เชิญชวนร่วมกิจกรรมวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2564

ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา จัดกิจกรรมวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2564 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจ ทักษะด้านสะเต็มศึกษา (STEM Education) และทักษะในการคิดอย่างเป็นระบบ (Coding Literacy) และเพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว “พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย” ซึ่งศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาได้จัดกิจกรรมต่อเนื่องทุกปีตลอดมา และในปี 2564 ได้ปรับเปลี่ยนรูปแบบกิจกรรมให้เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน เนื่องจากมีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยการเผยแพร่ทางออนไลน์ ผ่านเฟซบุ๊กของศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา ขอเชิญชวนผู้ที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมออนไลน์ เนื่องในวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2564 ในวันที่ 18 – 19  สิงหาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 09.00 – 15.00 น เป็นต้นไปผ่านเฟซบุ๊กศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา https://www.facebook.com/ScienceCenterForEducation กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2564 18 สิงหาคม 2564 Facebook Live  พาชมนิทรรศการใหม่ “นิทรรศการ Unplugged Coding ทักษะเพื่อชีวิต” Facebook Live  Quiz เกมตอบคำถามชิงรางวัลมากมาย พร้อมจัดส่งถึงบ้าน Facebook Live  เสวนาผ่าน Zoom Meeting […]

superadmin

10 August 2021

การประกวดแข่งขันออกแบบ Unplugged Coding Game

ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา จัดกิจกรรมการประกวดแข่งขันออกแบบ Unplugged Coding Game ในรูปแบบบอร์ดเกม (Board Game) เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์หรือวิทยาการคำนวณ ภายใต้โครงการส่งเสริมทักษะด้านสะเต็มศึกษา (STEM Education) และทักษะในการคิดอย่างเป็นระบบ (Coding Literacy) ของศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา ปีงบประมาณ 2564 ชิงเงินรางวัลรวม 85,000 บาท รับสมัครตั้งแต่วันนี้ – 20 สิงหาคม 2564 หลักเกณฑ์การประกวด และดาวน์โหลดเอกสาร https://www.zhort.link/08 ลงทะเบียนออนไลน์ https://zhort.link/S8 ประกาศรายชื่อผลงาน  23 สิงหาคม 2564 แข่งขันรอบตอบคำถามออนไลน์ (ผ่าน Zoom) 27 สิงหาคม 2564 ประกาศผลรางวัล 30 สิงหาคม 2564 ทางเว็บไซต์ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา www.sciplanet.org สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 0 2392 5951 – 5 ต่อ 1601 มือถือ 06 4654 5146 อีเมล utumporn@sci-educ.nfe.go.th และ wichuda@sci-educ.nfe.go.th หมายเหตุหากมีผลงานการออกแบบ […]

superadmin

22 July 2021

การประกวดการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) สำหรับนักศึกษา กศน. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

การประกวดการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) สำหรับนักศึกษา กศน. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา รับสมัครตั้งแต่วันนี้ – 3 สิงหาคม 2564 รายละเอียดการประกวด และใบสมัคร https://sciplanet.org/content/8279 สามารถสมัครออนไลน์ได้ที่นี่ qrgo.page.link/tKxgT  หรือส่งเอกสารและรายละเอียดประกอบการประกวดที่ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 0 2392 5951-5 ต่อ 1197 และ 08 9030 6378 (อ. ณัฐวุฒิ) หมายเหตุ  เฉพาะนักศึกษา กศน. โซนกรุงเทพกลาง และโซนกรุงเทพใต้ รวม 19 เขต

superadmin

16 July 2021

การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ พัฒนานวัตกรรมด้านสิ่งแวดล้อม สำหรับนักศึกษา กศน. ระดับพื้นที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ พัฒนานวัตกรรมด้านสิ่งแวดล้อม สำหรับนักศึกษา กศน. ระดับพื้นที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา ชิงเงินรางวัลรวม 113,000 บาทพร้อมสิทธิ์เข้าร่วมแข่งขันการประกวดระดับประเทศ รับสมัครตั้งแต่วันนี้ – 7 กรกฎาคม 2564 ตรวจสอบพื้นที่ หลักเกณฑ์การประกวด และดาวน์โหลดเอกสาร sciplanet.org/content/7812 ลงทะเบียนออนไลน์ https://forms.gle/noFECDWQ4AyKFPhV7 ประกาศรายชื่อโครงงาน (ที่ผ่านการคัดกรอง) 12 กรกฎาคม 2564 แข่งขันรอบตอบคำถามออนไลน์ (ผ่าน Zoom) 17 กรกฎาคม 2564 ประกาศผลรางวัล 18 กรกฎาคม 2564 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 0 2392 5951-5 ต่อ 1800 หรือ 1802, 08 9135 2991 หรือ 06 2965 4886 หมายเหตุ […]

