กิจกรรม “จดหมายรักถึงดวงดาว”

สำหรับเทศกาลแห่งความรักในปีนี้ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา ท้องฟ้าจำลองกรุงเทพ ชวนคุณมาค้นพบเรื่องราวความสัมพันธ์อันแน่นแฟ้นของสรรพสิ่งบนท้องฟ้าแล้วเขียน “จดหมายรัก” ของคุณส่งไปให้ถึงดวงดาว กับกิจกรรม #จดหมายรักถึงดวงดาว ในโครงการส่งเสริมความรักความสัมพันธ์ Valentine’s Wow 2022 “จดหมายรักถึงดวงดาว” พิเศษ! เราขอมอบ 9 ไอเดียชุบชูใจส่งตรงจาก #ท้องฟ้าจำลองกรุงเทพ ที่จะช่วยคุณตั้งต้นเขียนจดหมายรักถึงดวงดาว ที่หน้า Facebook Page ท้องฟ้าจำลองกรุงเทพ – Bangkok Planetarium (https://www.facebook.com/bkkplanetarium) และหน้า Facebook Page ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา ท้องฟ้าจำลองกรุงเทพ (https://www.facebook.com/ScienceCenterForEducation) รายละเอียดการเข้าร่วมกิจกรรมแบบ on site ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา กิจกรรมจะจัดขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 13 กุมภาพันธ์นี้ ณ ลานหน้าอาคารท้องฟ้าจำลองกรุงเทพ ไม่ต้องลงทะเบียนล่วงหน้า ไม่จำเป็นต้องซื้อบัตรเข้าชมการแสดงท้องฟ้าจำลองของวันนั้น เข้าร่วมกิจกรรมฟรี มีอุปกรณ์พื้นฐานให้ (ตลอดวัน จนกว่าอุปกรณ์จะหมด) ผู้ร่วมกิจกรรม 150 ท่านแรก รับของที่ระลึกเล็กน้อยกลับบ้าน ฟรี! รายละเอียดการส่ง […]

superadmin

11 February 2022

ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาขอเชิญชวนกิจกรรมค่าย ICT for Kids

ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาขอเชิญชวนน้อง ๆ หนู ๆ ร่วมกิจกรรมค่ายฤดูร้อน Summer Camp 2022 : ค่าย ICT for Kids ค่ายกลางวัน 3 วัน เพื่อพัฒนาความรู้เบื้องต้นและพื้นฐานของ ICT เรียนรู้และพัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยีและการใช้เครื่องมือต่าง ๆ เพื่อพัฒนาทักษะด้านความคิดสร้างสรรค์และสนุกกับการเรียนรู้และการทดลองด้วยตนเอง เหมาะสำหรับเด็กอายุระหว่าง 11 – 14 ปี (นับปี พ.ศ. เกิด) ค่าลงทะเบียนคนละ 3,000 บาท ขยายระยะเวลาเปิดรับสมัครและชำระเงินถึงวันที่ 16 มีนาคม 2565 จำนวน 2 รุ่น (รุ่นละ 20 คน) ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรมวันที่ 17 มีนาคม 2565 ผ่านทางเว็บไซต์ www.sciplanet.org วันที่จัดกิจกรรม รุ่นที่ 1 วันที่ 23 – 25 มีนาคม 2565 […]

superadmin

7 February 2022

ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาขอเชิญร่วมกิจกรรมค่ายสนุกกับวิทยาศาสตร์

ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาขอเชิญชวนน้อง ๆ หนู ๆ ร่วมกิจกรรมค่ายฤดูร้อน Summer Camps 2022 : ค่ายสนุกกับวิทยาศาสตร์ ค่ายกลางวัน 2 วัน เรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอย่างสนุกสนานผ่านกิจกรรมที่หลากหลายตื่นเต้นกับการลงมือปฏิบัติด้วยตนเอง เหมาะสำหรับเด็ก อายุระหว่าง 9 – 12 ปี (นับปี พ.ศ. เกิด) ค่าลงทะเบียน คนละ 1,100 บาท เปิดรับสมัครและชำระเงินได้ตั้งแต่วันที่ 7 กุมภาพันธ์ – 8 เมษายน 2565 จำนวน 40 คน ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรมวันที่ 22 เมษายน 2565 ผ่านทางเว็บไซต์ www.sciplanet.org วันที่จัดกิจกรรม วันที่ 5 – 6 พฤษภาคม 2565 สถานที่จัดกิจกรรม ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา ท้องฟ้าจำลองกรุงเทพ คุณสมบัติ/เอกสารของผู้สมัคร ผู้เข้าร่วมกิจกรรมต้องเป็นเยาวชนอายุระหว่าง 9 – […]

superadmin

4 February 2022

ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา ขอเชิญชวนร่วมกิจกรรมค่าย Kids’ Science ปี 2565

ค่าย Kids’ Science ค่ายกลางวัน 2 วัน เรียนรู้วิทยาศาสตร์จากการปฏิบัติเชิงเล่นฝึกการบูรณาการใช้วิทยาศาสตร์กับชีวิตประจำวันเพื่อจุดประกายความสนใจการเรียนรู้ในวิชาวิทยาศาสตร์ เหมาะสำหรับเด็กอายุระหว่าง 4 – 6 ปี (นับปี พ.ศ. เกิด) ค่าลงทะเบียนคนละ 1,200 บาท เปิดรับสมัครและชำระเงินได้ตั้งแต่วันที่ 7 กุมภาพันธ์ – 15 มีนาคม 2565 จำนวน 25 คน ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรมวันที่ 22 มีนาคม 2565 ผ่านทางเว็บไซต์ www.sciplanet.org วันที่จัดกิจกรรม วันที่ 7 – 8 เมษายน 2565 สถานที่จัดกิจกรรม ศูนย์สร้างสรรค์เยาวชน (กระจ่าง บริรักษ์นิติเกษตร) คุณสมบัติ/เอกสารของผู้สมัคร ผู้เข้าร่วมกิจกรรมต้องเป็นเด็กอายุระหว่าง 4 –  6  ปี (นับปี พ.ศ. เกิด) ผู้สมัครต้องกรอกและแนบเอกสารในการสมัครให้ครบถ้วนเอกสารประกอบด้วย […]

superadmin

4 February 2022

ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาขอเชิญร่วมกิจกรรมค่ายนักวิทยาศาสตร์รุ่นจิ๋ว ปี 2565

ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาขอเชิญชวนน้อง ๆ หนู ๆ ร่วมกิจกรรมค่ายฤดูร้อน Summer Camps 2022 : ค่ายนักวิทยาศาสตร์รุ่นจิ๋ว กิจกรรมการทดลองทางวิทยาศาสตร์และการประดิษฐ์ของเล่นทางวิทยาศาสตร์ รวมทั้งกิจกรรมสันทนาการเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ร่วมกัน ทำให้เด็กมีโอกาสในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและมีกระบวนการคิดอย่างสร้างสรรค์ เหมาะสำหรับเด็กอายุระหว่าง 6 – 8 ปี (นับปี พ.ศ. เกิด) ค่าลงทะเบียนคนละ 1,200 บาท ขยายระยะเวลาเปิดรับสมัครและชำระเงินถึงวันที่ 22 มีนาคม 2565 รุ่นละ 25 คน ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรมวันที่ 22 มีนาคม 2565 ผ่านทางเว็บไซต์ www.sciplanet.org วันที่จัดกิจกรรม รุ่นที่ 1 วันที่ 24 – 25 มีนาคม 2565 รุ่นที่ 2 วันที่ 31 มีนาคม – 1 เมษายน 2565 สถานที่จัดกิจกรรม ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา ท้องฟ้าจำลองกรุงเทพ […]

superadmin

4 February 2022

ภาพยนตร์เต็มโดม เดือนกุมภาพันธ์ 2565 เรื่อง มหัศจรรย์แห่งออโรรา (Experience the Aurora)

ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา (ท้องฟ้าจำลองกรุงเทพ) สำนักงาน กศน. ให้บริการส่วนการแสดงท้องฟ้าจำลอง ด้วยการบรรยายให้ความรู้ด้านดาราศาสตร์และอวกาศจากนักวิชาการศึกษา และจัดแสดงภาพยนตร์เต็มโดมจากเครื่องฉายดาวและสื่อมัลติมีเดีย โดยเปิดการแสดงเป็นรอบ ๆ ละ 1 ชั่วโมง ให้บริการผู้ชม 200 คนต่อ 1 รอบ เปิดให้บริการทั้งรอบสถาบันการศึกษา และรอบประชาชนทั่วไป ซึ่งหน่วยงานเปิดให้บริการในส่วนของพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแสดงท้องฟ้าจำลองเฉพาะวันศุกร์ เสาร์ และอาทิตย์ตั้งแต่ 4 กุมภาพันธ์ 2565 เป็นต้นไป จนกว่าจะมีการแจ้งเปลี่ยนแปลง ควงคู่มาเพิ่มความโรแมนติกในเดือนแห่งความรัก กับภาพยนตร์เต็มโดมเดือนกุมภาพันธ์ 2565 เรื่องมหัศจรรย์แห่งออโรรา (Experience the Aurora) ภาพยนตร์ความยาว 27 นาที นำเสนอเนื้อหาเกี่ยวกับ “แสงออโรรา” อาจเรียกว่า “แสงเหนือ” หรือ “แสงใต้” ขึ้นอยู่กับแหล่งกำเนิด แสงสวยงามหลากสีสันบนท้องฟ้าเหล่านี้เกิดจากสนามแม่เหล็กโลก กำลังทำหน้าที่ปกป้องสิ่งมีชีวิตในโลกจากลมสุริยะ ร่วมเดินทางไปสัมผัสความสวยงามของแสงออโรราในบริเวณคาบสมุทรอาร์คติกเสมือนว่าไปอยู่ที่ขั้วโลกจริง ๆ “มหัศจรรย์แห่งออโรรา (Experience the Aurora)” เป็นภาพยนตร์ที่เข้าชิงรอบสุดท้ายรางวัล Telly Awards พากษ์เสียงภาษาไทยโดย คุณปิยะวัฒน์ เข็มเพชร […]

superadmin

31 January 2022

ภาพยนตร์เต็มโดม เดือนธันวาคม 2564 เรื่อง ขอบฟ้าแห่งใหม่ (New Horizons)

ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา สำนักงาน กศน. โดยส่วนท้องฟ้าจำลองกรุงเทพ เปิดการแสดงทางท้องฟ้าจำลอง ด้วยการบรรยายให้ความรู้ด้านดาราศาสตร์และอวกาศโดยนักวิชาการ ผ่านเครื่องฉายดาวและสื่อมัลติมีเดีย และจัดแสดงภาพยนตร์เต็มโดม รอบละประมาณ 1 ชั่วโมง ให้บริการผู้ชม 200 คนต่อ 1 รอบการแสดง ร่วมสัมผัสความร้อนแรงของดาวศุกร์ ชมดินสีส้มของดาวอังคาร ในภาพยนตร์เต็มโดม เดือนธันวาคม 2564 เรื่อง ขอบฟ้าแห่งใหม่ (New Horizons) ภาพยนตร์ความยาว 23 นาที นำเสนอเนื้อหาเกี่ยวกับดาวเคราะห์ที่ชื่อว่า “โลก” ว่าเป็นดาวเคราะห์ดวงเดียวที่เราพบสื่งมีชีวิต แต่เป็นไปได้หรือไม่ที่เราจะอพยพไปอยู่บนดาวเคราะห์ดวงอื่น ร่วมสัมผัสความร้อนแรงของดาวศุกร์ ชมดินสีส้มของดาวอังคาร ต้านแรงโน้มถ่วงมหาศาลของดาวพฤหัส และตื่นตากับความสวยงามของดาวเสาร์ แล้วลองตัดสินใจว่าดาวเคราะห์ดวงไหนที่เราอยากไปอยู่พากษ์เสียงภาษาไทยโดย คุณฉันทวิทย์ ธนะเสวี (เต๋อ)

