ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา ร่วมกับสถานเอกอัครราชทูตออสเตรเลีย จัดแสดงภาพยนตร์สั้น Star Dreaming

ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา ร่วมกับสถานเอกอัครราชทูตออสเตรเลีย จัดแสดงภาพยนตร์สั้น Star Dreaming เรื่องราวเกี่ยวกับอารยธรรมดูดาวของชนพื้นเมืองออสเตรเลีย เรียนรู้ภูมิปัญญาเกี่ยวกับจักรวาลของบรรพชนออสเตรเลียที่ส่งต่อมาหลายชั่วอายุคน ซึ่งจะจัดแสดงระหว่างวันที่ 1 – 31 ตุลาคม 2566 ณ #ท้องฟ้าจำลองกรุงเทพ เช็ครอบการแสดงทางท้องฟ้าจำลอง https://sciplanet.org/content/6891 เปิดบริการวันอังคาร – วันอาทิตย์ ตั้งแต่เวลา 09.00 – 16.00 น. ท่านสามารถซื้อบัตรเข้าชมได้ที่เคาน์เตอร์จำหน่ายบัตร หมายเหตุ : การแสดงทางท้องฟ้าจำลองยังคงให้บริการตามปกติ โดยช่วงแรกจะเป็นการบรรยายดาว จากนั้นชมภาพยนตร์สั้น Star Dreamingและต่อด้วยภาพยนตร์เต็มโดม เดือนตุลาคม เสนอเรื่อง โคโคมง ผจญภัยในอวกาศ

parani ting-in

20 September 2023

ยินดีต้อนรับท่านรองอธิบดีกรมส่งเสริมการเรียนรู้

12 กันยายน 2566 ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาต้อนรับ ว่าที่เรือตรีชูชีพ อรุณเหลือง รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเรียนรู้ รักษาราชการแทนอธิบดีกรมส่งเสริมการเรียนรู้ เพื่อพบปะและมอบนโยบายแก่ บุคลากรศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา นำโดยนายโยฑิน สมโนนนท์ ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา พร้อมด้วยข้าราชการ พนักงานราชการและเจ้าหน้าที่ ณ ห้องประชุมชั้น อาคาร 4 ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา

parani ting-in

13 September 2023

ร่วมแสดงความยินดีแด่รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเรียนรู้

วันที่ 31 สิงหาคม 2566 นายโยฑิน สมโนนนท์ ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา พร้อมคณะผู้แทนเจ้าหน้าที่ ศว. เข้าร่วมสักการะพระบรมรูปรัชกาลที่ 6 และมอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีแด่ว่าที่เรือตรีชูชีพ อรุณเหลือง ในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรองอธิบดีกรมส่งเสริมการเรียนรู้ รักษาราชการอธิบดีกรมส่งเสริมการเรียนรู้ ณ กระทรวงศึกษาธิการ

superadmin

31 August 2023

บุคลากรศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้โครงการวันวิชาการเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ณ กองพลทหารม้าที่ 2 รักษาพระองค์

เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2566 บุคลากรศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานำโดย นางสาวพรทิพย์ สกลกูล นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ นางสาวจุฬวดี สุทธิประภา นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ และนางสาวนันทิชา ม่วงปาน นักวิชาการศึกษา เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้โครงการวันวิชาการเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของนักศึกษา สกร.เขตพญาไท โดยมีนักศึกษาพลเรือนและทหารกองประจำการ จำนวน 105 คน เข้าร่วมโครงการ สำหรับการบรรยายในครั้งนี้ผู้บรรยายทั้ง 3 ท่าน ได้แบ่งกลุ่มและให้นักศึกษาได้เรียนรู้เกี่ยวกับโครงงานวิทยาศาสตร์ ขั้นตอนการทำโครงงานวิทยาศาสตร์ นอกจากนี้ยังมีการให้นักศึกษาได้ลงมือปฏิบัติ (Workshop) ในส่วนของการทดลองเพื่อต่อยอดโครงงาน การหาปัญหา เค้าโครงของโครงงาน และเทคนิคการนำเสนอผลงาน ทั้งในส่วนของการเขียนรายงาน การจัดทำแผงโครงงาน และการนำเสนอด้วยวาจา​ สุดท้ายนักศึกษา สกร.เขตพญาไท ได้นำเสนอผลงานของตัวเอง และผู้บรรยายได้เปิดโอกาสให้นักศึกษา สกร. ถาม – ตอบ เรื่องโครงงานวิทยาศาสตร์ นอกจากนี้ยังให้ข้อเสนอแนะเพื่อให้นักศึกษาได้นำไปปรับใช้ในการต่อยอดผลงานและโครงงานวิทยาศาสตร์ต่อไป

superadmin

30 August 2023

ประกาศผลการประกวดการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ระดับประเทศ ประจำปี พ.ศ. 2566

ประกาศผลการประกวดการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ระดับประเทศ  ประจำปี พ.ศ. 2566  ช่วงชั้นประถมศึกษาตอนปลาย รางวัลชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลพิจิตร จังหวัดพิจิตร รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1  โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 โรงเรียนเชาวน์วัศ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา รางวัลชมเชย โรงเรียนอักษรศึกษา จังหวัดชลบุรี โรงเรียนบ้านโสกเชือก (คุรุราษฎร์อำนวย) จังหวัดร้อยเอ็ด โรงเรียนปัญญาวิทย์ จังหวัดตรัง ช่วงชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น รางวัลชนะเลิศ โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง จังหวัดสมุทรปราการ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) จังหวัดขอนแก่น รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย จังหวัดภูเก็ต รางวัลชมเชย โรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ โรงเรียนวารีเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ โรงเรียนแกลง “วิทยสถาวร” จังหวัดระยอง ขอแสดงความยินดีกับทุกโรงเรียนที่ได้รางวัล สำหรับเกียรติบัตรในการประกวดฯ จะจัดส่งไปตามที่อยู่ของโรงเรียนที่แจ้งไว้ ขอขอบคุณ สมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ คณะวิทยาศาสตร์ของมหาวิทยาลัยต่าง ๆ ที่เป็นศูนย์จัดกิจกรรมวิทยาศาสตร์สำหรับเยาวชนในภูมิภาค คณะผู้บริหารโรงเรียน […]

superadmin

30 August 2023

ขอแสดงความยินดีกับ สกร.เขตห้วยขวาง

ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาขอแสดงความยินดีกับ สกร.เขตห้วยขวาง ตัวแทนจากศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา ได้รับรางวัลชมเชย ในการประกวดการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) สำหรับนักศึกษา สกร. ระดับประเทศ เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2566 ณ อุทยานวิทยาศาสตร์พระจอมเกล้า ณ หว้ากอ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

superadmin

28 August 2023

บุคลากรศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาเป็นวิทยากรโครงการอบรมให้ความรู้ทางวิชาการโครงงานด้านอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม

นางสาวพรทิพย์ สกลกูล นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ หัวหน้ากลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ส่วนวิชาการ เป็นวิทยากรโครงการอบรมให้ความรู้ทางวิชาการโครงงานด้านอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม ให้แก่นักศึกษา สกร.เขตลาดพร้าว ในวันที่ 26 สิงหาคม 2566 ณ ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนวัดสาครสุ่นประชาสรรค์ แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร สำหรับโครงการอบรมให้ความรู้ทางวิชาการโครงงานด้านอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมมีผู้เข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น 120 คน โดยในวิทยากรได้ให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องหลักเกณฑ์ ขั้นตอน วิธีการทำโครงงาน นอกจากนี้​นักศึกษา สกร. เขตลาดพร้าว ได้ทดลอง​และลงมือปฏิบัติทำโครงงาน พร้อมทั้งนำเสนอผลงาน

superadmin

26 August 2023

ขอแสดงความยินดีกับ สกร.วังทองหลาง

ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา ขอแสดงความยินดีกับ สกร.วังทองหลาง ตัวแทนจากศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา ได้รับรางวัลชมเชย ในการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ด้านสิ่งแวดล้อม  สำหรับนักศึกษา สกร. ระดับประเทศ ประเภทนวัตกรรมการจัดการขยะ เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2566 ณ อุทยานวิทยาศาสตร์พระจอมเกล้า ณ หว้ากอ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

parani ting-in

21 August 2023

ขอแสดงความยินดีกับ สกร.เขตห้วยขวาง

ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา ขอแสดงความยินดีกับ สกร.เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร ตัวแทนศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา ได้รับรางวัลชมเชยระดับประเทศ จากโครงงานเรื่อง เครื่องบริหารกล้ามเนื้อแขนและขาผลิตพลังงานไฟฟ้าจากโซล่าเซลล์ ในการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ สำหรับนักศึกษา กศน. ระดับประเทศ “ด้านการใช้และการอนุรักษ์พลังงานไฟฟ้าเพื่อชีวิตและสังคม” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ณ อุทยานวิทยาศาสตร์พระจอมเกล้า ณ หว้ากอ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

parani ting-in

21 August 2023

ความร่วมมือจัดทำนิทรรศการและเผยแพร่องค์ความรู้งานวิจัยกับหอสังเกตการณ์นิวทริโนไอซ์คิวบ์ (IceCube Neutrino Observatory)

ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาให้การต้อนรับผู้บริหารจากไอซ์คิวบ์ (IceCube) พร้อมด้วยทีมนักวิจัยจาก มช. และ สดร. นายโยฑิน สมโนนนท์ ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา และนายดิษพล มาตุอำพันวงศ์ นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านเผยแพร่ทางการศึกษา ให้การต้อนรับ Professor Albrecht Karle รองผู้อำนวยการฝ่ายวิทยาศาสตร์และเครื่องมือโครงการวิจัยหอสังเกตการณ์นิวทริโนไอซ์คิวบ์ (IceCube Neutrino Observatory) และ ผศ.ดร.วราภรณ์ นันทิยกุล นักวิจัยจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พร้อมด้วย ดร.อัจฉรา เสรีเพียรเลิศ จากสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) เพื่อหารือความร่วมมือจัดทำนิทรรศการและเผยแพร่องค์ความรู้งานวิจัยกับหอสังเกตการณ์นิวทริโนไอซ์คิวบ์ (IceCube Neutrino Observatory) เกี่ยวกับรังสีคอสมิก นิวทริโน และรังสีแกมม่า ด้วยสื่อการเรียนรู้ที่ทันสมัย เช่น VR เรียนรู้หอสังเกตการณ์นิวทริโน (IceCube) ที่แอนตาร์กติกาเพื่อเปิดประสบการณ์และส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตให้กับนักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ทุกช่วงวัย #ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา #ท้องฟ้าจำลองกรุงเทพ #กรมส่งเสริมการเรียนรู้ #IceCube

parani ting-in

19 August 2023

ภาพยนตร์เต็มโดม เดือนสิงหาคม 2566 เรื่อง มหัศจรรย์แห่งออโรรา (Experience the Aurora)

ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา (ท้องฟ้าจำลองกรุงเทพ) กรมส่งเสริมการเรียนรู้ ให้บริการส่วนการแสดงท้องฟ้าจำลอง ด้วยการบรรยายให้ความรู้ด้านดาราศาสตร์และอวกาศจากนักวิชาการศึกษา และจัดแสดงภาพยนตร์เต็มโดมจากเครื่องฉายดาวและสื่อมัลติมีเดีย โดยเปิดการแสดงเป็นรอบ ๆ ละ 1 ชั่วโมง ให้บริการผู้ชม 280 คนต่อ 1 รอบ เปิดให้บริการทั้งรอบสถาบันการศึกษา และรอบประชาชนทั่วไป  ควงคู่มาเพิ่มความโรแมนติก กับภาพยนตร์เต็มโดม เดือนสิงหาคม 2566 เรื่อง มหัศจรรย์แห่งออโรรา (Experience the Aurora) ภาพยนตร์ความยาว 27 นาที นำเสนอเนื้อหาเกี่ยวกับ “แสงออโรรา” อาจเรียกว่า “แสงเหนือ” หรือ “แสงใต้” ขึ้นอยู่กับแหล่งกำเนิด แสงสวยงามหลากสีสันบนท้องฟ้าเหล่านี้เกิดจากสนามแม่เหล็กโลก กำลังทำหน้าที่ปกป้องสิ่งมีชีวิตในโลกจากลมสุริยะ ร่วมเดินทางไปสัมผัสความสวยงามของแสงออโรราในบริเวณคาบสมุทรอาร์คติกเสมือนว่าไปอยู่ที่ขั้วโลกจริง ๆ   “มหัศจรรย์แห่งออโรรา (Experience the Aurora)” เป็นภาพยนตร์ที่เข้าชิงรอบสุดท้ายรางวัล Telly Awards พากษ์เสียงภาษาไทยโดย คุณปิยะวัฒน์ เข็มเพชร (PK)

parani ting-in

25 July 2023

ปิดให้บริการวันหยุดนักขัตฤกษ์ เดือนสิงหาคม 2566

ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา  ปิดให้บริการวันหยุดนักขัตฤกษ์ เดือนสิงหาคม 2566 ดังนี้ 1 สิงหาคม 2566               วันอาสาฬหบูชา 2 สิงหาคม 2566               วันเข้าพรรษา 12 – 14 สิงหาคม 2566      วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง วันแม่แห่งชาติ และวันหยุดชดเชย จึงประชาสัมพันธ์มาให้ทราบโดยทั่วกัน

parani ting-in

25 July 2023
1 2 3 37
Message us