ประกาศรับสมัครงาน
รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นเจ้าหน้าที่จ้างเหมาบริการ (28 ตุลาคม 2564)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ การสอบสัมภาษณ์ และการพิจารณาประวัติเจ้าหน้าที่จ้างเหมาบริการ (25 ตุลาคม 2564)
รับสมัครเจ้าหน้าที่จ้างเหมาบริการ ตำแหน่งผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา จำนวน 1 อัตรา (11 ตุลาคม 2564)
รับสมัครเจ้าหน้าที่จ้างเหมาบริการ ตำแหน่งนักวิชาการวิทยาศาสตร์ศึกษา จำนวน 2 อัตรา (11 ตุลาคม 2564)
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นเจ้าหน้าที่จ้างเหมาบริการ (ศูนย์บริการวิทยาศาสตร์สุขภาพ ส่วนส่งเสริมและเผยแพร่) (26 มีนาคม 2564)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ การสอบสัมภาษณ์ และการพิจารณาประวัติ (22 มีนาคม 2564)
รับสมัครเจ้าหน้าที่จ้างเหมาบริการ (11 มีนาคม 2564)
รายชื่อผู้ผ่านการคัดสรรเป็นเจ้าหน้าที่จ้างเหมาบริการ ส่วนท้องฟ้าจำลองกรุงเทพ (24 กุมภาพันธ์ 2564)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินทดสอบโดยการสอบสัมภาษณ์และพิจารณาประวัติ (23 กุมภาพันธ์ 2564)
รับสมัครเจ้าหน้าที่จ้างเหมาบริการ ส่วนท้องฟ้าจำลองกรุงเทพ จำนวน 1 ราย (19 กุมภาพันธ์ 2564)
บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดสรรเป็นเจ้าหน้าที่จ้างเหมาบริการ (เงินงบประมาณ) (11 ตุลาคม 2564)
บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดสรรเป็นเจ้าหน้าที่จ้างเหมาบริการ (เงินรายได้) (17 กันยายน 2563)