superadmin

29 November 2021

ขอเชิญชมนิทรรศการผ้าศิลปาชีพสัญจร

ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา ขอเชิญชมนิทรรศการผ้าศิลปาชีพสัญจร Craft Journey The SUPPORT Textiles Traveling Exhibition ระหว่างวันที่ 24-28 พฤศจิกายน 2564 เวลา 09.00 – 16.00 น. พบกับกิจกรรม ผ้าทอสานรัก เรียนรู้การย้อมผ้าจากสีธรรมชาติ ผ้าปักสื่อรัก ถ่ายภาพชุดไทย ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา ท้องฟ้าจำลองกรุงเทพ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 0 2225 9420, 0 2225 9430 ต่อ 0 หรือ 245

superadmin

23 November 2021

กิจกรรมดีดีสำหรับ “ผู้สูงวัย”

ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา ขอเชิญชวน “ผู้สูงวัย” เข้าร่วมกิจกรรม ในวันที่ 14 พฤศจิกายน 2564 ฟรี! โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย กิจกรรมที่ 1 สวนขวด วันที่ 14 พฤศจิกายน 2564 เวลา 09:00 – 12:00 น. เรียนรู้วิธีการทำและวิธีการดูแลพืชสวนขวด  ความรู้เกี่ยวกับพืชระบบเปิดและระบบปิด ภาวะเรือนกระจกและภาวะโลกร้อน  พร้อมนำชิ้นงานของท่านกลับบ้าน ฟรี! ลงทะเบียนร่วมกิจกรรมสวนขวด คลิก shorturl.asia/ZEChO***รับจำนวนจำกัด เพียงกิจกรรมละ 15 ท่าน เท่านั้น! กิจกรรมที่ 2 กินดี มีสุข วันที่ 14 พฤศจิกายน 2564 เวลา 013:30 – 16:30 น. เรียนรู้เรื่องหลักการอาหารและโภชนาการเพื่อสุขภาพ ทดสอบอาหาร การอ่านฉลากอาหารอย่างชาญฉลาด กิจกรรมทำน้ำเต้าหู้ ลงทะเบียนร่วมกิจกรรมกินดี มีสุข คลิก shorturl.asia/xbWnG***รับจำนวนจำกัด เพียงกิจกรรมละ 15 ท่าน […]

superadmin

4 November 2021

ภาพยนตร์เต็มโดม เดือนพฤศจิกายน 2564 เรื่อง “ขุดเหมืองอวกาศ เรื่องจริงหรืออิงนิยาย

ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา สำนักงาน กศน. โดยส่วนท้องฟ้าจำลองกรุงเทพ เปิดการแสดงทางท้องฟ้าจำลอง ด้วยการบรรยายให้ความรู้ด้านดาราศาสตร์และอวกาศโดยนักวิชาการ ผ่านเครื่องฉายดาวและสื่อมัลติมีเดีย และจัดแสดงภาพยนตร์เต็มโดม รอบละประมาณ 1 ชั่วโมง ให้บริการผู้ชม 140 คนต่อ 1 รอบการแสดง ภาพยนตร์เต็มโดมในเดือนพฤศจิกายนนี้ เป็นหนึ่งในภาพยนตร์จาก Science Film Festival 2021 ซึ่งเป็นเทศกาลฯ ที่รวบรวมภาพยนตร์คัดสรรจากทั่วโลกมาให้คนไทยได้ชมกันในช่วงปลายปีแบบนี้ทุกปี โดยปีนี้มาในธีม “สุขภาพที่ดีขึ้น จากความเข้าใจที่มากขึ้น” (Better Health through Better Understanding)“ขุดเหมืองอวกาศ เรื่องจริงหรืออิงนิยาย SPACE MINING – STILL SCIENCE FICTION OR ALREADY REALITY?” เทคโนโลยีแห่งศตวรรษที่ 21 ทำให้โลกใบนี้ไม่ใช่แหล่งทรัพยากรเพียงแห่งเดียวอีกต่อไป จุดหมายของเราคือดาวเคราะห์น้อย แต่ก่อนอื่นเราต้องอยู่ให้รอดบนดวงจันทร์เสียก่อนฉายระหว่างวันที่ 2 – 30 พฤศจิกายนนี้ ที่ท้องฟ้าจำลองกรุงเทพ ตรวจสอบรอบการแสดงท้องฟ้าจำลองได้ที่ รอบการแสดงท้องฟ้าจำลอง ตรวจสอบที่นั่งการแสดงทางท้องฟ้าจำลองออนไลน์ได้ที่ ระบบแสดงที่นั่งท้องฟ้าจำลองออนไลน์ ตรวจสอบกำหนดการฉายภาพยนตร์เต็มโดม ประจำปีงบประมาณ 2565 […]

superadmin

1 November 2021

เชิญชวนร่วมกิจกรรมวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2564

ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา จัดกิจกรรมวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2564 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจ ทักษะด้านสะเต็มศึกษา (STEM Education) และทักษะในการคิดอย่างเป็นระบบ (Coding Literacy) และเพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว “พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย” ซึ่งศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาได้จัดกิจกรรมต่อเนื่องทุกปีตลอดมา และในปี 2564 ได้ปรับเปลี่ยนรูปแบบกิจกรรมให้เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน เนื่องจากมีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยการเผยแพร่ทางออนไลน์ ผ่านเฟซบุ๊กของศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา ขอเชิญชวนผู้ที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมออนไลน์ เนื่องในวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2564 ในวันที่ 18 – 19  สิงหาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 09.00 – 15.00 น เป็นต้นไปผ่านเฟซบุ๊กศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา https://www.facebook.com/ScienceCenterForEducation กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2564 18 สิงหาคม 2564 Facebook Live  พาชมนิทรรศการใหม่ “นิทรรศการ Unplugged Coding ทักษะเพื่อชีวิต” Facebook Live  Quiz เกมตอบคำถามชิงรางวัลมากมาย พร้อมจัดส่งถึงบ้าน Facebook Live  เสวนาผ่าน Zoom Meeting […]

superadmin

10 August 2021

การประกวดแข่งขันออกแบบ Unplugged Coding Game

ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา จัดกิจกรรมการประกวดแข่งขันออกแบบ Unplugged Coding Game ในรูปแบบบอร์ดเกม (Board Game) เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์หรือวิทยาการคำนวณ ภายใต้โครงการส่งเสริมทักษะด้านสะเต็มศึกษา (STEM Education) และทักษะในการคิดอย่างเป็นระบบ (Coding Literacy) ของศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา ปีงบประมาณ 2564 ชิงเงินรางวัลรวม 85,000 บาท รับสมัครตั้งแต่วันนี้ – 20 สิงหาคม 2564 หลักเกณฑ์การประกวด และดาวน์โหลดเอกสาร https://www.zhort.link/08 ลงทะเบียนออนไลน์ https://zhort.link/S8 ประกาศรายชื่อผลงาน  23 สิงหาคม 2564 แข่งขันรอบตอบคำถามออนไลน์ (ผ่าน Zoom) 27 สิงหาคม 2564 ประกาศผลรางวัล 30 สิงหาคม 2564 ทางเว็บไซต์ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา www.sciplanet.org สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 0 2392 5951 – 5 ต่อ 1601 มือถือ 06 4654 5146 อีเมล utumporn@sci-educ.nfe.go.th และ wichuda@sci-educ.nfe.go.th หมายเหตุหากมีผลงานการออกแบบ […]

superadmin

22 July 2021
1 2 3 7