หน้าแรก

previous arrow
next arrow
Slider

สามารถตรวจสอบที่นั่งการแสดงท้องฟ้าจำลองประจำวันได้ที่ https://seat.sciplanet.org

กิจกรรมและบริการ

ท่านสามารถสืบค้นกิจกรรมและบริการได้ที่หัวข้อบริการ หรือคลิกที่กล่องเมนูทั้ง 8 ด้านล่างนี้
หากมีข้อสงสัยสืบค้นได้ที่คำถามที่พบบ่อย (FAQ) หรือติดต่อกลุ่มการตลาดและประชาสัมพันธ์ โทร. 0 2392 0508, 0 2392 1773

สามารถตรวจสอบที่นั่งการแสดงท้องฟ้าจำลองประจำวันได้ที่ https://seat.sciplanet.org

กิจกรรมและบริการ

สามารถสืบค้นกิจกรรมและบริการได้ที่หัวข้อบริการ หรือคลิกที่กล่องเมนูทั้ง 8 ด้านล่าง หากมีข้อสงสัยสืบค้นได้ที่ คำถามที่พบบ่อย (FAQ) หรือโทร. 0 2392 0508, 0 2392 1773

ข่าวสาร กิจกรรม และบทความ

ท่านสามารถสืบค้นข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวกิจกรรม ภาพข่าวกิจกรรมได้ที่หัวข้อข่าว และบทความวิชาการที่หัวข้อบทความวิชาการ

ปรับการจัดเก็บค่าผ่านประตูเข้าชมท้องฟ้าจำลองกรุงเทพ และค่าผ่านประตูเข้าชมนิทรรศการ

ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา กรมส่งเสริมการเรียนรู้ กำหนดอัตราการจัดเก็บเงินรายได้ของศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา (ท้องฟ้าจำลองกรุงเทพ) ให้เป็นไปตามความเหมาะสมกับสภาวะการณ์ปัจจุบัน โดยเก็บค่าผ่านประตูเข้าชมท้องฟ้าจำลองกรุงเทพและค่าผ่านประตูเข้าชมนิทรรศการ ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2566 เป็นต้นไป รายละเอียดดังนี้ ค่าผ่านประตูเด็กผู้ใหญ่1. ค่าผ่านประตูเข้าชมท้องฟ้าจำลองกรุงเทพ1.1 รอบบรรยายภาษาไทย30 บาท50 บาท1.2 รอบบรรยายภาษาอังกฤษ30 บาท50 บาท2. ค่าผ่านประตูเข้าชมนิทรรศการ 30 บาท 50 บาท ยกเว้นการเก็บค่าผ่านประตูสำหรับพระภิกษุ สามเณร ผู้สูงอายุ เด็กอายุต่ำกว่า 3 ปี ผู้อยู่ในความดูแลของสถานสงเคราะห์และนักศึกษา กศน. ในเครื่องแบบนักศึกษาหรือแสดงบัตรนักศึกษา

ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา

25 May 2023

ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาปิดให้บริการวันที่ 17 พฤษภาคม 2566

ตามประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง กำหนดวันหยุดราชการประจำปี ลงวันที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 ได้กำหนดให้วันพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ และวันพืชมงคลเป็นวันหยุดราชการประจำปี ซึ่งในปี พ.ศ. 2566 สำนักพระราชวังจะได้กำหนดให้วันที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2566 เป็นวันพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาจึงปิดให้บริการในวันที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2566 ผู้ใช้บริการสามารถติดต่อสอบถามเกี่ยวกับให้บริการผ่านช่องทางออนไลน์ได้ที่ เว็บไซต์ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา เฟสบุ๊คศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา และทวิตเตอร์ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา หรือโทร. 02 392 1773 (ในวันและเวลาราชการ)

superadmin

12 May 2023

ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาปิดให้บริการวันที่ 14 พฤษภาคม 2566

ตามประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง กำหนดวันเลือกตั้ง วันรับสมัครรับเลือกตั้งแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง วันรับสมัครรับเลือกตั้งแบบบัญชีรายชื่อและสถานที่ที่พรรคการเมืองจะส่งบัญชีรายชื่อผู้สมัครแบบบัญชีรายชื่อ ลงวันที่ 21 มีนาคม พ.ศ. 2566 ได้กำหนดให้วันที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2566 ตั้งแต่เวลา 08.00 นาฬิกา ถึงเวลา 17.00 นาฬิกา เป็นวันเลือกตั้ง เพื่อเป็นการส่งเสริมประชาธิปไตย และให้บุคลากรสังกัดศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาได้ใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) ตามภูมิลำเนาของตัวเองในวันและเวลาข้างต้น ทางหน่วยงานจึงขอปิดให้บริการในวันอาทิตย์ที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2566 ผู้ใช้บริการสามารถติดต่อสอบถามเกี่ยวกับให้บริการผ่านช่องทางออนไลน์ได้ที่ เว็บไซต์ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา (sciplanet.org) เฟสบุ๊คศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา และทวิตเตอร์ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา หรือโทร. 02 392 1773 (วันและเวลาราชการ)

superadmin

11 May 2023

ภาพยนตร์เต็มโดม เดือนพฤษภาคม 2566 เรื่อง “จักรวาลอันเกรี้ยวกราด วิบัติกาลแห่งห้วงอวกาศ (Violent Universe Catastrophes of the Cosmos)”

ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา (ท้องฟ้าจำลองกรุงเทพ) สำนักงาน กศน. ให้บริการส่วนการแสดงท้องฟ้าจำลองกรุงเทพ เปิดการแสดงเป็นรอบ ๆ ละ 1 ชั่วโมง บริการผู้ชม จำนวน 280 ที่นั่งต่อ 1 รอบการแสดง ช่วงแรกของการแสดงท้องฟ้าจำลอง เป็นการบรรยายให้ความรู้ด้านดาราศาสตร์และอวกาศจากนักวิชาการศึกษา และในช่วงท้ายจะเป็นการแสดงภาพยนตร์เต็มโดมจากเครื่องฉายดาวและสื่อมัลติมีเดีย ซึ่งจะมีการเปลี่ยนภาพยนตร์เต็มโดมทุกเดือน สำหรับการแสดงภาพยนตร์เต็มโดมในเดือนพฤษภาคมนี้ จัดแสดงเรื่อง  “จักรวาลอันเกรี้ยวกราด วิบัติกาลแห่งห้วงอวกาศ (Violent Universe Catastrophes of the Cosmos)” ภาพยนตร์ความยาว 25 นาที นำเสนอเรื่องราวสุดแสนอันตรายในอวกาศ ความสวยงามของดวงดาวท่ามกลางอวกาศสีดำสนิท มืดมิด และดูเงียบสงบ แต่ความจริงแล้ว จักรวาลนี้แฝงไปด้วยอันตราย ไม่ว่าจะเป็นรังสีที่เป็นอันตราย ความตายของดวงดาว หลุมดำที่น่ากลัว และอุกกาบาต ภาพยนตร์ฯ พากย์เสียงภาษาไทย โดย คุณพงศธร จงวิลาศ (เผือก)

parani ting-in

28 April 2023

ประกาศวันหยุด เดือนพฤษภาคม 2566

ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา ศูนย์สร้างสรรค์เยาวชน (กระจ่าง บริรักษ์นิติเกษตร) และศูนย์บริการวิทยาศาสตร์สุขภาพ ปิดให้บริการในวันที่ 4 พฤษภาคม 2566      วันฉัตรมงคล 5 พฤษภาคม 2566      วันหยุดพิเศษ 14 พฤษภาคม 2566    วันเลือกตั้ง 17 พฤษภาคม 2566    วันพืชมงคล เนื่องจากเป็นวันหยุดราชการและวันหยุดพิเศษตามประกาศคณะรัฐมนตรี ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาจะปิดให้บริการในวันดังกล่าว จึงประชาสัมพันธ์มาให้ทราบโดยทั่วกัน

