ประมวลภาพกิจกรรมวันวาเลนไทน์ 14 ก.พ. 66 “ชวนคู่จิ้น มาฟินดูดาว”

ประมวลภาพกิจกรรมวันวาเลนไทน์ 14 ก.พ. 66 “ชวนคู่จิ้น มาฟินดูดาว” ณ ท้องฟ้าจำลองกรุงเทพ ชมภาพ คลิก ภาพกิจกรรม

parani ting-in

15 February 2023

ร่วมงานพิธีเปิดนิทรรศการพิเศษ “Bridge of Colors”

นายโยฑิน สมโนนนท์ ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา ร่วมงานพิธีเปิดนิทรรศการพิเศษ “Bridge of Colors” โดย 11 ศิลปินชาวอินโดนีเซีย เปิดอย่างเป็นทางการโดยเอกอัครราชทูต Rachmat Budiman ร่วมกับนายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมแห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2022 ณ ห้องเอนกประสงค์ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หอศิลป

superadmin

6 October 2022

ภาพบรรยากาศ กิจกรรม Sound of Science

เมื่อวันที่ 17 – 18 กันยายน 2565 ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา ได้จัดกิจกรรมเนื่องในวันพิพิธภัณฑ์ไทย ประจำปี 2565 ภายใต้แนวคิด Sound of Science โดยจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์ ผ่านกิจกรรมหลายรูปแบบ อาทิ กิจกรรมเสียงจากธรรมชาติ ฟังเสียงนก ฟังเสียงแมลง กิจกรรมสนุกกับเสียง แอบฟังเสียงสัตว์ป่าจาก โซน Fun Forest ภายในนิทรรศการเมืองเด็ก ประดิษฐ์ของเล่น “กลองป๋องแป๋ง” และกิจกรรมเสียงหรรษา ผ่านการแสดง Science Show ณ อาคารธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา ท้องฟ้าจำลองกรุงเทพ ชมภาพบรรยากาศการจัดกิจกรรมเนื่องในวันพิพิธภัณฑ์ไทย ประจำปี 2565

superadmin

20 September 2022

ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา รับมอบเครื่องหมายรับรองมาตรฐานการท่องเที่ยวไทย ประจำปี 2565

วันพุธที่ 31 สิงหาคม 2565 นายโยฑิน สมโนนนท์ ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา รับมอบเครื่องหมายรับรองมาตรฐานการท่องเที่ยวไทย ประจำปี พ.ศ. 2565 “มาตรฐานห้องน้ำสาธารณะเพื่อการท่องเที่ยว” จากกรมการท่องเที่ยว กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ณ ห้องราชเทวีแกรนด์ ชั้น 3 โรงแรมเอเชีย กรุงเทพมหานคร

superadmin

1 September 2022

ขอขอบคุณการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA)

วันจันทร์ที่ 22 สิงหาคม 2565 ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา ขอขอบคุณการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA) ที่ได้ให้ความอนุเคราะห์สนับสนุนนิทรรศการเพื่อให้เด็ก นักเรียน นักศึกษา และประชาชนได้เรียนรู้และใช้ประโยชน์ทางการศึกษาต่อไป

superadmin

26 August 2022

ภาพบรรยากาศกิจกรรมวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติประจำปี 2565

ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาได้จัดกิจกรรมวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติประจำปี 2565 เมื่อวันที่ 18 – 21 สิงหาคม 2565 ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา ท้องฟ้าจำลองกรุงเทพ

superadmin

23 August 2022

ยินดีต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาปัตตานี

วันอังคารที่ 16 สิงหาคม 2565 นายโยฑิน สมโนนนท์ ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาให้การต้อนรับคณะจากศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาปัตตานี ในโอกาสศึกษาดูงานด้านการจัดกิจกรรมทางด้านวิทยาศาสตร์ งานพัสดุ การเงินและบัญชี เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างบุคลากรศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา และศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาปัตตานี ณ ห้องประชุมนิเชต สุนทรพิทักษ์ ชั้น 10 อาคารธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

superadmin

17 August 2022

ขอแสดงความยินดีกับ กศน.เขตลาดพร้าว และ กศน.เขตห้วยขวาง ได้รับรางวัลชมเชย การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ “ด้านการใช้และการอนุรักษ์พลังงานไฟฟ้าเพื่อชีวิตและสังคม”

ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา ขอแสดงความยินดีกับโครงงาน “เครื่องปั๊มน้ำมอเตอร์บรัชเลส (brushless) จากไดชาร์จเก่าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์” จากศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร และโครงงาน “เก้าอี้ผลิตพลังงานไฟฟ้าจากโซล่าเซลล์” จากศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร ตัวแทนศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา ได้รับรางวัลชมเชย ระดับประเทศ จากการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ สำหรับนักศึกษา กศน. “ด้านการใช้และการอนุรักษ์พลังงานไฟฟ้าเพื่อชีวิตและสังคม” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ระหว่างวันที่ 15-16 สิงหาคม 2565 ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษารังสิต

superadmin

17 August 2022

กศน.เขตประเวศ ชนะเลิศอันดับ 1 ระดับประเทศ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ด้านสิ่งแวดล้อม

“โครงงานทรายแมวจากผักตบชวา” ทีมจาก กศน.เขตประเวศ​  ตัวแทนศูนย์​วิทยาศาสตร์​เพื่อ​การศึกษา​ ได้รับรางวัลชนะเลิศ อันดับ 1 จากการเข้าร่วมแข่งขันการประกวด​โครงงาน​วิทยาศาสตร์​ด้านสิ่งแวดล้อม​ ประเภทนวัตกรรม​จากขยะ​  สำหรับนักศึกษา กศน. ระดับประเทศ ประจำปี 2565  เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2565 ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษารังสิต

superadmin

16 August 2022

ภาพบรรยากาศการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ด้านธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สำหรับนักศึกษา กศน. ระดับพื้นที่ ปี 2565

วันอาทิตย์ที่ 24 กรกฎาคม 2565 ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา จัดการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ด้านธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สำหรับนักศึกษา กศน. ประจำปี พ.ศ. 2565 ในรูปแบบออนไลน์ เพื่อเชื่อมโยงนักศึกษา กศน. ให้ได้เรียนรู้ด้านธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมใกล้ตัว สร้างเสริมให้ได้ใช้ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ อีกทั้งยังเป็นเวทีให้นักศึกษา กศน. ได้แสดงออกถึงความคิดสร้างสรรค์ และได้ผลงานต้นแบบซึ่งสามารถนําไปประยุกต์ใช้ได้จริง ซึ่งมีโครงงานเข้าร่วมประกวดทั้งสิ้น 11 โครงงาน ชมภาพบรรยากาศการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ด้านธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สำหรับนักศึกษา กศน. ระดับพื้นที่ ปี 2565

superadmin

26 July 2022

ภาพบรรยากาศการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ สำหรับนักศึกษา กศน. ระดับพื้นที่ ด้านการใช้และการอนุรักษ์พลังงานไฟฟ้าเพื่อชีวิตและสังคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

เมื่อวันเสาร์ที่ 23 กรกฎาคม 2565 ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา จัดการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ด้านการใช้และการอนุรักษ์พลังงานไฟฟ้าเพื่อชีวิตและสังคม สำหรับนักศึกษา กศน. ระดับพื้นที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ในรูปแบบออนไลน์  เพื่อส่งเสริมการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โครงงานวิทยาศาสตร์ ความรู้ความเข้าใจด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การใช้พลังงานไฟฟ้า และส่งเสริมการใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ให้กับนักศึกษา กศน ชิงเงินรางวัลรวม 113,000 บาท พร้อมโล่และเกียรติบัตร โดยทีมชนะเลิศและรองชนะเลิศอันดับ 1 ระดับพื้นที่จะได้รับสิทธิ์เข้าร่วมแข่งขันการประกวดระดับประเทศ ชมภาพการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ด้านการใช้และการอนุรักษ์พลังงานไฟฟ้าเพื่อชีวิตและสังคม สำหรับนักศึกษา กศน. ระดับพื้นที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

superadmin

25 July 2022

คนไทยทุกคนจะต้องได้รับการศึกษาเรียนรู้อย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ

นายโยฑิน สมโนนนท์ ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา พร้อมด้วยนางอภิญญา ซอหะซัน ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านเผยแพร่ทางการศึกษา และนายดิษพล มาตุอำพันวงศ์ รักษาการผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านเผยแพร่ทางการศึกษา เข้าร่วมการประชุมผู้บริหาร กศน. สัญจร เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานตามนโยบายของสำนักงาน กศน. “คนไทยทุกคน จะต้องได้รับการศึกษา เรียนรู้อย่างทั่วถึง และมีคุณภาพ” ระหว่างวันที่ 6 – 7 กรกฎาคม 2565 โดยมีนายวัลลพ สงวนนาม เลขาธิการ กศน. เป็นประธานในพิธีเปิด ณ ห้องประชุม สำนักงาน กศน.จังหวัดนราธิวาส อ.เมืองนราธิวาส จ.นราธิวาส

superadmin

6 July 2022
1 2 26