ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา รับรางวัลสุดยอดแหล่งเรียนรู้สำหรับครอบครัว อันดับ 1

ตามที่ Amarin Baby & Kids เครือข่ายแม่ลูกในเครืออมรินทร์ฯ ได้เปิดให้ผู้สนใจและผู้อ่านร่วมโหวตบุคคลสุดยอดครอบครัวแห่งปี และองค์กรที่สนับสนุนด้านครอบครัว ใน 6 สาขา สำหรับสาขา Best Playground สุดยอดแหล่งเรียนรู้สำหรับครอบครัว คะแนนโหวตอันดับ 1 ได้แก่ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา (ท้องฟ้าจำลองกรุงเทพ) ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา (ท้องฟ้าจำลองกรุงเทพ) สังกัด สำนักงาน กศน. ได้เข้าร่วมรับรางวัล ในสาขา Best Playground สุดยอดแหล่งเรียนรู้สำหรับครอบครัว อันดับ 1 ณ เวทีกิจกรรมกลาง พิธีเปิดงาน Amarin Baby & Kids Fair ครั้งที่ 14 ฮอลล์ 98 – 99 ไบเทค บางนา ในวันพฤหัสบดีที่ 25 กรกฎาคม 2562 ชมภาพรางวัล ในสาขา Best Playground สุดยอดแหล่งเรียนรู้สำหรับครอบครัว อันดับ 1

ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา

26 July 2019

รางวัล Best Playground สุดยอดแหล่งเรียนรู้สำหรับครอบครัว

รางวัล : รางวัล Best Playground สุดยอดแหล่งเรียนรู้สำหรับครอบครัว มอบโดย : นิตยสาร Amarin Baby & Kids วิธีวัดผล : ประชาชนและผู้อ่านนิตยสาร Amarin Baby & Kids ร่วมโหวตรางวัล Parent of The Year 2016 ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา (ท้องฟ้าจำลองกรุงเทพ) สำนักงาน กศน. ได้คะแนนโหวตอันดับ 1 ในสาขา Best Playground สุดยอดแหล่งเรียนรู้สำหรับครอบครัว วันที่รับมอบ : วันพุธที่ 27 กรกฎาคม 2559 ในงาน Amarin Baby & Kids Fair ครั้งที่ 8 ณ ฮอลล์ 106 ไบเทค บางนา

ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา

20 November 2017

รางวัลมาตรฐานแหล่งท่องเที่ยวศิลปะวิทยาการ (Arts and Sciences Education Attractions Standard)

รางวัล : รางวัลมาตรฐานแหล่งท่องเที่ยวศิลปะวิทยาการ (Arts and Sciences Education Attractions Standard) ระดับดีมาก มอบโดย : กรมการท่องเที่ยว กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา วิธีวัดผล : กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา มอบหมายให้กรมการท่องเที่ยวจัดทำมาตรฐานด้านการท่องเที่ยว โดยใช้ตัวชี้วัดที่กรมการท่องเที่ยวกำหนดขึ้นเป็นเกณฑ์ วันที่รับมอบ : วันพฤหัสบดีที่ 10 สิงหาคม 2560 ณ ห้องบอลรูม ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ กรุงเทพมหานคร

ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา

20 November 2017