ประกาศรับสมัครงาน
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นเจ้าหน้าที่จ้างเหมาบริการ (ศูนย์บริการวิทยาศาสตร์สุขภาพ ส่วนส่งเสริมและเผยแพร่) (26 มีนาคม 2564)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ การสอบสัมภาษณ์ และการพิจารณาประวัติ (22 มีนาคม 2564)
รับสมัครเจ้าหน้าที่จ้างเหมาบริการ (11 มีนาคม 2564)
รายชื่อผู้ผ่านการคัดสรรเป็นเจ้าหน้าที่จ้างเหมาบริการ ส่วนท้องฟ้าจำลองกรุงเทพ (24 กุมภาพันธ์ 2564)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินทดสอบโดยการสอบสัมภาษณ์และพิจารณาประวัติ (23 กุมภาพันธ์ 2564)
รับสมัครเจ้าหน้าที่จ้างเหมาบริการ ส่วนท้องฟ้าจำลองกรุงเทพ จำนวน 1 ราย (19 กุมภาพันธ์ 2564)
บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดสรรเป็นเจ้าหน้าที่จ้างเหมาบริการ (เงินงบประมาณ) (17 กันยายน 2563)
บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดสรรเป็นเจ้าหน้าที่จ้างเหมาบริการ (เงินรายได้) (17 กันยายน 2563)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินทดสอบเจ้าหน้าที่จ้างเหมาบริการ (เงินงบประมาณ) (10 กันยายน 2563)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินทดสอบเจ้าหน้าที่จ้างเหมาบริการ (เงินรายได้) (10 กันยายน 2563)
รับสมัครเจ้าหน้าที่จ้างเหมาบริการ จำนวน 6 ตำแหน่ง รวม 18 ราย (เงินงบประมาณ) (1 กันยายน 2563)
รับสมัครเจ้าหน้าที่จ้างเหมาบริการ จำนวน 8 ตำแหน่ง รวม 13 ราย (เงินรายได้) (1 กันยายน 2563)