ปิดให้บริการวันหยุดนักขัตฤกษ์ เดือนมิถุนายน 2567

ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา ปิดให้บริการวันหยุดนักขัตฤกษ์ เดือนมิถุนายน 2567 ดังนี้ 3 มิถุนายน 2567 วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี

superadmin

29 May 2024

18 พฤษภาคม เข้าชมนิทรรศการ ฟรี!

ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา สังกัดกรมส่งเสริมการเรียนรู้ กระทรวงศึกษาธิการ เปิดให้ประชาชนเข้าชมนิทรรศการ ฟรี! 1 วัน โดยเปิดให้เข้าชมอาคารพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ (อาคาร 2) อาคารสิ่งแวดล้อมโลก(อาคาร 3) อาคารความตระหนักรู้ด้านพลังงาน และอาคารธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (อาคาร 4) ในวันที่ 18 พฤษภาคม 2567 เนื่องในโอกาส วันสถาปนากรมส่งเสริมการเรียนรู้ จึงประชาสัมพันธ์มาให้ทราบโดยทั่วกัน

superadmin

15 May 2024

ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา ปิดให้บริการวันหยุดนักขัตฤกษ์ เดือนพฤษภาคม 2567

ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา ปิดให้บริการวันหยุดนักขัตฤกษ์ เดือนพฤษภาคม 2567 4 พฤษภาคม 2567 วันฉัตรมงคล 6 พฤษภาคม 2567 วันหยุดชดเชยวันฉัตรมงคล 10 พฤษภาคม 2567 วันพืชมงคล 22 พฤษภาคม 2567 วันวิสาขบูชา จึงประชาสัมพันธ์มาให้ทราบโดยทั่วกัน

superadmin

29 April 2024

ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา ปิดให้บริการวันหยุดนักขัตฤกษ์ เดือนเมษายน 2567

ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา ปิดให้บริการวันหยุดนักขัตฤกษ์ เดือนเมษายน 2567 ดังนี้ 6 เมษายน 2567 วันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ 8 เมษายน 2567 วันหยุดชดเชย วันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ 12 เมษายน 2567 วันหยุดราชการ เพิ่มเป็นกรณีพิเศษ 13 – 15 เมษายน 2567 วันสงกรานต์ 16 เมษายน 2567 วันหยุดชดเชย วันสงกรานต์

superadmin

28 March 2024

ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา ขอเชิญผู้รับบริการร่วมประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินการของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)

ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา กรมส่งเสริมการเรียนรู้ ขอเชิญผู้รับบริการหรือผู้ติดต่อราชการร่วมประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินการของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ตามมาตรการด้านการป้องกันการทุจริตและยกระดับความโปร่งใสในการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะ ตลอดจนปรับปรุงและพัฒนาให้หน่วยงานภาครัฐได้มีการบริหารงานตามระบบธรรมาภิบาล โดยท่านสามารถตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) ผ่านลิงก์ https://itas.nacc.go.th/go/eit/urvme9 หมายเหตุ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) ได้แก่ บุคคล นิติบุคคล บริษัทเอกชน หรือหน่วยงานของรัฐอื่นที่เคยมารับบริการหรือมาติดต่อตามภารกิจของหน่วยงาน รวมไปถึงพนักงานจ้างเหมาบริการ

superadmin

20 February 2024

ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา ปิดให้บริการวันหยุดนักขัตฤกษ์ เดือนกุมภาพันธ์ 2567

ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา ปิดให้บริการวันหยุดนักขัตฤกษ์ เดือนกุมภาพันธ์ 2567 ดังนี้ 24 ก.พ. 2567 วันมาฆบูชา 26 ก.พ. 2567 วันหยุดชดเชยวันมาฆบูชา จึงประชาสัมพันธ์มาให้ทราบโดยทั่วกัน

superadmin

31 January 2024

ของขวัญวันครู

ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา (ท้องฟ้าจำลองกรุงเทพ) ฉลองครบรอบ 60 ปี ท้องฟ้าจำลองกรุงเทพ มอบของขวัญให้กับคุณครูทั่วประเทศเนื่องในโอกาสวันครูแห่งชาติ 16 มกราคม ท่องโลกวิทยาศาสตร์ผ่านนิทรรศการเสมือนจริง นิทรรศการกาล-อวกาศ นิทรรศการชีวิตพิศวง นิทรรศการท้องฟ้าจำลองกรุงเทพ นิทรรศการโลกมหัศจรรย์ของเด็ก นิทรรศการสิ่งแวดล้อมโลก นิทรรศการมหัศจรรย์พลังงานไฟฟ้า เข้าถึงได้ทางลิงก์ https://sciplanet.org/content/8198 สื่อการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (print and play/online) สื่อการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (print and play/online) เช่น เกม ใบงาน/ใบกิจกรรม คลิป เข้าถึงได้ทางลิงก์ https://sciplanet.org/printnplay

superadmin

18 January 2024

ของขวัญปีใหม่ 2567 สุดพิเศษมอบให้กับนักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป

ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา (ท้องฟ้าจำลองกรุงเทพ) ฉลองครบรอบ 60 ปี ท้องฟ้าจำลองกรุงเทพเตรียมของขวัญปีใหม่ 2567 สุดพิเศษ มอบให้กับนักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป 3 กล่องโต ๆ ของขวัญชิ้นที่ 1 ส.ค.ส. 2567 เรียนดี มีความสุข เรียนได้ทุกที่ ทุกเวลา (Anywhere Anytime) ท่องโลกวิทยาศาสตร์ผ่านนิทรรศการเสมือนจริง 6 เรื่อง ผ่านช่องทางเว็บไซต์ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา https://sciplanet.org/content/8198 หรือฐานข้อมูลแหล่งการเรียนรู้แบบเสมือนจริง ของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ https://eduworld.moe.go.th/home ของขวัญชิ้นที่ 2 ฉลองครบรอบ 60 ปี ประชาชนชมท้องฟ้าจำลองฟรี 4 วัน ตั้งแต่วันที่ 9-12 มกราคม 2567 เฉพาะรอบประชาชนทั่วไป จำนวน 8 รอบ ๆ ละ 280 ที่นั่ง รวม 2,240 ที่นั่ง (รอบเวลา 11.00 น. และ 15.00 น.) ของขวัญชิ้นที่ 3 วันเด็กแห่งชาติ ปี พ.ศ. 2567 เด็กและเยาวชนชมท้องฟ้าจำลองและนิทรรศการฟรี เสาร์ที่ 13 มกราคม 2567 สนุกกับกิจกรรมหลากหลาย ในธีม “Kids Dee Kid’s day Star Party with SCE 60 ปี ท้องฟ้าจำลอง พาน้องท่องอวกาศ”

superadmin

28 December 2023

ขอเชิญรับชมกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ของศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา เนื่องในโอกาสฉลองครบรอบ 60 ปี ท้องฟ้าจำลองกรุงเทพ

ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา ขอเชิญรับชมกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ของศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา ตลอดปีงบประมาณ 2567 เนื่องในโอกาสฉลองครบรอบ 60 ปี ท้องฟ้าจำลองกรุงเทพและในโอกาสเทศกาลปีใหม่ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาขอมอบของขวัญปีใหม่เพื่อส่งความสุขให้ประชาชน ท่านสามารถรับชมได้ที่ รายการสายใย กศน.

superadmin

12 December 2023

นิทรรศการมหัศจรรย์พลังงานไฟฟ้าเสมือนจริง

นิทรรศการเสมือนจริงเรื่องใหม่มาแล้วจ้า พบกับนิทรรศการเสมือนจริง เรื่อง มหัศจรรย์พลังงานไฟฟ้า (The Miracle of Electricity) ผู้ชมจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับพลังงานไฟฟ้าทุกแง่มุมตั้งแต่จุดเริ่มต้นจนถึงปัจจุบัน เช่น ไขข้อข้องใจ ไฟฟ้าคืออะไร ไฟฟ้ามาจากไหน ไฟฟ้ามาถึงเราได้อย่างไร สนุกกับเกมต่าง ๆ เช่น เกมต่อวงจรไฟฟ้า เกมปิดปรับเปลี่ยน รู้จักเทคโนโลยีโรงไฟฟ้าประเภทต่าง ๆ คำนวณค่าไฟฟ้าและคาร์บอนฟุตพริ้นท์จากการใช้ไฟฟ้า มีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการอนุรักษ์พลังงานไฟฟ้า ปิดท้ายด้วย Quiz ทดสอบความรู้สุดท้าทาย…ห้ามพลาด!!! เข้าชมนิทรรศการเสมือนจริงมหัศจรรย์พลังงานไฟฟ้า ได้ทางเว็บไซต์ของหน่วยงาน https://electricity.sciplanet.org หรือสแกน QR code ในภาพ หลังชมนิทรรศการแล้ว อย่าลืมตอบแบบสอบถามความคิดเห็นที่มีต่อนิทรรศการให้เราด้วยน้า >>> https://forms.gle/pYxGGpKMN3F1tTfd9

superadmin

7 December 2023

ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา ปิดให้บริการวันหยุดนักขัตฤกษ์ เดือนธันวาคม 2566

ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา ปิดให้บริการวันหยุดนักขัตฤกษ์ เดือนธันวาคม 2566 ดังนี้ 5 ธันวาคม 2566 วันพ่อแห่งชาติ 10 ธันวาคม 2566 วันรัฐธรรมนูญ 11 ธันวาคม 2566 วันหยุดชดเชยวันรัฐธรรมนูญ วันที่ 29 ธันวาคม 2566 ถึง วันที่ 1 มกราคม 2567 เนื่องในเทศกาลปีใหม่

superadmin

30 November 2023

ปิดให้บริการวันหยุดนักขัตฤกษ์ เดือนตุลาคม 2566

ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา  ปิดให้บริการวันหยุดนักขัตฤกษ์ เดือนตุลาคม 2566 ดังนี้ 13 ต.ค. 2566      วันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 23 ต.ค. 2566      วันปิยมหาราช  จึงประชาสัมพันธ์มาให้ทราบโดยทั่วกัน

parani ting-in

4 October 2023
1 2 37
Message us