ประมวลภาพกิจกรรม “การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ พัฒนานวัตกรรมด้านสิ่งแวดล้อม สำหรับนักศึกษา กศน. ระดับพื้นที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564”

ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาจัดการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ พัฒนานวัตกรรมด้านสิ่งแวดล้อม สำหรับนักศึกษา กศน. ระดับพื้นที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ในรูปแบบออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom Meeting เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2564 ณ ห้องประชุมนิเชต สุนทรพิทักษ์ อาคารธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ชมภาพการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ พัฒนานวัตกรรมด้านสิ่งแวดล้อม สำหรับนักศึกษา กศน. ระดับพื้นที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

superadmin

21 July 2021

ฉีดพ่น ลดเสี่ยงโควิด – 19

วันที่ 19 เมษายน 2564 ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา ขอขอบคุณ นายสุชัย พงษ์เพียรชอบ และทีมงานอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (เขตคลองเตย) ที่ได้ให้ความอนุเคราะห์ดำเนินการฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ณ อาคารธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

superadmin

22 April 2021

ประมวลภาพกิจกรรมค่าย ICT for Kids 2564 รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 31 มีนาคม – 2 เมษายน 2564

ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาได้จัดกิจกรรมค่าย ICT for Kids 2564 รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่  31 มีนาคม – 2 เมษายน 2564 สำหรับเด็ก เยาวชนอายุระหว่าง 9 – 12 ปี ได้เรียนรู้และทดลองด้วย Micro: bit ณ ห้อง DIY Challenge Room ชั้น 4 อาคารธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ชมภาพกิจกรรมค่าย ICT for Kids 2564 รุ่นที่ 1

superadmin

15 April 2021

ประมวลภาพกิจกรรมค่าย ICT for Kids 2564 รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 7 – 9 เมษายน 2564

ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาได้จัดกิจกรรมค่าย ICT for Kids 2564 รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 7 – 9 เมษายน 2564 สำหรับเด็ก เยาวชนอายุระหว่าง 9 – 12 ปี ได้เรียนรู้และทดลองด้วย Micro: bit ณ ห้อง DIY Challenge Room ชั้น 4 อาคารธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ชมภาพกิจกรรมค่าย ICT for Kids 2564 รุ่นที่ 2

superadmin

15 April 2021

ประมวลภาพกิจกรรมค่าย Robot Club 2564 รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 8 – 9 เมษายน 2564

ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา ได้จัดกิจกรรมค่าย  Robot Club 2564 รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่  8 – 9 เมษายน 2564 สำหรับเด็ก เยาวชน อายุระหว่าง 12 – 15 ปี เพื่อส่งเสริมทักษะด้านสะเต็มศึกษา (STEM Education) และทักษะในการคิดอย่างเป็นระบบ (Coding Literacy) ณ ห้องปฏิบัติการนิวเคลียส ชั้น 7 อาคารธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ชมภาพกิจกรรมค่าย Robot Club 2564 รุ่นที่ 1

superadmin

15 April 2021

ภาพกิจกรรม DIY Nature วันที่ 20 มีนาคม 2564

วันที่ 20 มีนาคม 2564 ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาจัดกิจกรรม DIY Nature จำนวน 2 เรื่อง ได้แก่ กิจกรรมเทียนเจลแห่งท้องทะเล เรียนรู้ระบบนิเวศใต้ท้องทะเล พร้อมสนุกกับกิจกรรมการทำเทียนเจล โดยการออกแบบตามความคิดสร้างสรรค์ระบบนิเวศท้องทะเลด้วยตนเอง กิจกรรม Seed Art เรียนรู้ลักษณะ รูปร่าง หน้าที่ของเมล็ดพืช และสร้างสรรค์งานศิลปะจากเมล็ดพืช มีประชาชนโดยเฉพาะกลุ่มครอบครัวให้ความสนใจและเข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก ณ ห้องปฏิบัติการห้องชาร์ลส์ ดาร์วิน ชั้น 5 อาคารธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ชมภาพบรรยากาศกิจกรรม DIY Nature วันที่ 20 มีนาคม 2564 

superadmin

23 March 2021

ยินดีต้อนรับคณะครูและนักเรียน จากโรงเรียนสายอักษร โรงเรียนจินดาพงศ์ และมูลนิธิรวมน้ำใจ

ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา ยินดีต้อนรับคณะครูและนักเรียน จากโรงเรียนสายอักษร โรงเรียนจินดาพงศ์ และมูลนิธิรวมน้ำใจ ที่เข้าชมการแสดงท้องฟ้าจำลอง เยี่ยมชมนิทรรศการวิทยาศาสตร์และร่วมกิจกรรมปฏิบัติการ ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2564

superadmin

15 March 2021

ยินดีต้อนรับคณะครูและนักเรียน จากโรงเรียนจินดาพงศ์ กรุงเทพมหานคร

ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา ยินดีต้อนรับคณะครูและนักเรียนจากโรงเรียนจินดาพงศ์ กรุงเทพมหานคร ที่เข้าชมการแสดงท้องฟ้าจำลองและเยี่ยมชมนิทรรศการวิทยาศาสตร์ ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2564

superadmin

15 March 2021

ยินดีต้อนรับคณะครู นักเรียนและผู้ปกครอง จากโรงเรียนอนุบาลณัฐชา จ.ชัยนาท

ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษายินดีต้อนรับคณะครู นักเรียนและผู้ปกครองจากโรงเรียนอนุบาลณัฐชา จ.ชัยนาท เข้าชมการแสดงท้องฟ้าจำลองและเยี่ยมชมนิทรรศการวิทยาศาสตร์ เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2564

superadmin

15 March 2021

ยินดีต้อนรับคณะครูและนักเรียนจากโรงเรียนปราณีเนาวบุตร จ.สมุทรปราการ

ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา ยินดีต้อนรับคณะครูและนักเรียนจากโรงเรียนปราณีเนาวบุตร จ. สมุทรปราการเข้าชมการแสดงท้องฟ้าจำลองและเยี่ยมชมนิทรรศการวิทยาศาสตร์ เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2564

superadmin

15 March 2021

ยินดีต้อนรับคณะครูและนักเรียนจากโรงเรียนแสงหิรัญ

ยินดีต้อนรับคณะครูและนักเรียน จากโรงเรียนแสงหิรัญ เดินทางมาเยี่ยมชมนิทรรศการ เมื่อวันที่ 4 – 5 มีนาคม 2564 ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา

superadmin

8 March 2021

ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาให้บริการนอกสถานที่ กิจกรรมปฏิบัติการเรื่อง “รู้จักตัวเรา”

ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาให้บริการนอกสถานที่ กิจกรรมปฏิบัติการ เรื่อง “รู้จักตัวเรา” ให้นักเรียนได้เรียนรู้เกี่ยวกับระบบการทำงานของร่างกาย ทดสอบและประมวลผลสมรรถภาพร่างกายของนักเรียนระดับชั้น ป.1 – ม.6 เมื่อวันที่ 1 – 2 มีนาคม 2564 ณ โรงเรียนเกษมพิทยา กรุงเทพมหานคร ชมภาพศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาให้บริการนอกสถานที่ กิจกรรมปฏิบัติการ เรื่อง “รู้จักตัวเรา”

superadmin

8 March 2021
1 2 3 25