หน้าแรก

previous arrow
next arrow
Slider

กิจกรรมและบริการ

ท่านสามารถสืบค้นกิจกรรมและบริการได้ที่หัวข้อบริการ หรือคลิกที่กล่องเมนูทั้ง 6 ด้านล่างนี้
หากมีข้อสงสัยสืบค้นได้ที่คำถามที่พบบ่อย (FAQ) หรือติดต่อกลุ่มการตลาดและประชาสัมพันธ์ โทร. 0-2391-0544, 0-2392-0508, 0-2392-1773

กิจกรรมและบริการ

สามารถสืบค้นกิจกรรมและบริการได้ที่หัวข้อบริการ หรือคลิกที่กล่องเมนูทั้ง 6 ด้านล่าง หากมีข้อสงสัยสืบค้นได้ที่ คำถามที่พบบ่อย (FAQ) หรือโทร. 0-2391-0544, 0-2392-0508, 0-2392-1773

ข่าวสารและกิจกรรม

ท่านสามารถสืบค้นข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวกิจกรรมและภาพข่าวกิจกรรมได้ที่แทบนำทางหัวข้อข่าว

Summer Camp 2021 : ค่าย Robot Club เรียนฟรี ! …. มีของแถม

ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาขอเชิญชวนน้อง ๆ หนู ๆ ร่วมกิจกรรมค่ายฤดูร้อน Summer Camp 2021 โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น ค่าย Robot Club 2564 – ส่งเสริมทักษะด้านสะเต็มศึกษา (STEM Education) และทักษะในการคิดอย่างเป็นระบบ (Coding Literacy) เหมาะสำหรับเด็ก เยาวชน อายุระหว่าง 12 – 15 ปี คุณสมบัติและข้อกำหนดของผู้สมัครเข้าร่วมกิจกรรม ผู้เข้าร่วมกิจกรรมต้องเป็นเยาวชน อายุระหว่าง 12 – 15 ปี (นับอายุโดยใช้ ปี พ.ศ. ที่เกิด)ผู้เข้าร่วมกิจกรรมต้องนำเครื่องคอมพิวเตอร์ (Notebook) มาเอง เพื่อใช้ระหว่างการทำกิจกรรมค่ายทั้ง 2 วันในการสมัครผู้สมัครต้องกรอกและแนบเอกสารในการสมัครให้ครบถ้วน ประกอบไปด้วยข้อมูลของผู้ปกครองใบสมัครกิจกรรมค่าย Robot Clubผู้เข้าร่วมกิจกรรมต้องสามารถร่วมทำแบบประเมินและให้ความร่วมมือในการวัด ประเมิน และติดตามผลภายหลังจากได้รับเลือกให้เข้าร่วมกิจกรรมแล้ว โดยทีมงานจะตั้ง Line Group หรือช่องทางติดต่อสื่อสารอื่น ๆ ในการดำเนินการดังกล่าว หมายเหตุ […]

superadmin

4 March 2021

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วม ค่าย ICT for Kids ปี 2564

ตามที่ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา ได้ประชาสัมพันธ์กิจกรรมค่ายฤดูร้อน Summer Camp 2021 : ICT for Kids 2564 และเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 1 – 15 มีนาคม 2564 นั้น บัดนี้ได้มีผู้สมัครเข้าร่วมกิจกรรมครบตามจำนวนแล้วทั้ง 3 รุ่น โดยท่านสามารถตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมกิจกรรม ค่าย ICT for Kids ปี 2564 ได้ด้านล่างนี้ ค่ายฤดูร้อน Summer Camp 2021 : ICT for Kids 2564 รุ่นที่ 1 ค่ายฤดูร้อน Summer Camp 2021 : ICT for Kids 2564 รุ่นที่ 2 ค่ายฤดูร้อน Summer Camp 2021 : ICT […]

superadmin

3 March 2021

ท้องฟ้าจำลองกรุงเทพ จัดแสดงภาพยนตร์เต็มโดม เดือนมีนาคม 2564 เรื่อง “กว่าจะบินได้ (Flight Adventures)”

ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา (ท้องฟ้าจำลองกรุงเทพ) สำนักงาน กศน. ให้บริการส่วนการแสดงท้องฟ้าจำลองกรุงเทพ โดยเปิดการแสดงเป็นรอบ ๆ ละประมาณ 1 ชั่วโมง ให้บริการผู้ชม 280 คน ต่อ 1 รอบการแสดง ช่วงแรกของการแสดงฯ เป็นการบรรยายให้ความรู้ด้านดาราศาสตร์และอวกาศโดยนักวิชาการศึกษา และช่วงท้ายเป็นการแสดงภาพยนตร์เต็มโดมจากเครื่องฉายดาวและสื่อมัลติมีเดียในช่วงท้าย (ฉายภาพยนตร์หลังจากจบการบรรยายดาว)  สำหรับการแสดงภาพยนตร์เต็มโดม ในเดือนมีนาคม 2564 จัดแสดงเรื่อง “กว่าจะบินได้ (Flight Adventures)” เป็นภาพยนตร์ที่นำเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์การบิน มีเนื้อหาเกี่ยวกับการคิดค้น และวิวัฒนาการด้านการบินของมนุษย์ ตั้งแต่ในอดีตจนถึงปัจจุบัน ผู้ชมที่สนใจด้านวิทยาศาสตร์การบิน…ไม่ควรพลาด

superadmin

1 March 2021

Summer Camp 2021 : ค่าย ICT for Kids เรียนฟรี ! …. มีของแถม

ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา ขอเชิญชวนน้อง ๆ หนู ๆ ร่วมกิจกรรมค่ายฤดูร้อน Summer Camp 2021 โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น ค่าย ICT for Kids 2564 – เรียนรู้และทดลองด้วย Micro:bit เหมาะสำหรับเด็ก เยาวชน อายุระหว่าง 9-12 ปี ICT (Information and Communication Technology) หมายถึง เทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับข่าวสารข้อมูลและการสื่อสาร นับตั้งแต่การสร้าง การนำมาวิเคราะห์หรือประมวลผล การรับและส่งข้อมูล การจัดเก็บและการนำไปใช้งานใหม่ เทคโนโลยีเหล่านี้มักจะหมายถึง คอมพิวเตอร์ ซึ่งประกอบด้วยส่วนอุปกรณ์ (hardware) ส่วนคำสั่ง (software) และส่วนข้อมูล (data) และระบบการสื่อสารต่างๆ ซี่ง ICT มีประโยชน์ในการทำให้การทำงานต่างๆ ทันสมัย รวดเร็วมากยิ่งขึ้น ช่วยให้การติดต่อสื่อสารได้ทั่วโลกในระยะเวลาอันสั้นและมีประสิทธภาพ  นอกจากนี้ยังมีประโยชน์อีกมากมายทั้งในด้านอุตสาหกรรม ธุรกิจ และในชีวิตประจำวันในปัจจุบัน เพื่อพัฒนาความรู้เบื้องต้นและพื้นฐานของ ICT เพื่อเรียนรู้และพัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยีและการใช้เครื่องมือ […]

superadmin

25 February 2021

ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาปิดให้บริการในวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2564

ตามประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง กำหนดวันหยุดราชการประจำปี ลงวันที่ 24 พฤษภาคม 2562 ได้กำหนดให้วันมาฆบูชาเป็นวันหยุดราชการประจำปี ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาในฐานะหน่วยงานราชการ จึงขอปิดให้บริการเนื่องในวันมาฆบูชา วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2564 เป็นเวลา 1 วัน ตามประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี จึงประชาสัมพันธ์มาให้ทราบโดยทั่วกัน

superadmin

22 February 2021

ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา จัดประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำรูปแบบการพัฒนาการจัดนิทรรศการเผยแพร่ความรู้วิทยาศาสตร์

เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2564 ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำรูปแบบการพัฒนาการจัดนิทรรศการเผยแพร่ความรู้วิทยาศาสตร์ เพื่อศึกษาสภาพปัญหา กระบวนการในการพัฒนางาน รวมถึงแนวทางในการสร้างแรงจูงใจในการพัฒนาและสร้างสรรค์การดำเนินงานนิทรรศการเผยแพร่ความรู้วิทยาศาสตร์ โดยมีบุคลากรผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดนิทรรศการจากหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนทั้งสิ้น 11 แห่ง ร่วมให้ข้อมูลและเสนอแนะแนวทางในการพัฒนานิทรรศการ อันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานเป็นอย่างยิ่ง ณ ห้องประชุมนิเชต สุนทรพิทักษ์ ชั้น 10 อาคารธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ชมภาพศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา จัดประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำรูปแบบการพัฒนาการจัดนิทรรศการเผยแพร่ความรู้วิทยาศาสตร์

superadmin

19 February 2021

ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาร่วมหารือ เรื่องความร่วมมือด้านพลังงาน กับ กฟผ.

เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564 นางกาญจนา สุขประเสริฐ ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา ร่วมหารือเรื่องความร่วมมือด้านพลังงานกับนายโรจน์ยศ มโหธร หัวหน้ากองประกันคุณภาพและพลังงานนิวเคลียร์ พร้อมคณะจากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ณ ห้องประชุมนิเชต สุนทรพิทักษ์

superadmin

18 February 2021

ประมวลภาพแห่งความประทับใจ Valentine’s WOW ห่างกาย…ไม่ห่างใจ (14 กุมภาพันธ์ 2564)

14 กุมภาพันธ์ 2564 ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา จัดกิจกรรมพิเศษเนื่องในวันแห่งความรัก ภายใต้แนวคิด Valentine’s WOW ห่างกาย…ไม่ห่างใจ จัดการแสดงทางท้องฟ้าจำลองรอบพิเศษ สำหรับคู่รัก 50 คู่ นอกจากนี้ยังมีกิจกรรม DIY ให้คู่รักและกลุ่มครอบครัวได้ร่วมกันสร้างสรรค์ผลงานและกิจกรรมถ่ายภาพในหัวข้อ “เรารักท้องฟ้าจำลอง” เพื่อรับของที่ระลึก บรรยากาศภายในงานเต็มไปด้วยความรัก ความอบอุ่น ชมภาพแห่งความประทับใจ Valentine’s WOW ห่างกาย…ไม่ห่างใจ (14 กุมภาพันธ์ 2564)

superadmin

15 February 2021

กิจกรรม Valentine’s Wow : ห่างกาย…ไม่ห่างใจ

ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา จัดโครงการส่งเสริมความรักความสัมพันธ์ในครอบครัว ในวันอาทิตย์ที่ 14 กุมภาพันธ์ 2564 ภายใต้ชื่อ “Valentine’s Wow : ห่างกาย…ไม่ห่างใจ” มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมความรักในครอบครัวและส่งเสริมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ตลอดชีวิต โดยกำหนดรูปแบบการจัดกิจกรรมทั้งออนไลน์และออฟไลน์ ท่านสามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย จึงประชาสัมพันธ์มาให้ทราบโดยทั่วกัน รายละเอียดและรูปแบบการจัดกิจกรรม 1. ช่องทางออนไลน์ ระหว่างวันที่ 5 – 12 กุมภาพันธ์ 2564 ประกาศผลวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2564 ผ่าน Facebook ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา ท้องฟ้าจำลองกรุงเทพ กิจกรรม “Face Mask Design Contest” (ประกวดออกแบบหน้ากากผ้าคู่) ลิงก์กติกาและเงื่อนไขการประกวดออกแบบหน้ากากผ้า และส่งผลงานร่วมประกวดได้ที่ลิงก์ส่งผลงานร่วมประกวดออกแบบหน้ากากผ้า กิจกรรม “Mask Up and TikTok” (ประกวดคลิปสั้นใน TikTok) ลิงก์กติกาและเงื่อนไขการประกวดคลิปสั้น (Mask Up and TikTok)   2. ช่องทางออฟไลน์ จัดกิจกรรม ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา วันอาทิตย์ที่ 14 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 09.00 – […]

superadmin

4 February 2021

Summer Camp 2021 : ค่าย Robot Club เรียนฟรี ! …. มีของแถม

ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาขอเชิญชวนน้อง ๆ หนู ๆ ร่วมกิจกรรมค่ายฤดูร้อน Summer Camp 2021 โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น ค่าย Robot Club 2564 – ส่งเสริมทักษะด้านสะเต็มศึกษา (STEM Education) และทักษะในการคิดอย่างเป็นระบบ (Coding Literacy) เหมาะสำหรับเด็ก เยาวชน อายุระหว่าง 12 – 15 ปี คุณสมบัติและข้อกำหนดของผู้สมัครเข้าร่วมกิจกรรม ผู้เข้าร่วมกิจกรรมต้องเป็นเยาวชน อายุระหว่าง 12 – 15 ปี (นับอายุโดยใช้ ปี พ.ศ. ที่เกิด) ผู้เข้าร่วมกิจกรรมต้องนำเครื่องคอมพิวเตอร์ (Notebook) มาเอง เพื่อใช้ระหว่างการทำกิจกรรมค่ายทั้ง 2 วัน ในการสมัครผู้สมัครต้องกรอกและแนบเอกสารในการสมัครให้ครบถ้วน ประกอบไปด้วย ข้อมูลของผู้ปกครอง ใบสมัครกิจกรรมค่าย Robot Club ผู้เข้าร่วมกิจกรรมต้องสามารถร่วมทำแบบประเมินและให้ความร่วมมือในการวัด ประเมิน และติดตามผลภายหลังจากได้รับเลือกให้เข้าร่วมกิจกรรมแล้ว โดยทีมงานจะตั้ง Line […]

superadmin

4 March 2021

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วม ค่าย ICT for Kids ปี 2564

