้สอนสามารถสมัครรับรหัสผ่านชมภาพยนตร์ออนไลน์ได้ทั้ง 29 เรื่อง โดยสถานศึกษาจะได้รับหนังสือคู่มือจัดกิจกรรมและชุดคำถาม (Quiz) หลังรับชมภาพยนตร์ (พร้อมเฉลย) อีกด้วย

ONLINE สำหรับบุคคลทั่วไป โดยการสมัครรับรหัสผ่านชมภาพยนตร์ออนไลน์ที่ link ด้านล่าง โดยกรอกอีเมลของท่าน และเลือกช่อง "ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา (ท้องฟ้าจำลอง)"

กิจกรรมตอบคำถามออนไลน์ (Quiz) หลังรับชมภาพยนตร์