กิจกรรมพลังงานมันดี ปี 4 (Energy Weekend Season 4)

เรากลับมาแล้ว! กิจกรรมพลังงานมันดี ปี 4 (Energy Weekend Season 4) พาเหรดกิจกรรมการเรียนรู้ด้านพลังงานไฟฟ้า ทั้งการทดลอง เกม การประดิษฐ์ การเรียนรู้ผ่านนิทรรศการ สื่อเผยแพร่และการจัดกิจกรรมพิเศษจากภาคีเครือข่ายด้านพลังงาน เพื่อเติมไฟและจุดประกายการเรียนรู้คู่ความสนุกไปพร้อม ๆ กันได้ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย พบกันในวันเสาร์ที่ 17 และวันอาทิตย์ที่ 18 มิถุนายน 2566 ระหว่างเวลา 09:00-15:00 น. ณ ลานกิจกรรมชั้น 2 อาคารพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ (อาคาร 2) ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา กิจกรรมประกอบด้วย การทดลองผลิตไฟฟ้า ด้วยพลังงานแสง พลังงานน้ำ และพลังงานกล การวัดค่าทางพลังงาน ใช้ energy meter วัดค่ากำลังไฟฟ้าของเครื่องใช้ไฟฟ้าชนิดต่าง ๆ สนุกกับเกมวงจรไฟฟ้าและเกมต่อจิ๊กซอว์พลังงาน มุมนักประดิษฐ์ มาประดิษฐ์พวงกุญแจ LED และถุงกระดาษรักษ์โลก แล้วนำผลงานกลับบ้านเป็นที่ระลึก เรียนรู้ผ่านนิทรรศการเมืองไฟฟ้าและนิทรรศการความตระหนักรู้ด้านพลังงาน มีของรางวัลรออยู่ด้วยนะ กิจกรรม EN(ER)GY […]

parani ting-in

6 June 2023

ขอเชิญร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมเข้าแข่งขันเรือป๊อป ป๊อป (POP POP BOAT)

กิจกรรมเชิงปฏิบัติการการเรียนรู้ประดิษฐ์เรือป๊อปป๊อปด้วยตนเองเรียนรู้หลักการทำงานของเครื่องยนต์ที่เกิดจากแรงดันไอน้ำขนาดเล็กที่ใช้ในการขับเคลื่อน รวมทั้งการทดลองอย่างสนุกสนานเพื่อสำหรับเตรียมความพร้อมในการแข่งขันประลองความเร็วและชิงเงินรางวัล ในวันสัปดาห์วิทยาศาสตร์เดือนสิงหาคม 2566 ที่จะถึงนี้ รวมทั้งจะได้รับเกียรติบัตรสำหรับผู้เข้ารับการอบรมทุกท่าน กลุ่มเป้าหมาย ครู นักเรียน และประชาชนทั่วไป เปิดรับสมัครจำนวน 2 รุ่น (รุ่นละ 40 คน) รุ่นที่ 1 วันเสาร์ที่ 22 กรกฎาคม 2566 รุ่นที่ 2 วันอาทิตย์ที่ 23 กรกฎาคม 2566 วันที่เปิดรับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน – 7 กรกฎาคม 2566 วันที่ชำระเงิน ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน – 14 กรกฎาคม 2566 สถานที่จัดกิจกรรม ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา ค่าลงทะเบียน คนละ 350 บาท หลักฐานการสมัคร สำเนาบัตรประชาชน 1 ฉบับ ช่องทางการชำระ […]

superadmin

31 May 2023

ขอเชิญร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมเข้าแข่งขันเครื่องร่อนพุ่งด้วยมือ

