กิจกรรม “Halloween Witch Hat”

ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาจัดกิจกรรมพิเศษต้อนรับวันฮาโลวีนพบกับกิจกรรม ” Halloween Witch Hat” ประดิษฐ์หมวกเเม่มดจิ๋ว สำหรับประดับตกเเต่งในช่วงเทศกาลฮาโลวีน พร้อมกับเรียนรู้ความสำคัญ เเละความเกี่ยวพันของเเมลงกับเทศกาล ร่วมกิจกรรมฟรี ! ในวันที่ 30 ตุลาคม 2565 เวลา 09.00 – 16.00 น. ณ นิทรรศการโลกของเเมลง ชั้น 5 อาคารธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (อาคาร 4 )

superadmin

27 October 2022

Treat no Trick ไม่ต้อง Trick เพราะเราชอบ Treat

ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา จัดกิจกรรมพิเศษต้อนรับวันฮาโลวีน พบกับกิจกรรม Treat no Trick ไม่ต้อง Trick เพราะเราชอบ Treat ในช่วงเทศกาลฮาโลวีนนี้ ฟรี! ทั้งกิจกรรมระบายสีการ์ด และแจกสติ๊กเกอร์ฮาโลวีน หลากหลายลวดลาย ตั้งแต่วันนี้ – 30 ตุลาคม 2565 เวลา 09.00 – 16.00 น. ณ ห้อง DIY Challenge ชั้น 4 อาคารธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม(อาคาร 4)

superadmin

27 October 2022

เทศกาลภาพยนตร์วิทยาศาสตร์เพื่อการเรียนรู้ ครั้งที่ 18

“วิทยาศาสตร์” มักถูกมองว่าเป็นเรื่องซับซ้อน ยากแก่การเข้าถึงและทำความเข้าใจ แต่เราก็ปฏิเสธไม่ได้ว่าวิทยาศาสตร์มีความสำคัญต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของมนุษย์ ภาพยนตร์วิทยาศาสตร์เป็นเครื่องมือหนึ่งที่ช่วยให้การสื่อสารเรื่องราวทางวิทยาศาสตร์ง่ายและสนุกสนาน และสามารถถ่ายทอดสู่สาธารณชนได้ในวงกว้าง เทศกาลภาพยนตร์วิทยาศาสตร์เพื่อการเรียนรู้ ครั้งที่ 18 จึงนำเสนอภาพยนตร์และกิจกรรมการเรียนรู้ ภายใต้แนวคิด “โอกาสที่เท่าเทียมกันในวิทยาศาสตร์” (Equal Opportunities in Science) เรื่องที่ส่งเสริมให้บุคลากรในวงการวิทยาศาสตร์เกิดความเท่าเทียมกัน ไม่แบ่งแยกเชื้อชาติ เพศ ความบกพร่องทางร่างกาย เรื่องของการรู้เท่าทัน สื่อสังคมออนไลน์ เรื่องของการสร้างความตระหนักถึง การเปลี่ยนแปลงของสังคมในอนาคต เป็นต้น โดยคัดเลือกภาพยนตร์ 33 เรื่อง จาก ภาพยนตร์คุณภาพเข้าร่วมเทศกาลมากถึง 174 เรื่อง จาก 41 ประเทศ พร้อมร่วมสนุกกับกิจกรรมทดลองทางวิทยาศาสตร์ อีกมากมายในงาน ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา (ท้องฟ้าจำลองกรุงเทพ) ในฐานะองค์กรผู้ร่วมจัดงานในประเทศไทย ขอเชิญทุกท่านมาร่วมเรียนรู้ผ่านภาพยนตร์จากเทศกาลครั้งนี้ร่วมกัน ระหว่างวันที่ 1 พฤศจิกายน – 20 ธันวาคม 2565 โดยไม่มีค่าใช้จ่าย ณ ห้องกิจกรรม อาคารท้องฟ้าจำลองกรุงเทพ

superadmin

26 October 2022

ต้อนรับวันฮาโลวีน Trick Rawr Treat!

ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา จัดกิจกรรมพิเศษต้อนรับวันฮาโลวีน ร่วมกิจกรรมน่ารัก ๆ ฟรี!!!พบกับกิจกรรมประดิษฐ์ไม้หนีบไดโนเสาร์ Trick Rawr Treat! เรียนรู้เรื่องราวของวันฮาโลวีน และอาหารของเหล่าไดโนเสาร์ พร้อมสิ่งประดิษฐ์ (จำนวนจำกัด) ในวันที่ 30 ตุลาคม 2565 เวลา 09.00 – 16.00 น. ณ นิทรรศการไดโนเสาร์ ชั้น 2 อาคารธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (อาคาร 4)

superadmin

26 October 2022

DIY Family Rally 2022 ครั้งที่ 7

ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา จัดกิจกรรมค่าย DIY Family Rally 2022 ระหว่างวันที่ 3 – 5 ธันวาคม 2565 ค่ายครอบครั้ว 3 วัน 2 คืน ณ Brookside Valley Resort จ.ระยอง ภายใต้แนวความคิด STE[a+]M Education “สืบค้น สร้างสรรค์ ผูกพัน หรรษา” โดยนําความรู้ ทักษะกระบวนการด้านวิทยาศาสตร์ผ่านกิจกรรมที่สนุกสนาน อย่างบูรณาการ และให้ครอบครัวได้ใช้เวลาทํากิจกรรมร่วมกัน และมีการสื่อสารที่ดีระหว่างกัน ส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีในครอบครัว สามารถแก้ปัญหา ได้ทักษะและความรู้ใหม่ ๆ เพื่อสามารถนําไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจําวัน เปิดรับสมัครวันที่ 1 – 30 พฤศจิกายน 2565 คุณสมบัติ/เอกสารของผู้สมัคร รับสมัครจำนวน 30 ครอบครัว (1 ครอบครัวประกอบด้วย ผู้ใหญ่ 2 คน เด็ก […]

superadmin

17 October 2022

ขอเชิญร่วมกิจกรรมเนื่องในวันพิพิธภัณฑ์ไทย ประจำปี 2565

ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา ขอเชิญร่วมกิจกรรมเนื่องในวันพิพิธภัณฑ์ไทย ประจำปี 2565 ภายใต้แนวคิด Sound of Science ระหว่างวันที่ 17 – 18 กันยายน 2565 โดยจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์ผ่านกิจกรรมหลายรูปแบบ อาทิ กิจกรรมเสียงจากธรรมชาติ ฟังเสียงนก ฟังเสียงแมลง กิจกรรมสนุกกับเสียง แอบฟังเสียงสัตว์ป่า จาก โซน Fun Forest ภายในนิทรรศการเมืองเด็ก ประดิษฐ์ของเล่น “กลองป๋องแป๋ง” และกิจกรรมเสียงหรรษา ผ่านการแสดง Science Show หมายเหตุ : ซื้อบัตรเข้าชมนิทรรศการ สามารถเข้าร่วมกิจกรรม Sound of Science ในวันที่ 17 – 18 กันยายน 2565 เวลา 09.00 – 16.00 น. ฟรี! ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา ท้องฟ้าจำลองกรุงเทพ

superadmin

2 September 2022

ท้องฟ้าจำลองจัดแสดงภาพยนตร์เต็มโดม เดือนกันยายน 2565 เรื่อง “จักรวาลอันเกรี้ยวกราด วิบัติกาลแห่งห้วงอวกาศ (Violent Universe Catastrophes of the Cosmos)”

ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา (ท้องฟ้าจำลองกรุงเทพ) สำนักงาน กศน. ให้บริการส่วนการแสดงท้องฟ้าจำลองกรุงเทพ เปิดการแสดงเป็นรอบ ๆ ละ 1 ชั่วโมง บริการผู้ชม จำนวน 280 คนต่อ 1 รอบการแสดง ช่วงแรกของการแสดงท้องฟ้าจำลอง เป็นการบรรยายให้ความรู้ด้านดาราศาสตร์และอวกาศจากนักวิชาการศึกษา และในช่วงท้ายจะเป็นการแสดงภาพยนตร์เต็มโดมจากเครื่องฉายดาวและสื่อมัลติมีเดีย ซึ่งจะมีการเปลี่ยนภาพยนตร์เต็มโดมทุกเดือน สำหรับการแสดงภาพยนตร์เต็มโดมในเดือนกันยายนนี้ จัดแสดงเรื่อง “จักรวาลอันเกรี้ยวกราด วิบัติกาลแห่งห้วงอวกาศ (Violent Universe Catastrophes of the Cosmos)” ภาพยนตร์ความยาว 25 นาที นำเสนอเรื่องราวสุดแสนอันตรายในอวกาศ ความสวยงามของดวงดาวท่ามกลางอวกาศสีดำสนิท มืดมิด และดูเงียบสงบ แต่ความจริงแล้ว จักรวาลนี้แฝงไปด้วยอันตราย ไม่ว่าจะเป็นรังสีที่เป็นอันตราย ความตายของดวงดาว หลุมดำที่น่ากลัว และอุกกาบาต ภาพยนตร์ฯ พากย์เสียงภาษาไทย โดย คุณพงศธร จงวิลาศ (เผือก)

