ปิดให้บริการเนื่องในวันหยุดนักขัตฤกษ์ เดือนธันวาคม 2565

ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา ปิดให้บริการเนื่องในวันหยุดนักขัตฤกษ์ ประจำเดือนธันวาคม 2565 รายละเอียด ดังนี้ 5 ธันวาคม 2565 วันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และวันพ่อแห่งชาติ 10 ธันวาคม 2565 วันรัฐธรรมนูญ 12 ธันวาคม 2565 วันหยุดชดเชยวันรัฐธรรมนูญ 30 ธันวาคม 2565 – 2 มกราคม 2566 วันหยุดเทศกาลปีใหม่ จึงประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน

superadmin

30 November 2022

ศูนย์วิทยาศาตร์เพื่อการศึกษาปิดให้บริการระหว่างวันที่ 16 – 18 พฤศจิกายน 2565

ศูนย์วิทยาศาตร์เพื่อการศึกษา ปิดให้บริการ 3 วัน ระหว่างวันที่ 16 – 18 พฤศจิกายน 2565 ตามมติคณะรัฐมนตรีกำหนดให้เป็นวันหยุดราชการเป็นกรณีพิเศษ เนื่องในการประชุมผู้นำเขตเศรษฐกิจเอเปค ครั้งที่ 29 Science Center for Education and Bangkok Planetarium are closed on the 16th – 18th November 2022

superadmin

10 November 2022

ปิดให้บริการในวันที่ 23 – 24 ตุลาคม 2565

ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา ปิดให้บริการในวันที่ 23 – 24 ตุลาคม 2565 เนื่องในวันปิยมหาราช และวันหยุดชดเชยวันปิยมหาราช

superadmin

19 October 2022

ปิดให้บริการในวันที่ 13 – 14 ตุลาคม 2565

ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา ปิดให้บริการในวันที่ 13 – 14 ตุลาคม 2565 เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และวันหยุดพิเศษ

superadmin

7 October 2022

สู่โลก…โปรตีนแห่งอนาคต

ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา ขอเชิญชมนิทรรศการ “สู่โลก…โปรตีนแห่งอนาคต” Alternative Protein ในงานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ประจำปี 2565 ณ อาคาร 9 – 10 อิมแพค เมืองทองธานี ตั้งแต่วันที่ 13 – 21 สิงหาคม 2565

superadmin

16 August 2022

เปิดรับสมัครเจ้าหน้าที่จ้างเหมาให้บริการกิจกรรมการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์ เนื่องในวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2565

ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา เปิดรับสมัครเจ้าหน้าที่จ้างเหมาให้บริการกิจกรรมการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์ เนื่องในวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2565 จำนวน 33 อัตรา เพื่อปฏิบัติงาน ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา ระหว่างวันที่ 17 – 21 สิงหาคม 2565 และปฏิบัติงาน ณ อิมแพ็ค เมืองทองธานี ระหว่างวันที่ 13 – 21 สิงหาคม 2565 ท่านที่สนใจสามารถสแกน QR Code ในรูปภาพประชาสัมพันธ์เพื่อสมัคร

superadmin

30 July 2022

ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา ปิดให้การ 28 – 29 กรกฎาคม 2565

ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาและศูนย์สร้างสรรค์เยาวชน (กระจ่าง บริรักษ์นิติเกษตร) สำนักงาน กศน. ปิดให้การวันที่ 28 – 29 กรกฎาคม 2564 เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และวันหยุดพิเศษตามมติคณะรัฐมนตรี (ครม.) จึงประชาสัมพันธ์มาให้ทราบโดยทั่วกัน

superadmin

8 July 2022

ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา ปิดให้การ 13 – 17 กรกฎาคม 2565

ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา ปิดให้การระหว่างวันที่ 13 – 17 กรกฎาคม 2565 เนื่องในวันหยุดนักขัตฤกษ์และวันหยุดพิเศษ ตามมติคณะรัฐมนตรี (ครม.) ประกาศให้เป็นวันหยุดราชการ รายละเอียดดังนี้ วันที่ 13 กรกฎาคม 2565 วันอาสาฬหบูชา วันที่ 14 กรกฎาคม 2565 วันเข้าพรรษา วันที่ 15 กรกฎาคม 2565 วันหยุดพิเศษ วันที่ 16 กรกฎาคม 2565 ปิดให้บริการ วันที่ 17 กรกฎาคม 2565 ปิดให้บริการ

superadmin

8 July 2022

ข้อควรปฏิบัติในการเยี่ยมชมศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา

ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา ห่วงใยในสุขภาพและอนามัยของผู้มาติดต่อและรับบริการทุกท่าน ขอความร่วมมือทุกท่านปฏิบัติตามข้อควรปฏิบัติในการเยี่ยมชมศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ดังนี้ สวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาขณะชมการแสดงท้องฟ้าจำลอง และชมนิทรรศการวิทยาศาสตร์เนื่องจากภายในอาคารเป็นพื้นที่ปิด หมั่นล้างมือด้วยแอลกอฮอล์เจลตามจุดบริการ จึงประชาสัมพันธ์มาให้ทราบโดยทั่วกัน

superadmin

4 July 2022

ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาต้อนรับเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐชิลี

เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2565 นายโยฑิน สมโนนนท์ ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาพร้อมคณะ ให้การต้อนรับ H.E. Alex Geiger Soffia เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐชิลีประจำประเทศไทย และ Mrs. Rosario Aranda ในโอกาสเยี่ยมชมท้องฟ้าจำลองกรุงเทพ เพื่อเตรียมกิจกรรมฉลองครบรอบ 60 ปี ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศไทย – สาธารณรัฐชิลี

superadmin

2 June 2022

ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา ปิดให้บริการ 3 มิถุนายน 2565 เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี

เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2562 คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบให้วันที่ 3 มิถุนายนของทุกปี ซึ่งเป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เป็นวันหยุดราชการประจำปี ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา สำนักงาน กศน. ในฐานะหน่วยงานราชการ จึงขอปิดทำการในวันที่ 3 มิถุนายน 2565 จำนวน 1 วัน จึงประชาสัมพันธ์มาให้ทราบโดยทั่วกัน

superadmin

31 May 2022
1 2 34