parani ting-in

26 April 2023

วันจักรี

วันจักรี  วันจักรี (ภาษาอังกฤษ Chakri Memorial Day) คือ วันเสด็จปราบดาภิเษกขึ้นครองราชสมบัติของพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช (รัชกาลที่ 1) เป็นปฐมกษัตริย์แห่งราชวงศ์จักรีแห่งกรุงรัตนโกสินทร์ เมื่อวันที่ 6 เมษายน พ.ศ. 2325 และตั้งกรุงเทพฯ เป็นเมืองหลวงของประเทศไทยมาจนถึงปัจจุบัน ทำให้วันที่ 6 เมษายนของทุกปี ถือเป็นวันครบรอบการก่อตั้งราชวงศ์จักรี จึงถูกเรียกว่า “วันจักรี” นั่นเอง และยังถือเป็นวันที่ระลึกถึงมหาจักรีบรมราชวงศ์อีกด้วย ที่มาของคำว่า “ราชวงศ์จักรี” บรรดาศักดิ์เดิมของรัชกาลที่ 1 สมัยที่รับราชการในสมัยกรุงธนบุรีก็คือ “เจ้าพระยาจักรีศรีองครักษ์” ตำแหน่งสมุหนายก จึงกลายเป็นที่มาของชื่อราชวงศ์จักรี นอกจากนี้ยังใช้ตราสัญลักษณ์ประจำราชวงศ์จักรีเป็นรูป “พระแสงจักร” และ “พระแสงตรี” ซึ่งเป็นรูปตรีศูลอันเป็นอาวุธของพระนารายณ์ โดยไทยได้รับอิทธิพลจากคติพราหมณ์-ฮินดู ที่เชื่อว่าพระมหากษัตริย์คือองค์อวตารของพระนารายณ์ ประวัติของวันจักรี หลังจากสิ้นสุดรัชสมัยของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชแห่งกรุงธนบุรี พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช (รัชกาลที่ 1) เสด็จขึ้นครองราชสมบัติและปราบดาภิเษกปฐมกษัตริย์แห่งราชวงศ์จักรี ทรงมีพระราชกรณียกิจที่สำคัญหลายประการ ทั้งทรงตรากฎหมายตราสามดวงขึ้นเพื่อสำหรับใช้บริหารบ้านเมือง และทรงให้สร้างราชธานีใหม่ โดยย้ายเมืองหลวงจากฝั่งธนบุรีมายังฝั่งพระนคร ซึ่งอยู่ทางตะวันออกของแม่น้ำเจ้าพระยา หรือที่เราเรียกว่า “กรุงเทพฯ” ในปัจจุบันต่อมาใน พ.ศ. 2416 พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 5) […]

parani ting-in

5 April 2023

วันหยุดนักขัตฤกษ์ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา(ท้องฟ้าจำลองกรุงเทพ) ประจำเดือนเมษายน 2566

วันหยุดนักขัตฤกษ์ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา(ท้องฟ้าจำลองกรุงเทพ) ประจำเดือนเมษายน 2566 วันพฤหัสบดีที่ 6 เมษายน 2566 วันจักรี วันพฤหัสบดีที่ 13 เมษายน 2566 วันสงกรานต์ วันศุกร์ที่ 14 เมษายน 2566 วันสงกรานต์ วันเสาร์ที่ 15 เมษายน 2566 วันสงกรานต์ วันอาทิตย์ที่ 16 เมษายน 2566 วันสงกรานต์ วันจันทร์ที่ 17 เมษายน 2566 หยุดชดเชยวันสงกรานต์

parani ting-in

5 April 2023

ท้องฟ้าจำลองจัดแสดงภาพยนตร์เต็มโดม เดือนเมษายน 2566 เรื่อง “จากโลกสู่จักรวาล”

ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา (ท้องฟ้าจำลองกรุงเทพ) สำนักงาน กศน. ให้บริการส่วนการแสดงท้องฟ้าจำลอง ด้วยการบรรยายให้ความรู้ด้านดาราศาสตร์และอวกาศจากนักวิชาการศึกษา และจัดแสดงภาพยนตร์เต็มโดมจากเครื่องฉายดาวและสื่อมัลติมีเดีย โดยเปิดการแสดงเป็นรอบ ๆ ละ 1 ชั่วโมง ให้บริการผู้ชม 280 คนต่อ 1 รอบ เปิดให้บริการทั้งรอบสถาบันการศึกษา และรอบประชาชนทั่วไป  “จากโลกสู่จักรวาล” ท้องฟ้ายามค่ำคืนที่ทั้งสวยงามและลึกลับ ตำนานโบราณและความน่าสะพรึงกลัวของมันมักเป็นหัวข้อของเรื่องราวที่เล่าขานกันในแคมป์ไฟอยู่เสมอ ตราบใดที่ยังคงมีมนุษย์อยู่ ความปรารถนาที่จะหยั่งรู้จักรวาลอาจเป็นประสบการณ์ทางปัญญา ที่เก่าแก่ที่สุดของมนุษยชาติ แต่เมื่อไม่นานมานี้เราเพิ่งเริ่มเข้าใจอย่างแท้จริงถึงตำแหน่งที่อยู่ของเราในจักรวาลอันกว้างใหญ่ เพื่อเรียนรู้เกี่ยวกับการค้นพบนี้จากทฤษฎีของทฤษฎีของนักดาราศาสตร์ชาวกรีกโบราณมาสู่เรื่องราวของกล้องโทรทรรศน์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในปัจจุบัน เราขอเชิญคุณสัมผัสประสบการณ์จากโลกสู่จักรวาล การเดินทางอันน่าตื่นตาตื่นใจตลอด 30 นาที ผ่านอวกาศและกาลเวลาไปสู่จักรวาลตามข้อมูลทางวิทยาศาสตร์ ผู้ชมจะได้ชื่นชมความงดงามของระบบสุริยะและดวงอาทิตย์อันแสนร้อนแรง ภาพยนตร์เรื่องนี้จะพาผู้ชมออกไปสู่สถานที่เกิดอันมีสีสันและสถานที่ฝังศพของดาวฤกษ์และยังคงไกลเกินกว่าทางช้างเผือกไปจนถึงความใหญ่โตที่ไม่สามารถคาดการณ์ได้ของกาแลคซีมากมาย ผู้ชมจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับประวัติดาราศาสตร์ การประดิษฐ์กล้องโทรทรรศน์และกล้องโทรทรรศน์ขนาดยักษ์ของวันนี้เพื่อให้เราสามารถสำรวจความลึกของจักรวาลได้

parani ting-in

3 April 2023

กิจกรรมการประกวดแข่งขัน “วิทยาศาสตร์ในภูมิปัญญาไทย”

การประกวดแข่งขัน “วิทยาศาสตร์ในภูมิปัญญาไทย” เชิญชวนผู้ที่สนใจร่วมส่งผลงานเข้าประกวดแข่งขัน “วิทยาศาสตร์ในภูมิปัญญาไทย” ประเภท สิ่งประดิษฐ์เพื่อช่วยเสริมคุณภาพชีวิตสำหรับผู้สูงอายุ โครงการกิจกรรมส่งเสริมความรู้ด้านวิทยาศาสตร์สำหรับผู้สูงวัย “แฮปปี้…สูงวัย” ประจำปีงบประมาณ 2566  โดยสามารถกรอก ใบสมัครลงทะเบียนผ่านระบบออนไลน์ และส่งหลักฐานการสมัครได้ตั้งแต่วันนี้ – 9 มิถุนายน 2566 รายละเอียดโครงการ : หลักเกณฑ์การประกวด  หรือ สแกน QR Code ในรูปภาพเพื่อดูรายละเอียดและสมัครได้เลยสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 02-3910544, 02-3920508 และ 061-8793919 (อ.เอส) , 0852609401 (อ.เบนซ์)

parani ting-in

2 April 2023

ปรับการจัดเก็บค่าผ่านประตูเข้าชมท้องฟ้าจำลองกรุงเทพ และค่าผ่านประตูเข้าชมนิทรรศการ

ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา กรมส่งเสริมการเรียนรู้ กำหนดอัตราการจัดเก็บเงินรายได้ของศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา (ท้องฟ้าจำลองกรุงเทพ) ให้เป็นไปตามความเหมาะสมกับสภาวะการณ์ปัจจุบัน โดยเก็บค่าผ่านประตูเข้าชมท้องฟ้าจำลองกรุงเทพและค่าผ่านประตูเข้าชมนิทรรศการ ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2566 เป็นต้นไป รายละเอียดดังนี้ ค่าผ่านประตู เด็ก ผู้ใหญ่ 1. ค่าผ่านประตูเข้าชมท้องฟ้าจำลองกรุงเทพ 1.1 รอบบรรยายภาษาไทย 30 บาท 50 บาท 1.2 รอบบรรยายภาษาอังกฤษ 30 บาท 50 บาท 2. ค่าผ่านประตูเข้าชมนิทรรศการ 30 บาท 50 บาท ยกเว้นการเก็บค่าผ่านประตูสำหรับพระภิกษุ สามเณร ผู้สูงอายุ เด็กอายุต่ำกว่า 3 ปี ผู้อยู่ในความดูแลของสถานสงเคราะห์และนักศึกษา กศน. ในเครื่องแบบนักศึกษาหรือแสดงบัตรนักศึกษา

ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา

25 May 2023

ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาปิดให้บริการวันที่ 17 พฤษภาคม 2566

ตามประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง กำหนดวันหยุดราชการประจำปี ลงวันที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 ได้กำหนดให้วันพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ และวันพืชมงคลเป็นวันหยุดราชการประจำปี ซึ่งในปี พ.ศ. 2566 สำนักพระราชวังจะได้กำหนดให้วันที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2566 เป็นวันพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาจึงปิดให้บริการในวันที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2566 ผู้ใช้บริการสามารถติดต่อสอบถามเกี่ยวกับให้บริการผ่านช่องทางออนไลน์ได้ที่ เว็บไซต์ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา เฟสบุ๊คศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา และทวิตเตอร์ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา หรือโทร. 02 392 1773 (ในวันและเวลาราชการ)

ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาปิดให้บริการวันที่ 14 พฤษภาคม 2566

ตามประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง กำหนดวันเลือกตั้ง วันรับสมัครรับเลือกตั้งแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง วันรับสมัครรับเลือกตั้งแบบบัญชีรายชื่อและสถานที่ที่พรรคการเมืองจะส่งบัญชีรายชื่อผู้สมัครแบบบัญชีรายชื่อ ลงวันที่ 21 มีนาคม พ.ศ. 2566 ได้กำหนดให้วันที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2566 ตั้งแต่เวลา 08.00 นาฬิกา ถึงเวลา 17.00 นาฬิกา เป็นวันเลือกตั้ง เพื่อเป็นการส่งเสริมประชาธิปไตย และให้บุคลากรสังกัดศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาได้ใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) ตามภูมิลำเนาของตัวเองในวันและเวลาข้างต้น ทางหน่วยงานจึงขอปิดให้บริการในวันอาทิตย์ที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2566 ผู้ใช้บริการสามารถติดต่อสอบถามเกี่ยวกับให้บริการผ่านช่องทางออนไลน์ได้ที่ เว็บไซต์ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา (sciplanet.org) เฟสบุ๊คศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา และทวิตเตอร์ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา หรือโทร. 02 392 1773 (วันและเวลาราชการ)

ภาพยนตร์เต็มโดม เดือนพฤษภาคม 2566 เรื่อง “จักรวาลอันเกรี้ยวกราด วิบัติกาลแห่งห้วงอวกาศ (Violent Universe Catastrophes of the Cosmos)”

ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา (ท้องฟ้าจำลองกรุงเทพ) สำนักงาน กศน. ให้บริการส่วนการแสดงท้องฟ้าจำลองกรุงเทพ เปิดการแสดงเป็นรอบ ๆ ละ 1 ชั่วโมง บริการผู้ชม จำนวน 280 ที่นั่งต่อ 1 รอบการแสดง ช่วงแรกของการแสดงท้องฟ้าจำลอง เป็นการบรรยายให้ความรู้ด้านดาราศาสตร์และอวกาศจากนักวิชาการศึกษา และในช่วงท้ายจะเป็นการแสดงภาพยนตร์เต็มโดมจากเครื่องฉายดาวและสื่อมัลติมีเดีย ซึ่งจะมีการเปลี่ยนภาพยนตร์เต็มโดมทุกเดือน สำหรับการแสดงภาพยนตร์เต็มโดมในเดือนพฤษภาคมนี้ จัดแสดงเรื่อง  “จักรวาลอันเกรี้ยวกราด วิบัติกาลแห่งห้วงอวกาศ (Violent Universe Catastrophes of the Cosmos)” ภาพยนตร์ความยาว 25 นาที นำเสนอเรื่องราวสุดแสนอันตรายในอวกาศ ความสวยงามของดวงดาวท่ามกลางอวกาศสีดำสนิท มืดมิด และดูเงียบสงบ แต่ความจริงแล้ว จักรวาลนี้แฝงไปด้วยอันตราย ไม่ว่าจะเป็นรังสีที่เป็นอันตราย ความตายของดวงดาว หลุมดำที่น่ากลัว และอุกกาบาต ภาพยนตร์ฯ พากย์เสียงภาษาไทย โดย คุณพงศธร จงวิลาศ (เผือก)