superadmin

1 September 2022

ท้องฟ้าจำลองจัดแสดงภาพยนตร์เต็มโดม เดือนสิงหาคม เรื่อง “กลับไปดวงจันทร์กันเถอะ (Back to The Moon for good)”

สำหรับภาพยนตร์เต็มโดม เดือนสิงหาคม 2565 จัดแสดงเรื่อง กลับไปดวงจันทร์กันเถอะ (Back to The Moon for good) นำเสนอเนื้อหาสาระเกี่ยวกับดวงจันทร์และการเดินทางไปยังดวงจันทร์ของมนุษย์ ซึ่งเมื่อครั้งอดีต มนุษย์เคยไปเหยียบพื้นผิวดวงจันทร์มาแล้ว แต่มากกว่า 40 ปีที่ผ่านมา มนุษย์ยังไม่เคยเดินทางไปยังดวงจันทร์อีกเลย มาร่วมติดตามภารกิจในการกลับไปเหยียบดวงจันทร์อีกครั้ง เพื่อจุดมุ่งหมายด้านอวกาศร่วมกันของมนุษยชาติ โดยศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา (ท้องฟ้าจำลองกรุงเทพ) สำนักงาน กศน. เปิดให้บริการส่วนการแสดงท้องฟ้าจำลอง ด้วยการบรรยายให้ความรู้ด้านดาราศาสตร์และอวกาศจากนักวิชาการศึกษา และจัดแสดงภาพยนตร์เต็มโดมจากเครื่องฉายดาวและสื่อมัลติมีเดีย โดยเปิดการแสดงเป็นรอบ ๆ ละ 1 ชั่วโมง ให้บริการผู้ชม 280 คนต่อ 1 รอบการแสดง ซึ่งให้บริการทั้งสถาบันการศึกษา และประชาชนทั่วไป ท่านสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทรศัพท์ :  0-2392-0508, 0-2391-0544 และ 0-2392-1773 ในวันและเวลาราชการ และตรวจสอบรอบการแสดงท้องฟ้าจำลองหรือกำหนดการฉายภาพยนตร์เต็มโดมได้ที่หน้าเว็บไซต์ www.sciplanet.org หรือ กำหนดการฉายภาพยนตร์เต็มโดม

superadmin

1 August 2022

ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาขอเชิญร่วมกิจกรรมสื่อการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

ขอเชิญร่วมกิจกรรมสื่อการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ โดยนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ สาขาวิชาฟิสิกส์/ฟิสิกส์อิเล็กทรอนิกส์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จำนวน 3 เรื่อง ได้แก่ หมู่บ้านพลังงานทดแทน รถไฟมหาสนุก (หุ่นยนต์วิ่งตามเส้น) หุ่นยนต์หลบสิ่งกีดขวาง ระหว่างวันที่ 20-22 กรกฎาคม 2565 เวลา 09.00-15.00 น. ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา ชั้น 4 อาคาร 4

superadmin

20 July 2022

ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาขอเชิญร่วมกิจกรรมวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2565

ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา ขอเชิญร่วมกิจกรรมวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2565 ระหว่างวันที่ 18 – 21 สิงหาคม 2565 เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว “พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย” ในปี 2565 นี้ องค์การสหประชาชาติได้ประกาศให้ปี ค.ศ. 2022 เป็นปีสากลแห่งวิทยาศาสตร์พื้นฐานเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนหรือ International Year of Basic Sciences for Sustainable Development 2022 (IYBSSD 2022) โดยมีเป้าหมายเพื่อกระตุ้นและเน้นย้ำถึงบทบาทสำคัญของวิทยาศาสตร์พื้นฐานต่อการดำรงชีวิตและการมีส่วนร่วมในการดำเนินการให้บรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนตามที่กำหนดไว้ในปี พ.ศ. 2573 โดยมีองค์กรภาคส่วนต่าง ๆ ร่วมเป็นภาคีเครือข่ายในการสนับสนุนและจัดกิจกรรมการเรียนรู้ของศูนย์วิทยาศาสตร์ในครั้งนี้ โดยการจัดกิจกรรมวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2565 ได้จัดขึ้นทั้ง 2 แห่ง ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา  กิจกรรมปฏิบัติการรู้จักตัวเรา  กำหมุนมหาสนุก กิจกรรมมหัศจรรย์ความเร็วลวงตา Basic Robot Camp Water filter มหัศจรรย์วงล้อสีรุ้งล่องหน เปลวเทียนในท้องทะเล ไฟฟ้าจากน้ำ    Slime […]

superadmin

18 July 2022

ควงคู่มาเพิ่มความโรแมนติก ชมความสวยงามของแสงเหนือ กับภาพยนตร์เต็มโดม เดือนกรกฎาคม 2565 เรื่อง มหัศจรรย์แห่งออโรรา (Experience the Aurora)

ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา (ท้องฟ้าจำลองกรุงเทพ) สำนักงาน กศน. ให้บริการส่วนการแสดงท้องฟ้าจำลอง ด้วยการบรรยายให้ความรู้ด้านดาราศาสตร์และอวกาศจากนักวิชาการศึกษา และจัดแสดงภาพยนตร์เต็มโดมจากเครื่องฉายดาวและสื่อมัลติมีเดีย โดยเปิดการแสดงเป็นรอบ ๆ ละ 1 ชั่วโมง ให้บริการผู้ชม 200 คนต่อ 1 รอบ เปิดให้บริการทั้งรอบสถาบันการศึกษา และรอบประชาชนทั่วไป ควงคู่มาเพิ่มความโรแมนติก กับภาพยนตร์เต็มโดม เดือนกรกฎาคม 2565 เรื่อง มหัศจรรย์แห่งออโรรา (Experience the Aurora) ภาพยนตร์ความยาว 27 นาที นำเสนอเนื้อหาเกี่ยวกับ “แสงออโรรา” อาจเรียกว่า “แสงเหนือ” หรือ “แสงใต้” ขึ้นอยู่กับแหล่งกำเนิด แสงสวยงามหลากสีสันบนท้องฟ้าเหล่านี้เกิดจากสนามแม่เหล็กโลก กำลังทำหน้าที่ปกป้องสิ่งมีชีวิตในโลกจากลมสุริยะ ร่วมเดินทางไปสัมผัสความสวยงามของแสงออโรราในบริเวณคาบสมุทรอาร์คติกเสมือนว่าไปอยู่ที่ขั้วโลกจริง ๆ “มหัศจรรย์แห่งออโรรา (Experience the Aurora)” เป็นภาพยนตร์ที่เข้าชิงรอบสุดท้ายรางวัล Telly Awards พากษ์เสียงภาษาไทยโดย คุณปิยะวัฒน์ เข็มเพชร (PK)

superadmin

28 June 2022

การประกวดการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) สำหรับนักศึกษา กศน. ในรูปแบบ New Normal ปี 2565

การประกวดการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) สำหรับนักศึกษา กศน. ในรูปแบบ New Normal ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดย ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา เงื่อนไขการสมัคร รับสมัครตั้งแต่วันนี้ – 25 กรกฎาคม 2565 รายละเอียดการประกวด และใบสมัคร สามารถสมัครออนไลน์ได้ที่นี่ t.ly/Ohdv หรือส่งเอกสารและรายละเอียดประกอบการประกวดที่ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 0 2392 5951-5 ต่อ 1197 และ 08 9030 6378 (อ. ณัฐวุฒิ) เฉพาะนักศึกษา กศน. โซนกรุงเทพกลาง และโซนกรุงเทพใต้ รวม 19 เขต กำหนดการประกวด วันศุกร์ที่ 5 สิงหาคม 2565 สอบถามรายละเอียด/ติดต่อผู้ประสานงาน สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 0 2392 5951-5 […]

superadmin

23 June 2022
1 2 3 9