Kick Off “สูงวัย ใจสมาร์ท”

วันศุกร์ที่ 1 กรกฎาคม 2565 นายโยฑิน สมโนนนท์ ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา พร้อมด้วยนางอภิญญา ซอหะซัน ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านเผยแพร่ทางการศึกษาและนายดิษพล มาตุอำพันวงษ์  รักษาการผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านเผยแพร่ทางการศึกษา ร่วมงานเปิดตัว (Kick Off) “สูงวัย ใจสมาร์ท” ภายใต้โครงการการจัดและส่งเสริมการจัดการศึกษาตลอดชีวิต เพื่อคงสมรรถนะทางกาย จิตใจ และสมองของผู้สูงอายุ ในรูปแบบกิจกรรมพัฒนาทักษะชีวิตใน 4 มิติ จัดโดยสำนักงาน กศน. โดยมีพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีเปิด ณ หอประชุมคุรุสภา กระทรวงศึกษาธิการ

superadmin

1 July 2022

โครงการศูนย์วิทย์ฯ ก้าวใหม่ ก้าวแห่งคุณภาพ Science@Home

วันที่ 18 – 19 มิถุนายน 2565 ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา จัดโครงการโครงการศูนย์วิทย์ฯ ก้าวใหม่ ก้าวแห่งคุณภาพ Science@Home ร่วมกับภาคีเครือข่าย กศน.เขตคลองเตย ออกหน่วยบริการเคลื่อนที่สู่ชุมชนเขตคลองเตย เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ด้วยกิจกรรมหลากหลายรูปแบบ เพื่อตอบแทนสังคม ชุมชน ชมภาพบรรยากาศครงการศูนย์วิทย์ฯ ก้าวใหม่ ก้าวแห่งคุณภาพ Science@Home

superadmin

22 June 2022

ประมวลภาพกิจกรรม DIY Nature 2 (30 เมษายน 2565)

30 เมษายน 2565 ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา กลุ่มธรรมชาติวิทยา จัดกิจกรรม DIY Nature 2 กิจกรรมรักษ์โลกและสิ่งแวดล้อมประกอบด้วยกิจกรรม “ปั้นกระดาษให้เป็นตัว” และ “เปิดขุมทรัพย์ใต้ท้องทะเล” เพื่อสร้างทักษะกระบวนการเรียนรู้ ความเข้าใจทางด้านวิทยาศาสตร์จากธรรมชาติที่สามารถนำไปสร้างสรรค์กิจกรรม และได้พัฒนาทักษะใหม่ ๆ จากการประดิษฐ์สิ่งของจากวัสดุธรรมชาติ โดยมีนายดิษพล มาตุอำพันวงศ์ นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านเผยแพร่ทางการศึกษา หัวหน้าส่วนพิพิธภัณฑ์ เป็นประธานในพิธีเปิด ณ ห้องชาร์ลส์ ดาร์วิน อาคารธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ชมภาพบรรยากาศกิจกรรม DIY Nature 2

superadmin

2 May 2022

ประมวลภาพกิจกรรม DIY Nature 2

23 เมษายน 2565 ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา กลุ่มธรรมชาติวิทยา จัดกิจกรรม DIY Nature 2 กิจกรรมรักษ์โลกและสิ่งแวดล้อม ประกอบด้วยกิจกรรม “หอมกรุ่นสมุนไพรอโรมา” และ “ศิลปะจากสีธรรมชาติ” เพื่อสร้างทักษะกระบวนการเรียนรู้ ความเข้าใจทางด้านวิทยาศาสตร์จากธรรมชาติที่สามารถนำไปสร้างสรรค์กิจกรรม และได้พัฒนาทักษะใหม่ ๆ จากการประดิษฐ์สิ่งของจากวัสดุธรรมชาติ โดยมีนายดิษพล มาตุอำพันวงศ์ นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านเผยแพร่ทางการศึกษา หัวหน้าส่วนพิพิธภัณฑ์ เป็นประธานในพิธีเปิด ณ ห้องชาร์ลส์ ดาร์วิน อาคารธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ชมภาพบรรยากาศกิจกรรม DIY Nature 2