superadmin

9 April 2021

โครงการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์สำหรับนักศึกษา กศน. ระดับพื้นที่ ด้านการใช้และการอนุรักษ์พลังงานไฟฟ้าเพื่อชีวิตและสังคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ สำหรับนักศึกษา กศน. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ด้านการใช้และการอนุรักษ์พลังงานไฟฟ้าเพื่อชีวิตและสังคม ระดับพื้นที่ โดย ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา ชิงเงินรางวัลรวม 113,000 บาท พร้อมสิทธิ์เข้าร่วมแข่งขันการประกวดระดับประเทศ รับสมัครตั้งแต่วันนี้ – 9 กรกฎาคม 2564 ตรวจสอบพื้นที่ หลักเกณฑ์การประกวด และดาวน์โหลดเอกสาร sciplanet.org/content/7810 ลงทะเบียนออนไลน์ qrgo.page.link/z8FML ประกาศรายชื่อโครงงาน (ที่ผ่านการคัดกรอง) 12 กรกฎาคม 2564 แข่งขันรอบตอบคำถามออนไลน์ (ผ่าน Zoom) 18 กรกฎาคม 2564 ประกาศผลรางวัล 19 กรกฎาคม 2564 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 0 2392 5951-5 ต่อ 1197, 1198 และ 08 1583 5992 หรือ LINE ID: […]

superadmin

9 April 2021

กิจกรรมหมุนเวียนชุดใหม่ (เดือนเมษายน – กันยายน 2564) ที่นิทรรศการ Fun Science วิทยาศาสตร์แสนสนุก!

ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา จัดกิจกรรมหมุนเวียนชุดใหม่ (เดือนเมษายน – กันยายน 2564) ที่นิทรรศการ Fun Science วิทยาศาสตร์แสนสนุก! สำหรับเดือนเมษายนนี้ เราเตรียมกิจกรรม “ปริศนาเหรียญ” มาให้ทุกคนท้าประลองไหวพริบกัน พบกับเราได้ที่ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา อาคารธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (อาคาร 4) ชั้น 1 ทุกวันอังคาร – อาทิตย์ เวลา 09:00-16:00 น. (หยุดทุกวันจันทร์และวันนักขัตฤกษ์)

superadmin

31 March 2021

ท้องฟ้าจำลองกรุงเทพ จัดแสดงภาพยนตร์เต็มโดม เดือนเมษายน 2564 เรื่อง “อุกกาบาตถล่มโลก” (Impact Earth)

ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา (ท้องฟ้าจำลองกรุงเทพ) สำนักงาน กศน. เปิดให้บริการส่วนการแสดงท้องฟ้าจำลอง โดยเปิดการแสดงเป็นรอบ ๆ ละ 1 ชั่วโมง เริ่มด้วยการบรรยายให้ความรู้ด้านดาราศาสตร์และอวกาศจากนักวิชาการศึกษา และต่อด้วยการฉายภาพยนตร์เต็มโดมจากเครื่องฉายดาวและสื่อมัลติมีเดีย ทั้งนี้ สามารถให้บริการผู้ชมได้ 280 คนต่อ 1 รอบการแสดง สำหรับภาพยนตร์เต็มโดม เดือนเมษายน 2564 เสนอเรื่อง “อุกกาบาตถล่มโลก” (Impact Earth) เนื้อหาสาระของภาพยนตร์เป็นเรื่องเกี่ยวกับสะเก็ดดาวที่ทำให้เกิดแสง เมื่อมีการเผาไหม้ในชั้นบรรยากาศไม่หมด อาจเหลือบางส่วนตกลงมาถึงพื้นโลก วัตถุนั้น เรียกว่า “อุกกาบาต” (meteorite) นักดาราศาสตร์ประเมินว่า โอกาสที่โลกจะถูกอุกกาบาตพุ่งชนที่รุนแรงถึงขั้นเป็นภัยพินาศทั่วทั้งโลก มีเพียงประมาณหนึ่งครั้งต่อทุก 100,000 ปี  ปัจจุบัน..องค์กรดาราศาสตร์นานาชาติ เริ่มหันมาให้ความสนใจและเฝ้าติดตาม สังเกตการณ์และศึกษาเกี่ยวกับอุกกาบาตเหล่านี้มากขึ้น เพราะในอนาคต..มันอาจส่งผลกระทบและทำให้เกิดอันตรายต่อโลกของเราในอนาคต

