ปิดให้บริการวันที่ 28 กรกฎาคม 2566

ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา ปิดให้บริการ 2 วัน  ในวันศุกร์ที่ 28 กรกฎาคม 2566 เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และวันจันทร์ที่ 31 กรกฎาคม 2566 ตามมติ ครม. อนุมัติวันหยุดพิเศษ จึงเรียนมาเพื่อประชาสัมพันธ์ให้รับทราบโดยทั่วกัน

parani ting-in

13 July 2023

ภาพยนตร์เต็มโดม เดือนกรกฎาคม 2566 เรื่อง “กว่าจะบินได้ (Flight Adventures)”

ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา (ท้องฟ้าจำลองกรุงเทพ) กรมส่งเสริมการเรียนรู้ ให้บริการส่วนการแสดงท้องฟ้าจำลองกรุงเทพ โดยเปิดการแสดงเป็นรอบ รอบละประมาณ 1 ชั่วโมง ให้บริการผู้ชม 280 ที่นั่ง ต่อ 1 รอบการแสดง ช่วงแรกของการแสดงฯ เป็นการบรรยายให้ความรู้ด้านดาราศาสตร์และอวกาศโดยนักวิชาการศึกษา และช่วงท้ายเป็นการแสดงภาพยนตร์เต็มโดมจากเครื่องฉายดาวและสื่อมัลติมีเดีย สำหรับการแสดงภาพยนตร์เต็มโดม ในเดือนกรกฎาคม จัดแสดงเรื่อง “กว่าจะบินได้ (Flight Adventures)” เป็นภาพยนตร์ที่นำเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์การบิน มีเนื้อหาเกี่ยวกับการคิดค้นและวิวัฒนาการด้านการบินของมนุษย์ตั้งแต่ในอดีตจนถึงปัจจุบัน ผู้ชมที่สนใจด้านวิทยาศาสตร์การบิน…ไม่ควรพลาด !

parani ting-in

30 June 2023

ประกาศผลการคัดเลือกผลงานที่ผ่านเข้ารอบตัดสินการประกวดแข่งขัน “วิทยาศาสตร์ในภูมิปัญญาไทย”

ตามที่ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา ส่วนวิชาการ ได้จัดโครงการกิจกรรมส่งเสริมความรู้ด้านวิทยาศาสตร์สำหรับผู้สูงวัย “แฮปปี้…สูงวัย” กิจกรรมการประกวดแข่งขัน “วิทยาศาสตร์ในภูมิปัญญาไทย” ประเภท สิ่งประดิษฐ์เพื่อเสริมคุณภาพชีวิตสำหรับผู้สูงวัย โดยรับสมัครตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน – 9 มิถุนายน พ.ศ. 2566 และจะดำเนินการจัดการแข่งขันรอบตัดสินในวันที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2566 นั้นบัดนี้ คณะกรรมการได้ดำเนินการพิจารณาคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์การประกวดในรอบคัดเลือกเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผลงานที่ผ่านเข้าสู่รอบตัดสินดังนี้ รายชื่อแนบท้ายประกาศ

parani ting-in

16 June 2023

Instagram และ TikTok ใหม่ !! ของศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา

เนื่องจาก Facebook Fan Page ของทางศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา ได้ถูกแฮกไปดังที่ทราบก่อนหน้านี้แล้ว ทำให้ Social media (Instagram และ TikTok) ที่ได้ทำการสร้างขึ้นก่อนหน้านี้และมีการ Login โดยใช้ Facebook ดังกล่าวรวมทั้งได้ตระหนักถึงปัญหาที่เกิดขึ้นและเพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์ดังกล่าวได้อีก ทางศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา จึงได้ทำการสร้างสื่อประชาสัมพันธ์ทาง Social Media (Instagram และ TikTok) ขึ้นมาใหม่โดยใช้ Email ของทางหน่วยงานและเป็นข้อมูลชุดเดียวกันทั้งหมดทุกช่องทางจึงขอประชาสัมพันธ์ให้ทุกท่านทราบและติดตามข่าวสารของเราได้ทางเพจและช่องทางเหล่านี้ค่ะTikTok และ Instagramกดลิงค์ หรือสแกนคิวอาร์โค้ด แล้วกดติดตามได้เลยนะคะ

parani ting-in

6 June 2023

ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา ปิดให้บริการวันที่ 3 มิถุนายน 2566

ตามประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง กำหนดวันหยุดราชการประจำปี ลงวันที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 ได้กำหนดให้วันที่ 3 มิถุนายน พ.ศ. 2566 เป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี และในปีนี้ตรงกับวันวิสาขบูชา (ขึ้น 15 ค่ำ เดือน 6) ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา กรมส่งเสริมการเรียนรู้ จึงปิดให้บริการในวันที่ 3 มิถุนายน พ.ศ. 2566 ผู้ใช้บริการสามารถติดต่อสอบถามการให้บริการผ่านช่องทางออนไลน์ได้ที่ เว็บไซต์ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา เฟสบุ๊คศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา และทวิตเตอร์ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา หรือโทร. 02 392 1773 (ในวันและเวลาราชการ)

superadmin

30 May 2023

New Facebook Fanpage !! “ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา กรมส่งเสริมการเรียนรู้”