ตามที่ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา ได้ประชาสัมพันธ์กิจกรรมค่ายฤดูร้อน Summer Camp 2021 : ICT for Kids 2564 และเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 1 – 15 มีนาคม 2564 นั้น บัดนี้ได้มีผู้สมัครเข้าร่วมกิจกรรมครบตามจำนวนแล้วทั้ง 3 รุ่น โดยท่านสามารถตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมกิจกรรม ค่าย ICT for Kids ปี 2564 ได้ด้านล่างนี้ ค่ายฤดูร้อน Summer Camp 2021 : ICT for Kids 2564 รุ่นที่ 1 ค่ายฤดูร้อน Summer Camp 2021 : ICT for Kids 2564 รุ่นที่ 2 ค่ายฤดูร้อน Summer Camp 2021 : ICT […]

ท้องฟ้าจำลองกรุงเทพ จัดแสดงภาพยนตร์เต็มโดม เดือนมีนาคม 2564 เรื่อง “กว่าจะบินได้ (Flight Adventures)”

ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา (ท้องฟ้าจำลองกรุงเทพ) สำนักงาน กศน. ให้บริการส่วนการแสดงท้องฟ้าจำลองกรุงเทพ โดยเปิดการแสดงเป็นรอบ ๆ ละประมาณ 1 ชั่วโมง ให้บริการผู้ชม 280 คน ต่อ 1 รอบการแสดง ช่วงแรกของการแสดงฯ เป็นการบรรยายให้ความรู้ด้านดาราศาสตร์และอวกาศโดยนักวิชาการศึกษา และช่วงท้ายเป็นการแสดงภาพยนตร์เต็มโดมจากเครื่องฉายดาวและสื่อมัลติมีเดียในช่วงท้าย (ฉายภาพยนตร์หลังจากจบการบรรยายดาว)  สำหรับการแสดงภาพยนตร์เต็มโดม ในเดือนมีนาคม 2564 จัดแสดงเรื่อง “กว่าจะบินได้ (Flight Adventures)” เป็นภาพยนตร์ที่นำเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์การบิน มีเนื้อหาเกี่ยวกับการคิดค้น และวิวัฒนาการด้านการบินของมนุษย์ ตั้งแต่ในอดีตจนถึงปัจจุบัน ผู้ชมที่สนใจด้านวิทยาศาสตร์การบิน…ไม่ควรพลาด

Summer Camp 2021 : ค่าย ICT for Kids เรียนฟรี ! …. มีของแถม

ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา ขอเชิญชวนน้อง ๆ หนู ๆ ร่วมกิจกรรมค่ายฤดูร้อน Summer Camp 2021 โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น ค่าย ICT for Kids 2564 – เรียนรู้และทดลองด้วย Micro:bit เหมาะสำหรับเด็ก เยาวชน อายุระหว่าง 9-12 ปี ICT (Information and Communication Technology) หมายถึง เทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับข่าวสารข้อมูลและการสื่อสาร นับตั้งแต่การสร้าง การนำมาวิเคราะห์หรือประมวลผล การรับและส่งข้อมูล การจัดเก็บและการนำไปใช้งานใหม่ เทคโนโลยีเหล่านี้มักจะหมายถึง คอมพิวเตอร์ ซึ่งประกอบด้วยส่วนอุปกรณ์ (hardware) ส่วนคำสั่ง (software) และส่วนข้อมูล (data) และระบบการสื่อสารต่างๆ ซี่ง ICT มีประโยชน์ในการทำให้การทำงานต่างๆ ทันสมัย รวดเร็วมากยิ่งขึ้น ช่วยให้การติดต่อสื่อสารได้ทั่วโลกในระยะเวลาอันสั้นและมีประสิทธภาพ  นอกจากนี้ยังมีประโยชน์อีกมากมายทั้งในด้านอุตสาหกรรม ธุรกิจ และในชีวิตประจำวันในปัจจุบัน เพื่อพัฒนาความรู้เบื้องต้นและพื้นฐานของ ICT เพื่อเรียนรู้และพัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยีและการใช้เครื่องมือ […]

ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาปิดให้บริการในวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2564

ตามประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง กำหนดวันหยุดราชการประจำปี ลงวันที่ 24 พฤษภาคม 2562 ได้กำหนดให้วันมาฆบูชาเป็นวันหยุดราชการประจำปี ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาในฐานะหน่วยงานราชการ จึงขอปิดให้บริการเนื่องในวันมาฆบูชา วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2564 เป็นเวลา 1 วัน ตามประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี จึงประชาสัมพันธ์มาให้ทราบโดยทั่วกัน

ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา จัดประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำรูปแบบการพัฒนาการจัดนิทรรศการเผยแพร่ความรู้วิทยาศาสตร์

เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2564 ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำรูปแบบการพัฒนาการจัดนิทรรศการเผยแพร่ความรู้วิทยาศาสตร์ เพื่อศึกษาสภาพปัญหา กระบวนการในการพัฒนางาน รวมถึงแนวทางในการสร้างแรงจูงใจในการพัฒนาและสร้างสรรค์การดำเนินงานนิทรรศการเผยแพร่ความรู้วิทยาศาสตร์ โดยมีบุคลากรผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดนิทรรศการจากหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนทั้งสิ้น 11 แห่ง ร่วมให้ข้อมูลและเสนอแนะแนวทางในการพัฒนานิทรรศการ อันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานเป็นอย่างยิ่ง ณ ห้องประชุมนิเชต สุนทรพิทักษ์ ชั้น 10 อาคารธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ชมภาพศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา จัดประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำรูปแบบการพัฒนาการจัดนิทรรศการเผยแพร่ความรู้วิทยาศาสตร์

ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาร่วมหารือ เรื่องความร่วมมือด้านพลังงาน กับ กฟผ.

เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564 นางกาญจนา สุขประเสริฐ ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา ร่วมหารือเรื่องความร่วมมือด้านพลังงานกับนายโรจน์ยศ มโหธร หัวหน้ากองประกันคุณภาพและพลังงานนิวเคลียร์ พร้อมคณะจากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ณ ห้องประชุมนิเชต สุนทรพิทักษ์

ประมวลภาพแห่งความประทับใจ Valentine’s WOW ห่างกาย…ไม่ห่างใจ (14 กุมภาพันธ์ 2564)

14 กุมภาพันธ์ 2564 ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา จัดกิจกรรมพิเศษเนื่องในวันแห่งความรัก ภายใต้แนวคิด Valentine’s WOW ห่างกาย…ไม่ห่างใจ จัดการแสดงทางท้องฟ้าจำลองรอบพิเศษ สำหรับคู่รัก 50 คู่ นอกจากนี้ยังมีกิจกรรม DIY ให้คู่รักและกลุ่มครอบครัวได้ร่วมกันสร้างสรรค์ผลงานและกิจกรรมถ่ายภาพในหัวข้อ “เรารักท้องฟ้าจำลอง” เพื่อรับของที่ระลึก บรรยากาศภายในงานเต็มไปด้วยความรัก ความอบอุ่น ชมภาพแห่งความประทับใจ Valentine’s WOW ห่างกาย…ไม่ห่างใจ (14 กุมภาพันธ์ 2564)

กิจกรรม Valentine’s Wow : ห่างกาย…ไม่ห่างใจ

ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา จัดโครงการส่งเสริมความรักความสัมพันธ์ในครอบครัว ในวันอาทิตย์ที่ 14 กุมภาพันธ์ 2564 ภายใต้ชื่อ “Valentine’s Wow : ห่างกาย…ไม่ห่างใจ” มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมความรักในครอบครัวและส่งเสริมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ตลอดชีวิต โดยกำหนดรูปแบบการจัดกิจกรรมทั้งออนไลน์และออฟไลน์ ท่านสามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย จึงประชาสัมพันธ์มาให้ทราบโดยทั่วกัน รายละเอียดและรูปแบบการจัดกิจกรรม 1. ช่องทางออนไลน์ ระหว่างวันที่ 5 – 12 กุมภาพันธ์ 2564 ประกาศผลวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2564 ผ่าน Facebook ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา ท้องฟ้าจำลองกรุงเทพ กิจกรรม “Face Mask Design Contest” (ประกวดออกแบบหน้ากากผ้าคู่) ลิงก์กติกาและเงื่อนไขการประกวดออกแบบหน้ากากผ้า และส่งผลงานร่วมประกวดได้ที่ลิงก์ส่งผลงานร่วมประกวดออกแบบหน้ากากผ้า กิจกรรม “Mask Up and TikTok” (ประกวดคลิปสั้นใน TikTok) ลิงก์กติกาและเงื่อนไขการประกวดคลิปสั้น (Mask Up and TikTok)   2. ช่องทางออฟไลน์ จัดกิจกรรม ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา วันอาทิตย์ที่ 14 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 09.00 – […]