ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา ปิดให้บริการ ระหว่างวันที่ 12 – 15 เมษายน 2564

ตามประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง กำหนดวันหยุดราชการประจำปี ลงวันที่ 24 พฤษภาคม 2562 ได้กำหนดให้วันสงกรานต์ วันที่ 13 – 15 เมษายน ของทุกปี เป็นวันหยุดราชการประจำปี และที่มติที่ประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2563 ได้กำหนดให้วันจันทร์ที่ 12 เมษายน 2564 เป็นวันหยุดราชการเพิ่มเป็นกรณีพิเศษ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา ในฐานะหน่วยงานราชการจึงขอปิดให้บริการเนื่องในวันสงกรานต์ ระหว่างวันที่ 12 – 15 เมษายน 2564 เป็นเวลา 4 วัน ตามประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีและมติที่ประชุมคณะรัฐมนตรี จึงประชาสัมพันธ์มาให้ทราบโดยทั่วกัน

superadmin

5 April 2021

ปิดให้บริการ ในวันที่ 6 เมษายน 2564

ตามประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง กำหนดวันหยุดราชการประจำปี ลงวันที่ 24 พฤษภาคม 2562 ได้กำหนดให้วันวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชและวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์เป็นวันหยุดราชการประจำปี ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา ในฐานะหน่วยงานราชการจึงขอปิดให้บริการเนื่องในวันวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชและวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ วันที่ 6 เมษายน 2564 เป็นเวลา 1 วัน ตามประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี จึงประชาสัมพันธ์มาให้ทราบโดยทั่วกัน

superadmin

1 April 2021

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมกิจกรรมค่าย Robot Club ปี 2564

ตามที่ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาได้ประชาสัมพันธ์กิจกรรมค่ายฤดูร้อน Summer Camp 2021 : Robot Club ปี 2564 และเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 8 – 22 มีนาคม 2564 นั้น บัดนี้ได้มีผู้สมัครเข้าร่วมกิจกรรมครบตามจำนวนแล้วทั้ง 3 รุ่น โดยท่านสามารถตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วกิจกรรมค่าย Robot Club ปี 2564 รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมกิจกรรมค่าย Robot Club ปี 2564 รุ่นที่ 1 รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมกิจกรรมค่าย Robot Club ปี 2564 รุ่นที่ 2 รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมกิจกรรมค่าย Robot Club ปี 2564 รุ่นที่ 3 รายชื่อตัวสำรองผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมกิจกรรมค่าย Robot Club ปี 2564 กำหนดการค่าย

superadmin

14 March 2021

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วม ค่าย Coding Unplugged ปี 2564

ตามที่ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาได้ประชาสัมพันธ์กิจกรรมค่ายฤดูร้อน Summer Camp 2021 : Coding Unplugged ปี 2564 และเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 8 – 22 มีนาคม 2564 และได้มีผู้สมัครเข้าร่วมกิจกรรมครบตามจำนวนแล้วทั้ง 2 รุ่น โดยท่านสามารถตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมกิจกรรมค่าย Coding Unplugged ปี 2564 ได้ที่ด้านล่างนี้ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมกิจกรรมค่าย Coding Unplugged รุ่นที่ 1 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมกิจกรรมค่าย Coding Unplugged รุ่นที่ 2

superadmin

11 March 2021

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วม ค่าย ICT for Kids ปี 2564

ตามที่ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา ได้ประชาสัมพันธ์กิจกรรมค่ายฤดูร้อน Summer Camp 2021 : ICT for Kids 2564 และเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 1 – 15 มีนาคม 2564 นั้น บัดนี้ได้มีผู้สมัครเข้าร่วมกิจกรรมครบตามจำนวนแล้วทั้ง 3 รุ่น โดยท่านสามารถตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมกิจกรรม ค่าย ICT for Kids ปี 2564 ได้ด้านล่างนี้ ค่ายฤดูร้อน Summer Camp 2021 : ICT for Kids 2564 รุ่นที่ 1 ค่ายฤดูร้อน Summer Camp 2021 : ICT for Kids 2564 รุ่นที่ 2 ค่ายฤดูร้อน Summer Camp 2021 : ICT […]

superadmin

3 March 2021

ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาปิดให้บริการในวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2564

ตามประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง กำหนดวันหยุดราชการประจำปี ลงวันที่ 24 พฤษภาคม 2562 ได้กำหนดให้วันมาฆบูชาเป็นวันหยุดราชการประจำปี ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาในฐานะหน่วยงานราชการ จึงขอปิดให้บริการเนื่องในวันมาฆบูชา วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2564 เป็นเวลา 1 วัน ตามประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี จึงประชาสัมพันธ์มาให้ทราบโดยทั่วกัน

superadmin

22 February 2021

ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา ปิดให้บริการ วันศุกร์ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2564

ตามที่ ประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2563 พิจารณาเรื่อง การกำหนดวันหยุดราชการเพิ่มเป็นกรณีพิเศษและการกำหนดวันหยุดราชการประจำภูมิภาค รวมทั้งการเลื่อนวันหยุดชดเชยวันหยุดราชการ ประจำปี 2564 แล้วลงมติเห็นชอบกำหนดให้ วันศุกร์ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2564 เป็นวันหยุดราชการเพิ่มเป็นกรณีพิเศษ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาในฐานะหน่วยงานราชการ จึงขอปิดให้บริการ 1 วัน ในวันศุกร์ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2564 ตามมติ ครม. จึงประชาสัมพันธ์มาให้ทราบโดยทั่วกัน

superadmin

4 February 2021

ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา ดำเนินการตามมาตรการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

ตลอดเดือนมกราคม 2564 ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา ดำเนินการตามมาตรการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ร่วมกันทำความสะอาดพื้นที่บริการ จุดสัมผัส นิทรรศการภายในอาคาร และบริเวณพื้นที่โดยรอบ พร้อมทั้งติดป้ายคำแนะนำในการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) การเว้นระยะห่างทางสังคม (Social Distancing) เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับเจ้าหน้าที่และผู้ที่มาติดต่อราชการ ชมภาพศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา ดำเนินการตามมาตรการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

superadmin

3 February 2021

ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา พร้อมเปิดให้สัมผัสประสบการณ์การเรียนรู้ ในรูปแบบ New Normal ในวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2564

ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา พร้อมเปิดให้สัมผัสประสบการณ์การเรียนรู้ ในรูปแบบ New Normal ตามวิถีชีวิตใหม่ไปด้วยกัน ในวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2564 พร้อมคุมเข้ม! มาตรการการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เพื่อความปลอดภัยสูงสุดของผู้ใช้บริการ จึงประชาสัมพันธ์มาให้ทราบโดยทั่วกัน

superadmin

30 January 2021

ปฏิทินปรากฏการณ์ฝนดาวตก ปี 2564

ฟ้าเมืองไทย ปี 2564 มีปรากฏการณ์ทางดาราศาสตร์ที่น่าสนใจและน่าจับตาหลายอย่างตลอดทั้งปี มีดวงจันทร์บังดาวอังคาร จันทรุปราคา หรือจะเป็นปรากฏการณ์ฝนดาวตก​ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา จึงได้จัดทำปฏิทินปรากฏการณ์ฝนดาวตก  สุริยุปราคาและจันทรุปราคา ประจำปี 2564 เพื่อประชาสัมพันธ์มาให้ทราบโดยทั่วกัน

superadmin

28 January 2021

ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา เข้าพบเลขาธิการ กศน. เนื่องในโอกาสปีใหม่

เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2564 นางกาญจนา สุขประเสริฐ ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา นำคณะบุคลากรศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา เข้าพบเลขาธิการ กศน. (นายวรัท พฤกษาทวีกุล) และผู้บริหารระดับสูงสำนักงาน กศน. เนื่องในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ ณ สำนักงาน กศน.

superadmin

15 January 2021

ผู้แทนศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา เข้าพบ ผอ. สถาบันการศึกษาทางไกล เนื่องในโอกาสปีใหม่

เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2564 คณะผู้แทนศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา เข้าพบนายณัฐพงษ์ รงคะวิรุจน์ชัย ผู้อำนวยการสถาบันการศึกษาทางไกล  เนื่องในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ ณ สถาบันการศึกษาทางไกล

superadmin

15 January 2021
1 2 3 30