ประกาศวันหยุด เดือนพฤษภาคม 2566

ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา ศูนย์สร้างสรรค์เยาวชน (กระจ่าง บริรักษ์นิติเกษตร) และศูนย์บริการวิทยาศาสตร์สุขภาพ ปิดให้บริการในวันที่ 4 พฤษภาคม 2566      วันฉัตรมงคล 5 พฤษภาคม 2566      วันหยุดพิเศษ 14 พฤษภาคม 2566    วันเลือกตั้ง 17 พฤษภาคม 2566    วันพืชมงคล เนื่องจากเป็นวันหยุดราชการและวันหยุดพิเศษตามประกาศคณะรัฐมนตรี ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาจะปิดให้บริการในวันดังกล่าว จึงประชาสัมพันธ์มาให้ทราบโดยทั่วกัน

วันจักรี

วันจักรี  วันจักรี (ภาษาอังกฤษ Chakri Memorial Day) คือ วันเสด็จปราบดาภิเษกขึ้นครองราชสมบัติของพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช (รัชกาลที่ 1) เป็นปฐมกษัตริย์แห่งราชวงศ์จักรีแห่งกรุงรัตนโกสินทร์ เมื่อวันที่ 6 เมษายน พ.ศ. 2325 และตั้งกรุงเทพฯ เป็นเมืองหลวงของประเทศไทยมาจนถึงปัจจุบัน ทำให้วันที่ 6 เมษายนของทุกปี ถือเป็นวันครบรอบการก่อตั้งราชวงศ์จักรี จึงถูกเรียกว่า “วันจักรี” นั่นเอง และยังถือเป็นวันที่ระลึกถึงมหาจักรีบรมราชวงศ์อีกด้วย ที่มาของคำว่า “ราชวงศ์จักรี” บรรดาศักดิ์เดิมของรัชกาลที่ 1 สมัยที่รับราชการในสมัยกรุงธนบุรีก็คือ “เจ้าพระยาจักรีศรีองครักษ์” ตำแหน่งสมุหนายก จึงกลายเป็นที่มาของชื่อราชวงศ์จักรี นอกจากนี้ยังใช้ตราสัญลักษณ์ประจำราชวงศ์จักรีเป็นรูป “พระแสงจักร” และ “พระแสงตรี” ซึ่งเป็นรูปตรีศูลอันเป็นอาวุธของพระนารายณ์ โดยไทยได้รับอิทธิพลจากคติพราหมณ์-ฮินดู ที่เชื่อว่าพระมหากษัตริย์คือองค์อวตารของพระนารายณ์ ประวัติของวันจักรี หลังจากสิ้นสุดรัชสมัยของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชแห่งกรุงธนบุรี พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช (รัชกาลที่ 1) เสด็จขึ้นครองราชสมบัติและปราบดาภิเษกปฐมกษัตริย์แห่งราชวงศ์จักรี ทรงมีพระราชกรณียกิจที่สำคัญหลายประการ ทั้งทรงตรากฎหมายตราสามดวงขึ้นเพื่อสำหรับใช้บริหารบ้านเมือง และทรงให้สร้างราชธานีใหม่ โดยย้ายเมืองหลวงจากฝั่งธนบุรีมายังฝั่งพระนคร ซึ่งอยู่ทางตะวันออกของแม่น้ำเจ้าพระยา หรือที่เราเรียกว่า “กรุงเทพฯ” ในปัจจุบันต่อมาใน พ.ศ. 2416 พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 5) […]

วันหยุดนักขัตฤกษ์ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา(ท้องฟ้าจำลองกรุงเทพ) ประจำเดือนเมษายน 2566

วันหยุดนักขัตฤกษ์ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา(ท้องฟ้าจำลองกรุงเทพ) ประจำเดือนเมษายน 2566 วันพฤหัสบดีที่ 6 เมษายน 2566 วันจักรี วันพฤหัสบดีที่ 13 เมษายน 2566 วันสงกรานต์ วันศุกร์ที่ 14 เมษายน 2566 วันสงกรานต์ วันเสาร์ที่ 15 เมษายน 2566 วันสงกรานต์ วันอาทิตย์ที่ 16 เมษายน 2566 วันสงกรานต์ วันจันทร์ที่ 17 เมษายน 2566 หยุดชดเชยวันสงกรานต์