superadmin

25 April 2022

ภาพกิจกรรมค่าย Kids Science ประจำปีงบประมาณ 2565

7 เมษายน 2565 นายโยฑิน สมโนนนท์ ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา เยี่ยมชมและมอบขวัญกำลังใจกิจกรรมค่าย Kids Science ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 สำหรับเด็กช่วงอายุ 4 – 6 ปี เรียนรู้วิทยาศาสตร์จากการปฏิบัติเชิงเล่น ฝึกการบูรณาการใช้วิทยาศาสตร์กับชีวิตประจำวัน เพื่อจุดประกายความสนใจการเรียนรู้ในวิชาวิทยาศาสตร์ ณ ศูนย์สร้างสรรค์เยาวชน (กระจ่าง บริรักษ์นิติเกษตร) ชมภาพกิจกรรมค่าย Kids Science ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ณ ศูนย์สร้างสรรค์เยาวชน (กระจ่าง บริรักษ์นิติเกษตร)

superadmin

7 April 2022

กิจกรรมค่ายนักวิทยาศาสตร์รุ่นจิ๋ว รุ่นที่ 2

31 มีนาคม 2565 นายโยฑิน สมโนนนท์ ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมค่ายนักวิทยาศาสตร์รุ่นจิ๋ว รุ่นที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2565 สำหรับเด็กช่วงอายุ 6 – 8 ปี เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ และเสริมสร้างเจตคติที่ดีต่อการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ โดยมีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ที่หลากหลายให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้ทดลอง สาธิต และประดิษฐ์ อาทิ ทดลองเรื่องอากาศ เรื่องเสียง แสงและเงา กิจกรรม Unplugged Coding การประดิษฐ์ของเล่น “รถพลังลมลูกโป่ง” กิจกรรมสนุก Kids พิชิตโลกร้อน การประดิษฐ์ถุงผ้าลดโลกร้อน เป็นต้น กิจกรรมจัด ณ นิทรรศการเมืองเด็ก ชั้น 6 อาคารธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

superadmin

31 March 2022

ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาจัดกิจกรรมค่าย ICT for Kids รุ่นที่ 2

30 มีนาคม 2565 นายโยฑิน สมโนนนท์ ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมค่าย ICT for Kids รุ่นที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2565 สำหรับเด็กช่วงอายุ 11 – 14 ปี เพื่อพัฒนาความรู้เบื้องต้นและพื้นฐานของ ICT พัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยีและการใช้เครื่องมือต่าง ๆ รวมถึงทักษะด้านความคิดสร้างสรรค์ สนุกกับการเรียนรู้และทดลองด้วยตนเอง นอกจากนี้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมยังได้ทดลองประดิษฐ์และออกแบบหุ่นยนต์ด้วยตนเอง ณ ห้องปฏิบัติการนิวเคลียส ชั้น 7 อาคารธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

superadmin

30 March 2022

ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาจัดกิจกรรมค่ายนักวิทยาศาสตร์รุ่นจิ๋ว ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

24 มีนาคม 2565 นายโยฑิน สมโนนนท์ ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา เป็นประธานในพิธีเปิดค่าย “นักวิทยาศาสตร์รุ่นจิ๋ว” ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา โดยมีนายดิษพล มาตุอำพันวงศ์ รักษาการผู้เชี่ยวชาญด้านเผยแพร่ทางการศึกษา และหัวหน้ากลุ่มวิทยาศาสตร์สำหรับเด็กปฐมวัย และบุคลากรส่วนต่าง ๆ ร่วมพิธี ค่ายนักวิทยาศาสตร์รุ่นจิ๋ว รุ่นที่ 1 ในครั้งนี้ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 24 – 25 มีนาคม 2565 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมความรู้ ทักษะ และกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และเจตคติที่ดีต่อการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้กับเยาวชนที่มีอายุระหว่าง 4 – 6 ปี โดยใช้กระบวนการเรียนรู้ในรูปแบบของการสันทนาการ เกมการศึกษา การทดลอง การประดิษฐ์ของเล่นทางวิทยาศาสตร์ ฯลฯ และนอกเหนือจากนี้ เยาวชนที่ร่วมกิจกรรมจะได้ทักษะความคิดสร้างสรรค์ กระบวนการคิดอย่างเป็นระบบ การทำงานเป็นทีมและทักษะชีวิตในการอยู่ร่วมกันกับเพื่อน ๆ ในค่าย ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา มุ่งมั่นตั้งใจจะพัฒนาเยาวชนของชาติ ให้เป็นผู้มีความรู้ ทักษะ และกระบวนการคิดทางวิทยาศาสตร์อย่างเป็นระบบ […]

superadmin

25 March 2022

ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาจัดกิจกรรมค่าย ICT for Kids ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2565

