ยกเลิกการจัดกิจกรรมค่าย ICT for Kids รุ่นที่ 3

ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา ขอยกเลิกการจัดกิจกรรมค่าย ICT for Kids รุ่นที่ 3 เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เจ้าหน้าที่จะทำการโทรติดต่อเพื่อแจ้งข้อมูลกับท่านอีกครั้ง สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ กลุ่มการตลาดและประชาสัมพันธ์ โทร. 02 392 0508, 02 392 1773 และ 02 391 0544 จึงประชาสัมพันธ์มาให้ทราบโดยทั่วกัน

superadmin

6 May 2021

ยกเลิกการจัดกิจกรรมค่ายนักวิทยาศาสตร์รุ่นจิ๋ว ปี 2564

ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา ขอยกเลิกการจัดกิจกรรมค่ายนักวิทยาศาสตร์รุ่นจิ๋ว ปี 2564 ทุกรุ่นเนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)เจ้าหน้าที่จะทำการโทรติดต่อเพื่อแจ้งข้อมูลกับท่านอีกครั้ง สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ กลุ่มการตลาดและประชาสัมพันธ์ โทร. 02 392 0508, 02 392 1773 และ 02 391 0544 จึงประชาสัมพันธ์มาให้ทราบโดยทั่วกัน

superadmin

6 May 2021

ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา ปิดทำการ วันที่ 4 พฤษภาคม 2564

ตามประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง กำหนดวันหยุดราชการประจำปี ลงวันที่ 24 พฤษภาคม 2562 ได้กำหนดให้วันที่ 4 พฤษภาคม ของทุกปี เป็นวันฉัตรมงคล และวันหยุดราชการประจำปี ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา ในฐานะหน่วยงานราชการจึงขอปิดทำการ เป็นเวลา 1 วัน ตามประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี จึงประชาสัมพันธ์มาให้ทราบโดยทั่วกัน

superadmin

3 May 2021

ศูนย์วิทยาศาสต์เพื่อการศึกษา เปิดเพจ ‘วิทย์ตามิน D’ ให้ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ในรูปแบบออนไลน์แก่ประชาชนทั่วไป

ก้าวเข้าสู่สื่อออนไลน์อย่างเต็มรูปแบบสำหรับศูนย์วิทยาศาสต์เพื่อการศึกษา หรือที่เรียกกันติดปากว่า ‘ท้องฟ้าจำลอง’ นอกจากจะให้บริการเผยแพร่องค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ในรูปแบบนิทรรศการถาวร นิทรรศการเสมือนจริง ค่ายและอบรมด้านวิทยาศาสตร์แล้ว ตอนนี้ยังเผยแพร่ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ในรูปแบบสื่อสมัยใหม่ด้วยสื่อออนไลน์ทั้งเว็บไซต์ โดยเฉพาะอย่างแฟนเพจเฟสบุ๊คใช้ชื่อน่ารักแต่สื่อความหมายดีๆ ว่า ‘วิทย์ตามิน D’ โดยเพจ ‘วิทย์ตามิน D’ จะให้ความรู้ในรูปแบบที่ย่อยง่ายเหมาะสำหรับทุกคนทุกช่วงวัยในโพสต์แรกดีเดย์วันที่ 8 เมษายน 2564 ได้นำเสนอข้อมูลการเลือกหลอดไฟแบบไหนที่คุ้มค่าและตอบโจทย์การใช้งาน และตามมาติดๆ ในโพสต์ที่สองนำเสนอเรื่องเส้นเหลืองคืออะไร ? เพราะอะไรถึงห้ามยืนรอบน “เส้นเหลือง” ข้อมูลที่นำเสนอนั้นเป็นข้อมูลอินโฟกราฟฟิคเกี่ยวข้องกับเรื่องราวที่ใกล้ตัวสามารถพบเจอได้ในชีวิตประจำวัน นอกจากเนื้อหาในรูปแบบอินโฟกราฟฟิคแล้วคณะผู้จัดทำยังได้กล่าวอีกว่า ในอนาคตยังมีเนื้อหาในรูปแบบอื่นๆ อีกมากมาย เช่น วีดิโอ บทความสั้น บทความยาว สลับสับเปลี่ยนมาให้ประชาชนได้รับชมกันอย่างไม่ขาดสาย สำหรับบทความทางคณะผู้จัดทำจะเผยแพร่ทั้งบนเพจและบนเว็บไซต์ www.sciplanet.org ให้ทุกคนได้รับชมกันทุกแพลตฟอร์ม ในช่วงที่มีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ทำให้พฤติกรรมการใช้งานอินเตอร์เน็ตอย่างมาก โดยหันมาใช้มือถือเพื่อสืบค้นมากกว่าคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะถือเป็นโอกาสอันดีที่จะเริ่มการนำเสนอข้อมูลวิทยาศาสตร์ในรูปแบบออนไลน์ ท่านสามารถเข้าชมเพจวิทย์ตามิน D ได้โดยคลิกลิ้งนี้ หรือค้นหาผ่านเฟซบุ๊คด้วยคำว่า ‘วิทย์ตามิน D’ ทางคณะผู้จัดทำยังกล่าวอีกว่า อยากให้เพจนี้เป็นให้ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์หลักของหน่วยงานและเป็นช่องให้ความรู้แก่ประชาชนที่สนใจเรื่องราววิทยาศาสตร์อย่างแท้จริง ติดตามข่าวสารทางเว็บไซต์ sciplanet.org และทาง Facebook Page ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา ท้องฟ้าจำลองกรุงเทพ […]