เนื่องจาก Facebook Fanpage เดิมของเราที่ใช้ชื่อเพจ “ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา ท้องฟ้าจำลองกรุงเทพ” มีปัญหาไม่สามารถเข้าใช้งานได้ ทางศูนย์วิทย์ฯ ได้ทำการเปิดเพจใหม่ในชื่อ “ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา กรมส่งเสริมการเรียนรู้” จึงขอเรียนเชิญให้ทุกท่านช่วยกันกด Like เพื่อติดตามข่าวสารของเราได้ทางเพจใหม่นี้นะคะ

parani ting-in

29 May 2023

ปรับการจัดเก็บค่าผ่านประตูเข้าชมท้องฟ้าจำลองกรุงเทพ และค่าผ่านประตูเข้าชมนิทรรศการ

ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา กรมส่งเสริมการเรียนรู้ กำหนดอัตราการจัดเก็บเงินรายได้ของศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา (ท้องฟ้าจำลองกรุงเทพ) ให้เป็นไปตามความเหมาะสมกับสภาวะการณ์ปัจจุบัน โดยเก็บค่าผ่านประตูเข้าชมท้องฟ้าจำลองกรุงเทพและค่าผ่านประตูเข้าชมนิทรรศการ ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2566 เป็นต้นไป รายละเอียดดังนี้ ค่าผ่านประตู เด็ก ผู้ใหญ่ 1. ค่าผ่านประตูเข้าชมท้องฟ้าจำลองกรุงเทพ 1.1 รอบบรรยายภาษาไทย 30 บาท 50 บาท 1.2 รอบบรรยายภาษาอังกฤษ 30 บาท 50 บาท 2. ค่าผ่านประตูเข้าชมนิทรรศการ 30 บาท 50 บาท ยกเว้นการเก็บค่าผ่านประตูสำหรับพระภิกษุ สามเณร ผู้สูงอายุ เด็กอายุต่ำกว่า 3 ปี ผู้อยู่ในความดูแลของสถานสงเคราะห์และนักศึกษา กศน. ในเครื่องแบบนักศึกษาหรือแสดงบัตรนักศึกษา

ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา

25 May 2023

ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาปิดให้บริการวันที่ 17 พฤษภาคม 2566

ตามประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง กำหนดวันหยุดราชการประจำปี ลงวันที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 ได้กำหนดให้วันพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ และวันพืชมงคลเป็นวันหยุดราชการประจำปี ซึ่งในปี พ.ศ. 2566 สำนักพระราชวังจะได้กำหนดให้วันที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2566 เป็นวันพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาจึงปิดให้บริการในวันที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2566 ผู้ใช้บริการสามารถติดต่อสอบถามเกี่ยวกับให้บริการผ่านช่องทางออนไลน์ได้ที่ เว็บไซต์ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา เฟสบุ๊คศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา และทวิตเตอร์ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา หรือโทร. 02 392 1773 (ในวันและเวลาราชการ)

superadmin

12 May 2023

ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาปิดให้บริการวันที่ 14 พฤษภาคม 2566

ตามประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง กำหนดวันเลือกตั้ง วันรับสมัครรับเลือกตั้งแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง วันรับสมัครรับเลือกตั้งแบบบัญชีรายชื่อและสถานที่ที่พรรคการเมืองจะส่งบัญชีรายชื่อผู้สมัครแบบบัญชีรายชื่อ ลงวันที่ 21 มีนาคม พ.ศ. 2566 ได้กำหนดให้วันที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2566 ตั้งแต่เวลา 08.00 นาฬิกา ถึงเวลา 17.00 นาฬิกา เป็นวันเลือกตั้ง เพื่อเป็นการส่งเสริมประชาธิปไตย และให้บุคลากรสังกัดศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาได้ใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) ตามภูมิลำเนาของตัวเองในวันและเวลาข้างต้น ทางหน่วยงานจึงขอปิดให้บริการในวันอาทิตย์ที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2566 ผู้ใช้บริการสามารถติดต่อสอบถามเกี่ยวกับให้บริการผ่านช่องทางออนไลน์ได้ที่ เว็บไซต์ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา (sciplanet.org) เฟสบุ๊คศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา และทวิตเตอร์ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา หรือโทร. 02 392 1773 (วันและเวลาราชการ)

superadmin

11 May 2023

ภาพยนตร์เต็มโดม เดือนพฤษภาคม 2566 เรื่อง “จักรวาลอันเกรี้ยวกราด วิบัติกาลแห่งห้วงอวกาศ (Violent Universe Catastrophes of the Cosmos)”

ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา (ท้องฟ้าจำลองกรุงเทพ) สำนักงาน กศน. ให้บริการส่วนการแสดงท้องฟ้าจำลองกรุงเทพ เปิดการแสดงเป็นรอบ ๆ ละ 1 ชั่วโมง บริการผู้ชม จำนวน 280 ที่นั่งต่อ 1 รอบการแสดง ช่วงแรกของการแสดงท้องฟ้าจำลอง เป็นการบรรยายให้ความรู้ด้านดาราศาสตร์และอวกาศจากนักวิชาการศึกษา และในช่วงท้ายจะเป็นการแสดงภาพยนตร์เต็มโดมจากเครื่องฉายดาวและสื่อมัลติมีเดีย ซึ่งจะมีการเปลี่ยนภาพยนตร์เต็มโดมทุกเดือน สำหรับการแสดงภาพยนตร์เต็มโดมในเดือนพฤษภาคมนี้ จัดแสดงเรื่อง  “จักรวาลอันเกรี้ยวกราด วิบัติกาลแห่งห้วงอวกาศ (Violent Universe Catastrophes of the Cosmos)” ภาพยนตร์ความยาว 25 นาที นำเสนอเรื่องราวสุดแสนอันตรายในอวกาศ ความสวยงามของดวงดาวท่ามกลางอวกาศสีดำสนิท มืดมิด และดูเงียบสงบ แต่ความจริงแล้ว จักรวาลนี้แฝงไปด้วยอันตราย ไม่ว่าจะเป็นรังสีที่เป็นอันตราย ความตายของดวงดาว หลุมดำที่น่ากลัว และอุกกาบาต ภาพยนตร์ฯ พากย์เสียงภาษาไทย โดย คุณพงศธร จงวิลาศ (เผือก)

parani ting-in

28 April 2023

ประกาศวันหยุด เดือนพฤษภาคม 2566

ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา ศูนย์สร้างสรรค์เยาวชน (กระจ่าง บริรักษ์นิติเกษตร) และศูนย์บริการวิทยาศาสตร์สุขภาพ ปิดให้บริการในวันที่ 4 พฤษภาคม 2566      วันฉัตรมงคล 5 พฤษภาคม 2566      วันหยุดพิเศษ 14 พฤษภาคม 2566    วันเลือกตั้ง 17 พฤษภาคม 2566    วันพืชมงคล เนื่องจากเป็นวันหยุดราชการและวันหยุดพิเศษตามประกาศคณะรัฐมนตรี ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาจะปิดให้บริการในวันดังกล่าว จึงประชาสัมพันธ์มาให้ทราบโดยทั่วกัน

parani ting-in

26 April 2023

วันจักรี

วันจักรี  วันจักรี (ภาษาอังกฤษ Chakri Memorial Day) คือ วันเสด็จปราบดาภิเษกขึ้นครองราชสมบัติของพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช (รัชกาลที่ 1) เป็นปฐมกษัตริย์แห่งราชวงศ์จักรีแห่งกรุงรัตนโกสินทร์ เมื่อวันที่ 6 เมษายน พ.ศ. 2325 และตั้งกรุงเทพฯ เป็นเมืองหลวงของประเทศไทยมาจนถึงปัจจุบัน ทำให้วันที่ 6 เมษายนของทุกปี ถือเป็นวันครบรอบการก่อตั้งราชวงศ์จักรี จึงถูกเรียกว่า “วันจักรี” นั่นเอง และยังถือเป็นวันที่ระลึกถึงมหาจักรีบรมราชวงศ์อีกด้วย ที่มาของคำว่า “ราชวงศ์จักรี” บรรดาศักดิ์เดิมของรัชกาลที่ 1 สมัยที่รับราชการในสมัยกรุงธนบุรีก็คือ “เจ้าพระยาจักรีศรีองครักษ์” ตำแหน่งสมุหนายก จึงกลายเป็นที่มาของชื่อราชวงศ์จักรี นอกจากนี้ยังใช้ตราสัญลักษณ์ประจำราชวงศ์จักรีเป็นรูป “พระแสงจักร” และ “พระแสงตรี” ซึ่งเป็นรูปตรีศูลอันเป็นอาวุธของพระนารายณ์ โดยไทยได้รับอิทธิพลจากคติพราหมณ์-ฮินดู ที่เชื่อว่าพระมหากษัตริย์คือองค์อวตารของพระนารายณ์ ประวัติของวันจักรี หลังจากสิ้นสุดรัชสมัยของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชแห่งกรุงธนบุรี พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช (รัชกาลที่ 1) เสด็จขึ้นครองราชสมบัติและปราบดาภิเษกปฐมกษัตริย์แห่งราชวงศ์จักรี ทรงมีพระราชกรณียกิจที่สำคัญหลายประการ ทั้งทรงตรากฎหมายตราสามดวงขึ้นเพื่อสำหรับใช้บริหารบ้านเมือง และทรงให้สร้างราชธานีใหม่ โดยย้ายเมืองหลวงจากฝั่งธนบุรีมายังฝั่งพระนคร ซึ่งอยู่ทางตะวันออกของแม่น้ำเจ้าพระยา หรือที่เราเรียกว่า “กรุงเทพฯ” ในปัจจุบันต่อมาใน พ.ศ. 2416 พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 5) […]

parani ting-in

5 April 2023
1 2 3 36