23 มีนาคม 2565 นายโยฑิน สมโนนนท์ ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาเป็นประธานในพิธีเปิดค่าย “ICT for Kids” ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา โดยมีนางอภิญญา ซอฮะชัน ผู้เชี่ยวชาญด้านเผยแพร่ทางการศึกษา และหัวหน้าส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร รวมถึงบุคลากรส่วนต่าง ๆ ร่วมพิธี ค่าย ICT for Kids รุ่นที่ 1 ในครั้งนี้จัดขึ้นระหว่างวันที่ 23 – 25 มีนาคม 2565 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาความรู้เบื้องต้นและพื้นฐานของ ICT วิทยาการคำนวณ Coding เทคนิคการสร้างหุ่นยนต์รวมถึงทักษะด้านความคิดสร้างสรรค์ กระบวนการคิดอย่างเป็นระบบ การทำงานเป็นทีมและแรงบันดาลใจในการเรียนวิทยาศาสตร์และเทโนโลยี ทั้งนี้โดยผู้ร่วมกิจกรรมค่ายที่เป็นเยาวชนอายุระหว่าง 11 -14 ปี จะได้รับทั้งสาระความรู้และความสนุกสนาน และเมื่อจบค่ายก็จะสามารถประกอบหุ่นยนต์อย่างง่าย ซึ่งจะสามารถนำไปพัฒนาต่อยอดได้ในอนาคต ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษามุ่งมั่นตั้งใจที่จะเป็นแหส่งเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของคนทุกช่วงวัย เพื่อให้มีทักษะ ความรู้ และแรงมันดาลใจในการพัฒนาตนเอง และสามารถนำวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีไปปรับใช้ประโยชน์เพื่อการสร้างงาน สร้างอาชีพ […]

superadmin

25 March 2022

กฟผ. สนับสนุนเอกสารเผยแพร่ความรู้และของที่ระลึก สำหรับจัดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ด้านพลังงานของศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา

ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา ขอขอบคุณการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย โดยฝ่ายสื่อสารและประชาสัมพันธ์องค์การ อนุเคราะห์สนับสนุนเอกสารเผยแพร่ความรู้และของที่ระลึก สำหรับจัดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ด้านพลังงานของศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โครงการพลังงาน Wow Wow for Kids โครงการพลังงานมันดี Energy Weekend Season 3 และกิจกรรมด้านพลังงานต่าง ๆ ของหน่วยงาน เพื่อส่งเสริมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ด้านพลังงานและการประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันให้กับเยาวชนและประชาชนทั่วไป

superadmin

31 January 2022

ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาขอแสดงความยินดีกับทีมที่ได้รับรางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ สำหรับนักศึกษา กศน. ระดับประเทศ ประจำปี 2564

ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา ขอแสดงความยินดีกับทีมตัวแทนทั้ง 3 ทีม ที่ได้รับรางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ สำหรับนักศึกษา กศน. ระดับประเทศ ประจำปี 2564 โครงงานเรื่อง เครื่องเติมลมยางจากคอมเพรสเซอร์ตู้เย็นเก่า ด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ จาก กศน.เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร โครงงานเรื่อง เครื่องแยกเหรียญประหยัดพลังงาน จาก กศน.เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร ได้รับรางวัลชมเชย การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ สำหรับนักศึกษา กศน. ด้านการใช้และการอนุรักษ์พลังงานไฟฟ้าเพื่อชีวิตและสังคม ระดับประเทศ โครงงานเรื่อง สบู่ซักล้างจากน้ำมันพืชใช้แล้ว จาก กศน.เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร ได้รับรางวัลชมเชย การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ สำหรับนักศึกษา กศน. ด้านสิ่งแวดล้อม ประเภทนวัตกรรมจากขยะ ระดับประเทศ 

superadmin

11 August 2021

บรรยากาศกิจกรรม “การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ด้านการใช้และการอนุรักษ์พลังงานไฟฟ้าเพื่อชีวิตและสังคม”

ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา จัดการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ สำหรับนักศึกษา กศน. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ด้านการใช้และการอนุรักษ์พลังงานไฟฟ้าเพื่อชีวิตและสังคม ระดับพื้นที่ ในรูปแบบออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom Meeting เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2564 ณ ห้องประชุมนิเชต สุนทรพิทักษ์ อาคารธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ชมภาพบรรยากาศกิจกรรม “การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ด้านการใช้และการอนุรักษ์พลังงานไฟฟ้าเพื่อชีวิตและสังคม”

superadmin

21 July 2021
1 2 3 26