superadmin

31 March 2021

ค่ายนักวิทยาศาสตร์รุ่นจิ๋ว เปิดรับสมัคร 29 มีนาคม – 15 เมษายน 2564

กิจกรรมค่ายนักวิทยาศาสตร์รุ่นจิ๋ว ประจำปี พ.ศ. 2564 เป็นการจัดประสบการณ์การเรียนรู้วิทยาศาสตร์ในรูปแบบค่ายวิทยาศาสตร์กลางวัน จำนวน 2 วัน ให้กับเด็กอายุ 6 – 8 ปี มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ และเจตคติที่ดีต่อการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ รวมทั้งการส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ การทำงานร่วมกันเป็นหมู่คณะ ทำให้เด็กมีโอกาสแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และช่วยกันคิดอย่างเป็นระบบและมีเหตุผลในทางสร้างสรรค์ โดยเรียนรู้ผ่านกิจกรรม สันทนาการ การทดลอง และการประดิษฐ์ของเล่นทางวิทยาศาสตร์ กำหนดการจัดกิจกรรม จำนวน 2 รุ่น ๆ ละ 25 คน รุ่นที่ 1 (22 – 23 เมษายน 2564) รุ่นที่ 2 (6 – 7 พฤษภาคม 2564) กลุ่มเป้าหมาย  เด็กชายและเด็กหญิงอายุระหว่าง 6 – 8 ปี (เกิดในปี พ.ศ. 2556 – 2558) สถานที่ นิทรรศการเมืองเด็ก ชั้น 6 อาคาร 4 ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา เงื่อนไขการสมัคร ชำระเงินค่าลงทะเบียนคนละ 1,200 บาท (หนึ่งพันสองร้อยบาทถ้วน) ผ่านเคาน์เตอร์ บมจ.กรุงไทย ทุกสาขาทั่วประเทศ ภายในวันที่ 29 มีนาคม – 15 เมษายน 2564 (กรณีมีผู้สมัครครบจำนวนที่กำหนดก่อนวันปิดรับสมัครจะปิดรับทันที) คุณสมบัติ/เอกสารของผู้สมัคร รับสมัครเด็กชาย และเด็กหญิงอายุระหว่าง  6 – 8  ปี (เกิดในปี พ.ศ. 2556 – 2558) สำเนาทะเบียนบ้าน หรือสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้สมัคร (อย่างใดอย่างหนึ่ง) ขั้นตอนการสมัคร ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัครให้ถูกต้อง ครบถ้วนตามเงื่อนไข ดาวน์โหลดแบบฟอร์มชำระเงิน  ชำระเงินค่าลงทะเบียนผ่านเคาน์เตอร์ธนาคารกรุงไทยทุกสาขา กรอกใบสมัครพร้อมแนบหลักฐานการสมัครและหลักฐานการชำระเงิน  หมายเหตุ ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัครร่วมกิจกรรมให้ถูกต้องตามเงื่อนไข ท่านที่ชำระเงินค่าลงทะเบียนผ่านธนาคารเรียบร้อยแล้ว ถือว่าท่านได้รับสิทธิ์ในการเข้าร่วมกิจกรรม […]

superadmin

23 March 2021

Summer Camp 2021 : ค่าย Coding Unplugged เรียนฟรี ! …. มีของแถม

ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา ขอเชิญชวนน้อง ๆ หนู ๆ ร่วมกิจกรรมค่ายฤดูร้อน Summer Camp 2021 โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น กิจกรรมค่าย Coding Unplugged มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมทักษะในการคิดอย่างเป็นระบบ (Coding Literacy) สำหรับเด็กอายุ  6 – 8  ปี โดยการเรียนรู้และฝึกทักษะการ  Coding แบบ Unplugged ผ่านกิจกรรมการเล่นโดยไม่ใช้คอมพิวเตอร์ ได้แก่ กิจกรรมพื้นฐานเพื่อส่งเสริมการคิดเชิงคำนวณ แบบ Coding Unplugged โดยเรียนรู้ผ่านกิจกรรมสันทนาการ ของเล่น นิทานหรือสถานการณ์สมมติ ชุดหุ่นยนต์ เหมาะสำหรับเด็ก เยาวชน อายุระหว่าง 6 – 8 ปี เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 8 – 22 มี.ค. 2564 จำนวน 2 รุ่น รุ่นละ 20 […]