superadmin

12 April 2021

เลื่อนการจัดกิจกรรมค่ายฤดูร้อน 2564

ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา ขอเลื่อนการจัดกิจกรรมค่ายฤดูร้อน 2564 เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และจะแจ้งกำหนดการใหม่ให้ทราบอีกครั้ง จึงประชาสัมพันธ์มาให้ทราบโดยทั่วกัน

superadmin

11 April 2021

ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา ปิดให้บริการชั่วคราวระหว่างวันที่ 10 เมษายน ถึง 30 กันยายน 2564

ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา และศูนย์สร้างสรรค์เยาวชน (กระจ่าง บริรักษ์นิติเกษตร) ปิดให้บริการชั่วคราวตั้งแต่วันที่ 10 เมษายน ถึง 30 กันยายน 2564 เพื่อช่วยลดความเสี่ยงในช่วงการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (COVID-19) เนื่องจากศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา ท้องฟ้าจำลองกรุงเทพ เป็นสถานที่ให้บริการสาธารณะ มีการชุมนุมพบปะของผู้คนทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติเป็นจำนวนมากต่อวัน และมีสื่อการเรียนรู้และอุปกรณ์ภายในนิทรรศการที่ผู้รับบริการต้องสัมผัส ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาจึงจำเป็นต้องปิดให้บริการชั่วคราว ผู้มาติดต่อราชการยังคงสามารถมาติดต่อได้ตามปกติ สอบถามฝ่ายการตลาดและประชาสัมพันธ์ โทร. 02 – 392 – 0508 หรือฝ่ายบริหารงานทั่วไป โทร. 02 – 392 – 5952 – 5 และผู้ใช้บริการทุกท่านสามารถติดตามข่าวสารทางเว็บไซต์ sciplanet.org และทาง Facebook Page ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา ท้องฟ้าจำลองกรุงเทพ ท้องฟ้าจำลองกรุงเทพ – Bangkok Planetarium และ ศูนย์สร้างสรรค์เยาวชน (กระจ่าง บริรักษ์นิติเกษตร)

superadmin

9 April 2021

ประมวลภาพกิจกรรม DIY Nature วันที่ 3 เมษายน 2564

วันที่ 3 เมษายน 2564 ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา จัดกิจกรรม DIY Nature เรื่องเทียนไขถั่วเหลือง กิจกรรมการทำเทียนไขโดยใช้วัตุดิบจากธรรมชาติและเรียนรู้ข้อแตกต่างระหว่างเทียนไขประเภทต่าง ๆ ที่นิยมใช้โดยทั่วไป และกิจกรรมการเดินทางของสายรุ้ง เป็นการเรียนรู้สารสีจากธรรมชาติด้วยเทคนิคโครมาโตกราฟี และการใช้สีจากธรรมชาติมาสร้างสรรค์งานศิลปะในรูปแบบการ์ดและที่คั่นหนังสือ มีประชาชนโดยเฉพาะกลุ่มครอบครัวให้ความสนใจและเข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก ณ ห้องปฏิบัติการห้องชาร์ลส์ ดาร์วิน ชั้น 5 อาคารธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ชมภาพบรรยากาศ กิจกรรม DIY Nature วันที่ 3 เมษายน 2564 

superadmin

5 April 2021

ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา ปิดให้บริการ ระหว่างวันที่ 12 – 15 เมษายน 2564

ตามประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง กำหนดวันหยุดราชการประจำปี ลงวันที่ 24 พฤษภาคม 2562 ได้กำหนดให้วันสงกรานต์ วันที่ 13 – 15 เมษายน ของทุกปี เป็นวันหยุดราชการประจำปี และที่มติที่ประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2563 ได้กำหนดให้วันจันทร์ที่ 12 เมษายน 2564 เป็นวันหยุดราชการเพิ่มเป็นกรณีพิเศษ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา ในฐานะหน่วยงานราชการจึงขอปิดให้บริการเนื่องในวันสงกรานต์ ระหว่างวันที่ 12 – 15 เมษายน 2564 เป็นเวลา 4 วัน ตามประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีและมติที่ประชุมคณะรัฐมนตรี จึงประชาสัมพันธ์มาให้ทราบโดยทั่วกัน

superadmin

5 April 2021

ปิดให้บริการ ในวันที่ 6 เมษายน 2564

ตามประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง กำหนดวันหยุดราชการประจำปี ลงวันที่ 24 พฤษภาคม 2562 ได้กำหนดให้วันวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชและวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์เป็นวันหยุดราชการประจำปี ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา ในฐานะหน่วยงานราชการจึงขอปิดให้บริการเนื่องในวันวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชและวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ วันที่ 6 เมษายน 2564 เป็นเวลา 1 วัน ตามประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี จึงประชาสัมพันธ์มาให้ทราบโดยทั่วกัน

superadmin

1 April 2021

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมกิจกรรมค่าย Robot Club ปี 2564

ตามที่ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาได้ประชาสัมพันธ์กิจกรรมค่ายฤดูร้อน Summer Camp 2021 : Robot Club ปี 2564 และเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 8 – 22 มีนาคม 2564 นั้น บัดนี้ได้มีผู้สมัครเข้าร่วมกิจกรรมครบตามจำนวนแล้วทั้ง 3 รุ่น โดยท่านสามารถตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วกิจกรรมค่าย Robot Club ปี 2564 รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมกิจกรรมค่าย Robot Club ปี 2564 รุ่นที่ 1 รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมกิจกรรมค่าย Robot Club ปี 2564 รุ่นที่ 2 รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมกิจกรรมค่าย Robot Club ปี 2564 รุ่นที่ 3 รายชื่อตัวสำรองผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมกิจกรรมค่าย Robot Club ปี 2564 กำหนดการค่าย

superadmin

14 March 2021

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วม ค่าย Coding Unplugged ปี 2564

ตามที่ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาได้ประชาสัมพันธ์กิจกรรมค่ายฤดูร้อน Summer Camp 2021 : Coding Unplugged ปี 2564 และเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 8 – 22 มีนาคม 2564 และได้มีผู้สมัครเข้าร่วมกิจกรรมครบตามจำนวนแล้วทั้ง 2 รุ่น โดยท่านสามารถตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมกิจกรรมค่าย Coding Unplugged ปี 2564 ได้ที่ด้านล่างนี้ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมกิจกรรมค่าย Coding Unplugged รุ่นที่ 1 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมกิจกรรมค่าย Coding Unplugged รุ่นที่ 2

superadmin

11 March 2021

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วม ค่าย ICT for Kids ปี 2564

ตามที่ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา ได้ประชาสัมพันธ์กิจกรรมค่ายฤดูร้อน Summer Camp 2021 : ICT for Kids 2564 และเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 1 – 15 มีนาคม 2564 นั้น บัดนี้ได้มีผู้สมัครเข้าร่วมกิจกรรมครบตามจำนวนแล้วทั้ง 3 รุ่น โดยท่านสามารถตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมกิจกรรม ค่าย ICT for Kids ปี 2564 ได้ด้านล่างนี้ ค่ายฤดูร้อน Summer Camp 2021 : ICT for Kids 2564 รุ่นที่ 1 ค่ายฤดูร้อน Summer Camp 2021 : ICT for Kids 2564 รุ่นที่ 2 ค่ายฤดูร้อน Summer Camp 2021 : ICT […]

superadmin

3 March 2021
1 2 3 31