ท้องฟ้าจำลองจัดแสดงภาพยนตร์เต็มโดม เดือนเมษายน 2566 เรื่อง “จากโลกสู่จักรวาล”

ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา (ท้องฟ้าจำลองกรุงเทพ) สำนักงาน กศน. ให้บริการส่วนการแสดงท้องฟ้าจำลอง ด้วยการบรรยายให้ความรู้ด้านดาราศาสตร์และอวกาศจากนักวิชาการศึกษา และจัดแสดงภาพยนตร์เต็มโดมจากเครื่องฉายดาวและสื่อมัลติมีเดีย โดยเปิดการแสดงเป็นรอบ ๆ ละ 1 ชั่วโมง ให้บริการผู้ชม 280 คนต่อ 1 รอบ เปิดให้บริการทั้งรอบสถาบันการศึกษา และรอบประชาชนทั่วไป  “จากโลกสู่จักรวาล” ท้องฟ้ายามค่ำคืนที่ทั้งสวยงามและลึกลับ ตำนานโบราณและความน่าสะพรึงกลัวของมันมักเป็นหัวข้อของเรื่องราวที่เล่าขานกันในแคมป์ไฟอยู่เสมอ ตราบใดที่ยังคงมีมนุษย์อยู่ ความปรารถนาที่จะหยั่งรู้จักรวาลอาจเป็นประสบการณ์ทางปัญญา ที่เก่าแก่ที่สุดของมนุษยชาติ แต่เมื่อไม่นานมานี้เราเพิ่งเริ่มเข้าใจอย่างแท้จริงถึงตำแหน่งที่อยู่ของเราในจักรวาลอันกว้างใหญ่ เพื่อเรียนรู้เกี่ยวกับการค้นพบนี้จากทฤษฎีของทฤษฎีของนักดาราศาสตร์ชาวกรีกโบราณมาสู่เรื่องราวของกล้องโทรทรรศน์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในปัจจุบัน เราขอเชิญคุณสัมผัสประสบการณ์จากโลกสู่จักรวาล การเดินทางอันน่าตื่นตาตื่นใจตลอด 30 นาที ผ่านอวกาศและกาลเวลาไปสู่จักรวาลตามข้อมูลทางวิทยาศาสตร์ ผู้ชมจะได้ชื่นชมความงดงามของระบบสุริยะและดวงอาทิตย์อันแสนร้อนแรง ภาพยนตร์เรื่องนี้จะพาผู้ชมออกไปสู่สถานที่เกิดอันมีสีสันและสถานที่ฝังศพของดาวฤกษ์และยังคงไกลเกินกว่าทางช้างเผือกไปจนถึงความใหญ่โตที่ไม่สามารถคาดการณ์ได้ของกาแลคซีมากมาย ผู้ชมจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับประวัติดาราศาสตร์ การประดิษฐ์กล้องโทรทรรศน์และกล้องโทรทรรศน์ขนาดยักษ์ของวันนี้เพื่อให้เราสามารถสำรวจความลึกของจักรวาลได้

กิจกรรมการประกวดแข่งขัน “วิทยาศาสตร์ในภูมิปัญญาไทย”

การประกวดแข่งขัน “วิทยาศาสตร์ในภูมิปัญญาไทย” เชิญชวนผู้ที่สนใจร่วมส่งผลงานเข้าประกวดแข่งขัน “วิทยาศาสตร์ในภูมิปัญญาไทย” ประเภท สิ่งประดิษฐ์เพื่อช่วยเสริมคุณภาพชีวิตสำหรับผู้สูงอายุ โครงการกิจกรรมส่งเสริมความรู้ด้านวิทยาศาสตร์สำหรับผู้สูงวัย “แฮปปี้…สูงวัย” ประจำปีงบประมาณ 2566  โดยสามารถกรอก ใบสมัครลงทะเบียนผ่านระบบออนไลน์ และส่งหลักฐานการสมัครได้ตั้งแต่วันนี้ – 9 มิถุนายน 2566 รายละเอียดโครงการ : หลักเกณฑ์การประกวด  หรือ สแกน QR Code ในรูปภาพเพื่อดูรายละเอียดและสมัครได้เลยสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 02-3910544, 02-3920508 และ 061-8793919 (อ.เอส) , 0852609401 (อ.เบนซ์)