superadmin

6 March 2021

Summer Camp 2021 : ค่าย Robot Club เรียนฟรี ! …. มีของแถม

ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาขอเชิญชวนน้อง ๆ หนู ๆ ร่วมกิจกรรมค่ายฤดูร้อน Summer Camp 2021 โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น ค่าย Robot Club 2564 – ส่งเสริมทักษะด้านสะเต็มศึกษา (STEM Education) และทักษะในการคิดอย่างเป็นระบบ (Coding Literacy) เหมาะสำหรับเด็ก เยาวชน อายุระหว่าง 12 – 15 ปี คุณสมบัติและข้อกำหนดของผู้สมัครเข้าร่วมกิจกรรม ผู้เข้าร่วมกิจกรรมต้องเป็นเยาวชน อายุระหว่าง 12 – 15 ปี (นับอายุโดยใช้ ปี พ.ศ. ที่เกิด) ผู้เข้าร่วมกิจกรรมต้องนำเครื่องคอมพิวเตอร์ (Notebook) มาเอง เพื่อใช้ระหว่างการทำกิจกรรมค่ายทั้ง 2 วัน ในการสมัครผู้สมัครต้องกรอกและแนบเอกสารในการสมัครให้ครบถ้วน ประกอบไปด้วย ข้อมูลของผู้ปกครอง ใบสมัครกิจกรรมค่าย Robot Club ผู้เข้าร่วมกิจกรรมต้องสามารถร่วมทำแบบประเมินและให้ความร่วมมือในการวัด ประเมิน และติดตามผลภายหลังจากได้รับเลือกให้เข้าร่วมกิจกรรมแล้ว โดยทีมงานจะตั้ง Line […]

superadmin

4 March 2021

ท้องฟ้าจำลองกรุงเทพ จัดแสดงภาพยนตร์เต็มโดม เดือนมีนาคม 2564 เรื่อง “กว่าจะบินได้ (Flight Adventures)”

ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา (ท้องฟ้าจำลองกรุงเทพ) สำนักงาน กศน. ให้บริการส่วนการแสดงท้องฟ้าจำลองกรุงเทพ โดยเปิดการแสดงเป็นรอบ ๆ ละประมาณ 1 ชั่วโมง ให้บริการผู้ชม 280 คน ต่อ 1 รอบการแสดง ช่วงแรกของการแสดงฯ เป็นการบรรยายให้ความรู้ด้านดาราศาสตร์และอวกาศโดยนักวิชาการศึกษา และช่วงท้ายเป็นการแสดงภาพยนตร์เต็มโดมจากเครื่องฉายดาวและสื่อมัลติมีเดียในช่วงท้าย (ฉายภาพยนตร์หลังจากจบการบรรยายดาว)  สำหรับการแสดงภาพยนตร์เต็มโดม ในเดือนมีนาคม 2564 จัดแสดงเรื่อง “กว่าจะบินได้ (Flight Adventures)” เป็นภาพยนตร์ที่นำเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์การบิน มีเนื้อหาเกี่ยวกับการคิดค้น และวิวัฒนาการด้านการบินของมนุษย์ ตั้งแต่ในอดีตจนถึงปัจจุบัน ผู้ชมที่สนใจด้านวิทยาศาสตร์การบิน…ไม่ควรพลาด

superadmin

1 March 2021

Summer Camp 2021 : ค่าย ICT for Kids เรียนฟรี ! …. มีของแถม

ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา ขอเชิญชวนน้อง ๆ หนู ๆ ร่วมกิจกรรมค่ายฤดูร้อน Summer Camp 2021 โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น ค่าย ICT for Kids 2564 – เรียนรู้และทดลองด้วย Micro:bit เหมาะสำหรับเด็ก เยาวชน อายุระหว่าง 9-12 ปี ICT (Information and Communication Technology) หมายถึง เทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับข่าวสารข้อมูลและการสื่อสาร นับตั้งแต่การสร้าง การนำมาวิเคราะห์หรือประมวลผล การรับและส่งข้อมูล การจัดเก็บและการนำไปใช้งานใหม่ เทคโนโลยีเหล่านี้มักจะหมายถึง คอมพิวเตอร์ ซึ่งประกอบด้วยส่วนอุปกรณ์ (hardware) ส่วนคำสั่ง (software) และส่วนข้อมูล (data) และระบบการสื่อสารต่างๆ ซี่ง ICT มีประโยชน์ในการทำให้การทำงานต่างๆ ทันสมัย รวดเร็วมากยิ่งขึ้น ช่วยให้การติดต่อสื่อสารได้ทั่วโลกในระยะเวลาอันสั้นและมีประสิทธภาพ  นอกจากนี้ยังมีประโยชน์อีกมากมายทั้งในด้านอุตสาหกรรม ธุรกิจ และในชีวิตประจำวันในปัจจุบัน เพื่อพัฒนาความรู้เบื้องต้นและพื้นฐานของ ICT เพื่อเรียนรู้และพัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยีและการใช้เครื่องมือ […]

superadmin

25 February 2021
1 2 5