การเล่นเครื่องร่อนเป็นจุดเริ่มต้นของการแข่งขันเครื่องบินเล็ก โดยเครื่องร่อนสามารถสร้างได้ด้วยตนเองจากวัสดุนานาชนิด เช่น กระดาษ ไม้ โฟม หรือวัสดุผสมอื่นๆ ซึ่งให้ทั้งความสนุกเพลิดเพลิน ได้ความรู้เรื่องอากาศพลศาสตร์ ฟิสิกส์และอากาศยาน ตลอดจนเป็นพื้นฐานอันสำคัญในการพัฒนาสู่การเล่นเครื่องบินเล็กได้ ดังนั้นจึงจำเป็นต้องให้ครูและนักเรียนได้เรียนรู้และเข้าใจอย่างถูกต้องเกี่ยวกับการเล่นเครื่องร่อนก่อนก้าวไปสู่การเล่นเครื่องบินเล็กลักษณะต่างๆ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาจึงได้จัดโครงการเตรียมความพร้อมเพื่อเข้าแข่งขันเครื่องร่อนพุ่งด้วยมือขึ้นเพื่อเตรียมตัวครูและนักเรียนที่จะเข้าแข่งขันในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2566 ต่อไป กลุ่มเป้าหมาย ครู นักเรียน และประชาชนทั่วไป จำนวน 40 คน วันที่จัดกิจกรรม วันเสาร์ที่ 15 กรกฎาคม 2566 วันที่รับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 1 – 30 มิถุนายน 2566 วันที่ชำระเงิน ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน – 7 กรกฎาคม 2566 สถานที่จัดกิจกรรม ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา ค่าลงทะเบียน คนละ 500 บาท หลักฐานการสมัคร สำเนาบัตรประชาชน 1 ฉบับ ช่องทางการชำระเงิน ชำระผ่าน […]

superadmin

31 May 2023

ขอเชิญร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมเข้าแข่งขันเครื่องบินเล็กพลังยาง

การเล่นเครื่องบินเล็กพลังยางเป็นจุดเริ่มต้นของการแข่งขันเครื่องบินเล็ก โดยเครื่องบินจำลองพลังยางสามารถสร้างได้ด้วยตนเองจากวัสดุนานาชนิด เช่น กระดาษ ไม้ โฟม หรือวัสดุผสมอื่น ๆ ซึ่งให้ทั้งความสนุกเพลิดเพลิน ได้ความรู้เรื่องอากาศพลศาสตร์ ฟิสิกส์และอากาศยาน ตลอดจนเป็นพื้นฐานอันสำคัญในการพัฒนาสู่การเล่นเครื่องบินเล็กได้ ดังนั้นจึงจำเป็นต้องให้ครูและนักเรียนได้เรียนรู้และเข้าใจอย่างถูกต้องเกี่ยวกับการเล่นเครื่องบินเล็กพลังยางก่อนก้าวไปสู่การเล่นเครื่องบินเล็กลักษณะต่าง ๆ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาจึงจัดโครงการเตรียมความพร้อมเพื่อเข้าแข่งขันเครื่องบินเล็กพลังยางขึ้น เพื่อเตรียมตัวครูและนักเรียนที่จะเข้าแข่งขันในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2566 ต่อไป กลุ่มเป้าหมาย ครู นักเรียน และประชาชนทั่วไป จำนวน 40 คน วันที่จัดกิจกรรม วันอาทิตย์ที่ 16 กรกฎาคม 2566 วันที่รับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 1 – 30 มิถุนายน 2566 วันที่ชำระเงิน ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน – 7 กรกฎาคม 2566 สถานที่จัดกิจกรรม ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา ค่าลงทะเบียน คนละ 600 บาท หลักฐานการสมัคร สำเนาบัตรประชาชน 1 […]

superadmin

31 May 2023

กิจกรรม Fun Fossil ย้อนเวลาหาอดีต ปี 3

ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา ชวนนักสำรวจตัวน้อยมาขุดค้นเสาะหาร่องรอยแห่งกาลเวลาของสิ่งมีชีวิตจากยุคบรรพกาลกับกิจกรรม Fun Fossil ย้อนเวลาหาอดีต ปี 3 พร้อมนำผลงานเป็นที่ระลึกกลับบ้านได้ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย กิจกรรมประกอบด้วย 4 ภารกิจย่อย ตลอดทางเดินในนิทรรศการไดโนเสาร์ ได้แก่ รู้ไหม..ใครซ่อนในนี้ ? รู้ไหม..ใครคือฉัน ? รู้ไหม..ข้อใดคือซากดึกดำบรรพ์? ไดโนเสาร์กะเทาะเปลือกไข่ พบกันที่นิทรรศการไดโนเสาร์ ชั้น 2 อาคารธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (อาคาร 4) ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา ในวันเสาร์ที่ 10 และวันอาทิตย์ที่ 11 มิถุนายนนี้เท่านั้น! หมายเหตุ ผู้ชมต้องซื้อบัตรเข้าชมนิทรรศการวิทยาศาสตร์ในวันที่จัดกิจกรรม จึงจะสามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้ฟรี ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมบริเวณหน้าทางเข้านิทรรศการ กิจกรรมจัดภายใต้มาตรการด้านสุขอนามัย โดยขอความร่วมมือผู้เข้าร่วมกิจกรรมปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด #FunFossilAtSCE #Sci4Ed#ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา

superadmin

31 May 2023

ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา จัดแสดงภาพยนตร์เต็มโดมเดือนมิถุนายน 2566 เรื่อง “โคโคมง ผจญภัยในอวกาศ” (COCOMONG A Space Adventure)

ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา (ท้องฟ้าจำลองกรุงเทพ) กรมส่งเสริมการเรียนรู้ ให้บริการการแสดงท้องฟ้าจำลองด้วยการบรรยายให้ความรู้ด้านดาราศาสตร์และอวกาศจากนักวิชาการศึกษา และจัดแสดงภาพยนตร์เต็มโดมจากเครื่องฉายดาวและสื่อมัลติมีเดีย โดยเปิดการแสดงเป็นรอบ ๆ ละประมาณ 1 ชั่วโมง ให้บริการผู้ชม 280 ที่นั่งต่อ 1 รอบ เปิดให้บริการทั้งรอบสถาบันการศึกษา และรอบประชาชนทั่วไป ภาพยนตร์เต็มโดมประจำเดือนมิถุนายน 2566 เสนอเรื่อง โคโคมง ผจญภัยในอวกาศ (COCOMONG A Space Adventure) ภาพยนตร์แอนิเมชันเกี่ยวกับภารกิจการผจญภัยในอวกาศของเจ้าลิงน้อย “โคโคมง” และบรรดาผองเพื่อน การผจญภัยในอวกาศครั้งนี้ จะตื่นเต้นและสนุกสนานแค่ไหน เรามาร่วมติดตามการผจญภัยของ “โคโคมง” ไปด้วยกัน ท่านสามารถตรวจสอบรอบการแสดงท้องฟ้าจำลองหรือกำหนดการฉายภาพยนตร์เต็มโดมได้ที่ กำหนดการฉายภาพยนตร์เต็มโดม จำนวนที่นั่งท้องฟ้าจำลองคงเหลือประจำวันได้ที่ ระบบที่นั่งท้องฟ้าจำลองคงเหลือ นอกจากนี้สามารถติดต่อสอบถามเกี่ยวกับให้บริการผ่านช่องทางออนไลน์ได้ที่ เฟสบุ๊คศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา และทวิตเตอร์ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา หรือโทร. 02 392 1773 (ในวันและเวลาราชการ)

superadmin

29 May 2023

กิจกรรมการประกวดแข่งขัน “วิทยาศาสตร์ในภูมิปัญญาไทย”

การประกวดแข่งขัน “วิทยาศาสตร์ในภูมิปัญญาไทย” เชิญชวนผู้ที่สนใจร่วมส่งผลงานเข้าประกวดแข่งขัน “วิทยาศาสตร์ในภูมิปัญญาไทย” ประเภท สิ่งประดิษฐ์เพื่อช่วยเสริมคุณภาพชีวิตสำหรับผู้สูงอายุ โครงการกิจกรรมส่งเสริมความรู้ด้านวิทยาศาสตร์สำหรับผู้สูงวัย “แฮปปี้…สูงวัย” ประจำปีงบประมาณ 2566  โดยสามารถกรอก ใบสมัครลงทะเบียนผ่านระบบออนไลน์ และส่งหลักฐานการสมัครได้ตั้งแต่วันนี้ – 9 มิถุนายน 2566 รายละเอียดโครงการ : หลักเกณฑ์การประกวด  หรือ สแกน QR Code ในรูปภาพเพื่อดูรายละเอียดและสมัครได้เลยสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 02-3910544, 02-3920508 และ 061-8793919 (อ.เอส) , 0852609401 (อ.เบนซ์)

