คำถามที่พบบ่อย (FAQ)

ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา (งานสำนักงาน) เปิดให้บริการวันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 08.30 - 16.30 น. หยุดวันเสาร์ อาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา (งานท้องฟ้าจำลองและนิทรรศการ) เปิดให้บริการวันอังคาร - วันอาทิตย์ เวลา 09.00 - 16.00 น. หยุดวันจันทร์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์
บัตรชมท้องฟ้าจำลอง (รอบภาษาไทย) เด็ก 30 บาท ผู้ใหญ่ 50 บาท ส่วนรอบภาษาอังกฤษ เด็ก 30 บาท ผู้ใหญ่ 50 บาท เปิดให้เข้าชมเฉพาะวันอังคาร รอบ 10.00 น. เท่านั้น
หน่วยงานสงวนสิทธิ์รับชำระเฉพาะเงินสดเท่านั้น
เด็กอายุไม่ถึง 3 ขวบ ผู้สูงอายุ 60 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป (แสดงบัตรประชาชนตัวจริง) ผู้พิการ ภิกษุ สามเณร นักบวช และนักศึกษา กศน.
  1. รถไฟฟ้าบีทีเอส สถานนีเอกมัย ทางออก 2
  2. รถเมล์สาย 2, 25, 38, 40, 72, 501, 508, 511 และ 513
  3. รถยนต์ส่วนตัว (มีที่จอด) ไม่เสียค่าบริการ
การแสดงทางท้องฟ้าจำลองมีทั้งหมด 5 รอบ คือ รอบ 10.00 น. 11.00 น. 13.00 น. 14.00 น. และ 15.00 น. (โดยที่รอบ 10.00 น. 13.00 น. และ 14.00 น. เป็นรอบจองแบบหมู่คณะของสถานศึกษา)
ยังไม่มีบริการจองออนไลน์สำหรับประชาชนทั่วไป สามารถซื้อบัตรได้ที่เคาน์เตอร์เท่านั้น จำหน่ายบัตรของทุกรอบการแสดง ตั้งแต่เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป และจำหน่ายบัตรวันต่อวันเท่านั้น ส่วนการจองเป็นหมู่คณะสามารถจองได้เฉพาะกรณีของสถานศึกษาเท่านั้น
หน่วยงานไม่รับเปลี่ยนหรือคืนบัตรทุกกรณี
สามารถติดต่อจองได้ที่ โทร. 0 2391 0544 และ 0 2392 1773
นอกจากท้องฟ้าจำลองแล้วยังมีนิทรรศการวิทยาศาสตร์ที่อาคาร 4 ตั้งแต่ชั้น 1 ถึงชั้น 7 ท่านสามารถสืบค้นข้อมูลได้ที่หัวข้อนิทรรศการถาวรที่แทบนำทาง
สามารถติดต่อขอรับนักศึกษาฝึกงานได้ที่ โทร. 0 2392 3160