ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา เปิดให้บริการการแสดงท้องฟ้าจำลอง ตั้งแต่วันที่ 5 พฤษภาคม 2565 เป็นต้นไป

ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา ขอเรียนแจ้งให้ทราบว่าการแสดงท้องฟ้าจำลองสามารถกลับมาเปิดให้บริการตามปกติแล้ว เริ่มตั้งแต่วันที่ 5 พฤษภาคม 2565 เป็นต้นไป โดยเปิดให้บริการวันอังคาร – อาทิตย์  หยุดทุกวันจันทร์และวันหยุดนักขัตฤกษ์ ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กำหนดการฉายภาพยนตร์เต็มโดม ประจำปีงบประมาณ 2565 ตารางรอบการแสดงท้องฟ้าจำลอง ตรวจสอบจำนวนที่นั่งท้องฟ้าจำลองคงเหลือ จึงประชาสัมพันธ์มาให้ทราบโดยทั่วกัน

superadmin

9 May 2022

ประกาศวันหยุดเดือนพฤษภาคม 2565

ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา ขอประชาสัมพันธ์ เรื่อง การปิดให้บริการ เนื่องในวันหยุดนักขัตฤกษ์และวันหยุดชดเชย เดือนพฤษภาคม 2565 ดังนี้ 4 พฤษภาคม วันฉัตรมงคล 13 พฤษภาคม วันพืชมงคล 15 พฤษภาคม วันวิสาขบูชา 16 พฤษภาคม วันหยุดชดเชยวันวิสาขบูชา จึงประชาสัมพันธ์มาให้ทราบโดยทั่วกัน Science Center for Education and Bangkok Planetarium will be closed on the following date: 4th of May 2022 King’s Coronation Day 13th of May 2022 Royal Ploughing Ceremony Day 15th of May 2022 Visakha […]

superadmin

2 May 2022

ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษางดการแสดงท้องฟ้าจำลองตั้งแต่วันที่ 19 เมษายน 2565 เป็นต้นไป

ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษางดการแสดงท้องฟ้าจำลองทุกรอบตั้งแต่วันอังคารที่ 19 เมษายน 2565 เป็นต้นไป เนื่องจากปัญหาทางเทคนิคที่เกิดขึ้นกับระบบฉายดาว ส่วนนิทรรศการอื่น ๆ ยังคงเปิดให้บริการตามปกติ ในวันอังคาร – อาทิตย์ เวลา 09:00-16:00 น. (ปิดวันจันทร์และวันนักขัตฤกษ์ที่เป็นวันหยุดราชการ) ขออภัยในความไม่สะดวก Due to the recent technical issue, the star shows at Bangkok Planetarium are canceled from Apr 19th 2022 onwards. All exhibitions are open as usual on Tuesdays to Sundays (except public holidays) from 9AM to 4PM. Sorry for […]

superadmin

19 April 2022

ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา งดการแสดงท้องฟ้าจำลองวันที่ 19 เมษายน 2565

ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา งดการแสดงท้องฟ้าจำลองทุกรอบในวันอังคารที่ 19 เมษายน 2565 เนื่องจากปัญหาทางเทคนิคที่เกิดขึ้นกับระบบฉายดาว ส่วนนิทรรศการอื่น ๆ ยังคงเปิดให้บริการตามปกติ เวลา 09:00-16:00 น. ขออภัยในความไม่สะดวก Due to a recent technical issue, all the star shows today (Apr 19th) are canceled. All exhibitions operate from 9AM to 4PM as usual. Sorry for the inconvenience.

superadmin

19 April 2022

ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา ปิดให้บริการระหว่างวันที่ 11 – 18 เมษายน 2565

ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา ปิดให้บริการช่วงเทศกาลสงกรานต์ระหว่างวันที่ 11 – 18 เมษายน 2565 จึงประชาสัมพันธ์มาให้ทราบโดยทั่วกัน Science Center for Education and Bangkok Planetarium will be closed from the 11th to the 18th of April 2022 due to Songkran Festival.

superadmin

11 April 2022

ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาปิดให้บริการในวันที่ 6 เมษายน 2565

ตามประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง กำหนดวันหยุดราชการประจำปี ลงวันที่ 24 พฤษภาคม 2562 ได้กำหนดให้วันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชและวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์เป็นวันหยุดราชการประจำปี                ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา ในฐานะหน่วยงานราชการจึงขอปิดให้บริการเนื่องในวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชและวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์วันที่ 6 เมษายน 2565 เป็นเวลา 1 วัน  ตามประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี จึงประชาสัมพันธ์มาให้ทราบโดยทั่วกัน

superadmin

4 April 2022

ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา เปิดให้บริการตามปกติ ตั้งแต่ 1 เมษายน 2565 เป็นต้นไป

ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา จะกลับมาเปิดให้บริการตามปกติ ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2565 เป็นต้นไป โดยเปิดให้บริการวันอังคาร – วันอาทิตย์ เวลา 09:00 – 16:00 น. หยุดทุกวันจันทร์และวันหยุดนักขัตฤกษ์ และในช่วงเทศกาลสงกรานต์ปิดให้บริการตั้งแต่วันที่ 11 – 18 เมษายน 2565 จึงประชาสัมพันธ์มาให้ทราบโดยทั่วกัน

superadmin

30 March 2022

ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา ปิดให้บริการระหว่างวันที่ 4 – 8 มีนาคม 2565

เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ยังมีการแพร่กระจายเพิ่มขึ้นและมีแนวโน้มจะขยายตัวเพิ่มขึ้น ทางศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาในฐานะหน่วยงานที่ให้บริการภาคประชาชนทั้งนักเรียนในระบบ นักเรียนนอกระบบ และประชาชนทั่วไป เพื่อเป็นการป้องกันแพร่กระจายของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ทางหน่วยงานจึงขอปิดให้บริการชั่วคราวระหว่างวันที่ 4 – 8 มีนาคม 2565 ทั้งในส่วนของนิทรรศการวิทยาศาสตร์ และการแสดงท้องฟ้าจำลอง แต่ในส่วนของศูนย์บริการวิทยาศาสตร์สุขภาพ และศูนย์สร้างสรรค์เยาวชน (กระจ่าง บริรักษ์นิติเกษตร) ยังคงเปิดให้บริการตามปกติ ในระหว่างที่ปิดให้บริการในช่วงเวลาดังกล่าว ท่านสามารถติดตามข่าวสารทางเว็บไซต์ sciplanet.org และทาง Facebook Page ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา ท้องฟ้าจำลองกรุงเทพ รวมไปถึง ทวิตเตอร์ @sce_moe ทางศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาขออภัยในความสะดวกมา ณ ที่นี่ Science Center for Education and Bangkok Planetarium are temporarily closed for visits from the 4th to the 8th of March […]

superadmin

3 March 2022

ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา ปิดทำการวันพุธที่ 16 กุมภาพันธ์ 2565 เนื่องในวันมาฆบูชา

ตามประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง กำหนดวันหยุดราชการประจำปี ลงวันที่ 24 พฤษภาคม 2562 ได้กำหนดให้วันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 3 เป็นวันหยุดราชการประจำปี เนื่องในวันมาฆบูชา ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา (ท้องฟ้าจำลองกรุงเทพ) สำนักงาน กศน. สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงศึกษาธิการ ในฐานะหน่วยงานราชการ จึงขอปิดทำการ 1 วัน ในวันพุธที่ 16 กุมภาพันธ์ 2565 เนื่องจากเป็นวันหยุดราชการประจำปี จึงประชาสัมพันธ์มาให้ทราบโดยทั่วกัน

superadmin

14 February 2022

ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา เปิดให้บริการเฉพาะวันศุกร์ เสาร์ และอาทิตย์ เริ่ม 4 กุมภาพันธ์ 2565

ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา เปิดให้บริการส่วนท้องฟ้าจำลองกรุงเทพและส่วนนิทรรศการ เฉพาะวันศุกร์ เสาร์ และอาทิตย์ เริ่ม 4 กุมภาพันธ์ 2565 เป็นต้นไป จนกว่าจะมีการแจ้งเปลี่ยนแปลง              Science Center for Education and Bangkok Planetarium are open for visitors only on every Friday, Saturday and Sunday, start from 4th February 2022 untill there is new further notice.

superadmin

31 January 2022

ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาปิดให้บริการชั่วคราวถึงวันที่ 31 มกราคม 2565

ตามที่ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาได้ประกาศปิดให้บริการชั่วคราวถึงวันที่ 14 มกราคม 2565 เพื่อควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ขณะนี้การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ยังคงแพร่ระบาดอย่างต่อเนื่องและมีผู้ติดเชื้อจำนวนมาก เพื่อเป็นการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาจึงปิดให้บริการชั่วคราวถึงวันที่ 31 มกราคม 2565 ในส่วนของการแสดงทางท้องฟ้าจำลอง พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ และศูนย์สร้างสรรค์เยาวชน (กระจ่าง บริรักษ์นิติเกษตร) แต่ในส่วนของศูนย์บริการวิทยาศาสตร์สุขภาพจะเปิดให้บริการในวันที่ 18 มกราคม 2565 เป็นต้นไป ท่านสามารถติดต่อราชการได้ตามปกติในวันและเวลาราชการ หรือติดตามข่าวสารได้ทางเว็บไซต์ sciplanet.org และทาง Facebook Page ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาท้องฟ้าจำลองกรุงเทพ ท้องฟ้าจำลองกรุงเทพ – Bangkok Planetarium และ ศูนย์สร้างสรรค์เยาวชน (กระจ่าง บริรักษ์นิติเกษตร)

superadmin

14 January 2022

ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา รับรางวัล BEST KIDS OUTDOOR-LEARNING CENTER

นายโยฑิน สมโนนนท์ ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา รับมอบรางวัล Mommy’s Choice BEST KIDS OUTDOOR-LEARNING CENTER : แหล่งเรียนรู้นอกบ้านในงาน Amarin Baby & Kids Award 2021 ซึ่งจัดขึ้นโดย บริษัท อมรินทร์พริ้นท์ติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน) เมื่อวันที่ 7 มกราคม 2565 ณ ห้างสรรพสินค้า Central Plaza Westgate จ.นนทบุรี

superadmin

8 January 2022
1 2 33