parani ting-in

2 April 2023

ค่ายนักดาราศาสตร์น้อย

รายละเอียดกิจกรรม ค่าย 2 วัน 1 คืน เยาวชนที่เข้าร่วมกิจกรรมได้รับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องโลก ดวงจันทร์ ดวงดาว ดวงอาทิตย์และปรากฏการณ์ที่สำคัญต่าง ๆ บนท้องฟ้าและสัมผัสการดูดาวผ่านการแสดงทางท้องฟ้าจำลองและดูดาวจริงผ่านกล้องโทรทรรศน์ กล้องสองตาและการใช้แผนที่ดาวช่วยในการดูดาว เหมาะสำหรับเด็กอายุระหว่าง 9 – 12 ปี (นับปีเกิด พ.ศ. 2554 – 2557) ค่าลงทะเบียนคนละ 1,500 บาท เปิดรับสมัคร วันที่ 6 – 24 มีนาคม 2566 รับสมัครจำนวน 60 คน ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรม วันที่ 3 เมษายน 2566 ผ่านทางเว็บไซต์ www.sciplanet.org วันที่จัดกิจกรรม   วันที่ 25 – 26 เมษายน 2566 สถานที่จัดกิจกรรม ณ อาคารท้องฟ้าจำลองกรุงเทพศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา คุณสมบัติ/เอกสารของผู้สมัคร ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีอายุระหว่าง 9 – 12 ปี (นับปี พ.ศ. เกิดระหว่างปี  2554 […]

parani ting-in

3 March 2023

โครงการพลังงาน Wow Wow for Kids

ปิดเทอมนี้ โครงการพลังงาน Wow Wow for Kids คัมแบ็กยิ่งใหญ่เพื่อเอาใจนักวิทย์ตัวน้อย (อายุ 9-12 ปี) โดยเราจะจัดส่งชุดทดลองแสนสนุกไปให้ถึงบ้าน ฟรี! ไม่มีค่าใช้จ่าย กิจกรรมไฟฟ้าหรรษาจากโซลาร์เซลล์ สำหรับเด็กอายุ 9-12 ปี เป็นกิจกรรมที่ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา ตั้งใจออกแบบชุดกิจกรรมการเรียนรู้ด้านพลังงานไฟฟ้าเพื่อส่งตรงให้ผู้เข้าร่วมได้ลงมือก่อร่างสร้างบ้าน ได้สะสมประสบการณ์การเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์ได้จากที่บ้าน กิจกรรมนี้ไม่มีค่าใช้จ่าย จำกัดผู้เข้าร่วม 50 คน (ชุดกิจกรรม 50 ชุด) ประกอบด้วย ผู้ที่ตอบคำถามท้ายแบบฟอร์มนี้ถูกต้องและครบถ้วน 25 คนแรก และสุ่มรายชื่อผู้ที่ตอบถูกต้องและครบถ้วนจากลำดับที่เหลืออีก 25 คน โดยนักวิทย์ตัวน้อยทั้ง 50 คนจะได้รับชุดกิจกรรมส่งถึงบ้านทางไปรษณีย์  และเมื่อทำกิจกรรมแล้ว ส่งหลักฐานภาพถ่ายหรือคลิปวิดีโอเพื่อรับเกียรติบัตรออนไลน์ พร้อมสิทธิลุ้นรางวัลพิเศษท้ายกิจกรรมอีก 5 รางวัล!  เปิดรับสมัครเพียง 2 วัน (23-24 ก.พ. 66) เท่านั้น! อ่านรายละเอียดและสมัครได้ที่ กิจกรรม “ไฟฟ้าหรรษาจากโซลาร์เซลล์” #พลังงานWowWowforKids สำหรับนักวิทย์ตัวน้อยที่ได้รับชุดกิจกรรมไฟฟ้าหรรษาจากโซลาร์เซลล์ จากโครงการพลังงาน Wow Wow […]

parani ting-in

23 February 2023

วันวาเลนไทน์ “ชวนคู่จิ้น มาฟินดูดาว”

วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2566 มาเพิ่มพูนความรู้และทำให้ความรักผลิบานที่ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา ท้องฟ้าจำลองกรุงเทพกับกิจกรรมวันวาเลนไทน์ “ชวนคู่จิ้น มาฟินดูดาว” พบกับกิจกรรมสุดพิเศษฟรี การแสดงท้องฟ้าจำลองรอบพิเศษ Heart bead for love ลูกปัดสื่อรัก Soap Love สบู่คู่รัก A loving card การ์ดนี้เพื่อเธอ (การ์ด ป๊อปอัพ) ถ่ายภาพแห่งความทรงจำ วันที่จัดกิจกรรม วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2566 สถานที่จัดกิจกรรรม อาคารท้องฟ้าจำลอง ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา (ท้องฟ้าจำลองกรุงเทพ) คุณสมบัติ/เอกสารของผู้สมัคร ผู้เข้าร่วมกิจกรรมต้องสมัครเป็นคู่หรือเป็นกลุ่มเท่านั้น ไม่จำกัดรูปแบบความสัมพันธ์ของผู้สมัคร ขั้นตอนการสมัคร กรอกใบสมัครออนไลน์โดยแสกน QR Code หรือ https://shorturl.asia/Hph8j หมายเหตุ ผู้สมัครร่วมกิจกรรมต้องมาแสดงตนภายในเวลา 10.00 น. ของวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2566 เพื่อยืนยันสิทธิ์การร่วมกิจกรรม หากไม่มาแสดงตนในเวลาที่กำหนดขอยกเลิกการจองเพื่อให้สิทธิ์แก่ผู้สมัครท่านอื่น ๆ

parani ting-in

6 February 2023

ค่ายรักชีวิต…รักษ์สุขภาพ

ค่าย 3 วัน 1 คืน (ค้างคืนวันที่ 24 มี.ค. 2566) เพื่อเป็นการส่งเสริมเผยแพร่และกระตุ้นให้เยาวชนไทยหันมาใส่ใจดูแลสุขภาพร่างกายของตนเองเพิ่มมากขึ้น เลือกบริโภคอาหารให้ถูกสุขลักษณะและมีคุณค่า เลือกการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ เลือกกิจกรรมที่ทำให้สุขภาพดีทั้งต่อร่ายการและจิตใจ ปลูกฝังให้ดูแลตนเองเพื่อความมีสุขภาพดีต่อไป รับสมัครเด็กอายุระหว่าง 7 – 12 ปี (นับปี พ.ศ. เกิดระหว่างปี 2554 – 2559) ค่าลงทะเบียนคนละ 1,200 บาท เปิดรับสมัครวันที่ 1 – 20 กุมภาพันธ์ 2566 จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม 40 คน ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมกิจกรรมในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566 ผ่านทางเว็บไซต์ www.sciplanet.org วันที่จัดกิจกรรม วันที่ 23 – 25 มีนาคม 2566 สถานที่จัดกิจกรรม ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา คุณสมบัติ/เอกสารของผู้สมัคร ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีอายุ 7 –  12 ปี (นับปี […]

superadmin

31 January 2023

ค่ายกีฬาเพื่อสุขภาพ

ค่ายกลางวัน 20 วัน (จันทร์ – ศุกร์) เพื่อให้เยาวชนที่ร่วมโครงการมีสุขภาพร่างกายและจิตใจแข็งแรงสมบูรณ์และมีทักษะขั้นพื้นฐานในการเล่นกีฬาชนิดต่าง ๆ เช่น เทนนิส เทเบิลเทนนิส ว่ายน้ำและคีตมวยไทยเพื่อสุขภาพพร้อมกับทัศนศึกษานอกสถานที่ 1 วัน รับสมัครเด็กอายุระหว่าง 6 – 12 ปี (นับปี พ.ศ. เกิดระหว่างปี 2554 – 2560) ค่าลงทะเบียนคนละ 6,000 บาท เปิดรับสมัครวันที่ 1 กุมภาพันธ์ – 15 มีนาคม 2566 จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม 40 คน ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมกิจกรรมในวันที่ 20 มีนาคม 2566 ผ่านทางเว็บไซต์ www.sciplanet.org วันที่จัดกิจกรรม วันที่ 3 เมษายน – 9 พฤษภาคม 2566 สถานที่จัดกิจกรรม ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา คุณสมบัติ/เอกสารของผู้สมัคร ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีอายุ  6 –  […]

superadmin

30 January 2023
1 2 3 11