ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา เปิดให้บริการเฉพาะวันศุกร์ เสาร์ และอาทิตย์ เริ่ม 4 กุมภาพันธ์ 2565

ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา เปิดให้บริการส่วนท้องฟ้าจำลองกรุงเทพและส่วนนิทรรศการ เฉพาะวันศุกร์ เสาร์ และอาทิตย์ เริ่ม 4 กุมภาพันธ์ 2565 เป็นต้นไป จนกว่าจะมีการแจ้งเปลี่ยนแปลง              Science Center for Education and Bangkok Planetarium are open for visitors only on every Friday, Saturday and Sunday, start from 4th February 2022 untill there is new further notice.

superadmin

31 January 2022

ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาปิดให้บริการชั่วคราวถึงวันที่ 31 มกราคม 2565

ตามที่ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาได้ประกาศปิดให้บริการชั่วคราวถึงวันที่ 14 มกราคม 2565 เพื่อควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ขณะนี้การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ยังคงแพร่ระบาดอย่างต่อเนื่องและมีผู้ติดเชื้อจำนวนมาก เพื่อเป็นการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาจึงปิดให้บริการชั่วคราวถึงวันที่ 31 มกราคม 2565 ในส่วนของการแสดงทางท้องฟ้าจำลอง พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ และศูนย์สร้างสรรค์เยาวชน (กระจ่าง บริรักษ์นิติเกษตร) แต่ในส่วนของศูนย์บริการวิทยาศาสตร์สุขภาพจะเปิดให้บริการในวันที่ 18 มกราคม 2565 เป็นต้นไป ท่านสามารถติดต่อราชการได้ตามปกติในวันและเวลาราชการ หรือติดตามข่าวสารได้ทางเว็บไซต์ sciplanet.org และทาง Facebook Page ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาท้องฟ้าจำลองกรุงเทพ ท้องฟ้าจำลองกรุงเทพ – Bangkok Planetarium และ ศูนย์สร้างสรรค์เยาวชน (กระจ่าง บริรักษ์นิติเกษตร)

superadmin

14 January 2022

ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา รับรางวัล BEST KIDS OUTDOOR-LEARNING CENTER

นายโยฑิน สมโนนนท์ ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา รับมอบรางวัล Mommy’s Choice BEST KIDS OUTDOOR-LEARNING CENTER : แหล่งเรียนรู้นอกบ้านในงาน Amarin Baby & Kids Award 2021 ซึ่งจัดขึ้นโดย บริษัท อมรินทร์พริ้นท์ติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน) เมื่อวันที่ 7 มกราคม 2565 ณ ห้างสรรพสินค้า Central Plaza Westgate จ.นนทบุรี

superadmin

8 January 2022

ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาปิดให้บริการระหว่างวันที่ 1 – 14 มกราคม 2565

ตามประกาศประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรการป้องกันและควบคุมสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2564 โดยให้บุคลากรในสังกัดและในกำกับของกระทรวงศึกษาธิการ ปฏิบัติงานภายในที่พัก ตั้งแต่วันที่ 1-14 มกราคม 2565 เพื่อเป็นการเฝ้าระวังป้องกันการระบาดของโรคภายหลังช่วงเทศกาลปีใหม่  ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา สังกัดสำนักงาน กศน. กระทรวงศึกษาธิการ จึงขอปิดให้บริการในช่วงเวลาดังกล่าว จึงประชาสัมพันธ์มาให้ทราบโดยทั่วกัน

superadmin

30 December 2021

ปิดให้บริการในช่วงเทศกาลปีใหม่

ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา และศูนย์สร้างสรรค์เยาวชน (กระจ่าง บริรักษ์นิติเกษตร) ปิดให้บริการช่วงเทศกาลปีใหม่ ระหว่างวันที่ 31 ธันวาคม 2564 – 3 มกราคม 2565 จึงประชาสัมพันธ์มาให้ทราบโดยทั่วกัน

superadmin

27 December 2021

ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาปิดให้บริการวันที่ 5 – 6, 10 และ 31 ธันวาคม 2564 เนื่องในวันหยุดนักขัตฤกษ์

ตามประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง กำหนดวันหยุดราชการประจำปี ลงวันที่ 24 พฤษภาคม 2562 ได้กำหนดให้ 5, 10 และ 31 ธันวาคม เป็นวันหยุดราชการเนื่องในวันหยุดนักขัตฤกษ์ตามมติ ครม. รายละเอียดดังนี้ วันอาทิตย์ที่ 5 ธันวาคม 2564 วันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ วันจันทร์ที่ 6 ธันวาคม 2564 วันหยุดชดเชย วันศุกร์ที่ 10 ธันวาคม 2564 วันรัฐธรรมนูญ วันศุกร์ที่ 31 ธันวาคม 2564 วันสิ้นปี ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา (ท้องฟ้าจำลองกรุงเทพ) สำนักงาน กศน. สำนักปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงศึกษาธิการ ในฐานะหน่วยงานราชการจึงขอปิดให้บริการในวันดังกล่าว

superadmin

2 December 2021

ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษากับภารกิจการให้บริการการเรียนรู้วิทยาศาสตร์เพื่อชีวิตในสถานการณ์โควิด – 19

นายโยฑิน สมโนนนท์ ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา และนางอภิญญา ซอหะซัน ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านเผยแพร่ทางการศึกษา สำนักงาน กศน. ร่วมรายการ “สายใย กศน.” กับประเด็น ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษากับภารกิจการให้บริการการเรียนรู้วิทยาศาสตร์เพื่อชีวิต ในสถานการณ์โควิด – 19 ออกอากาศวันพฤหัสบดีที่ 21 ตุลาคม 2564 เวลา 13.30 – 14.30 น. ทางสถานีโทรทัศน์เพื่อการศึกษากระทรวงศึกษาธิการ หรือ ETV

superadmin

21 October 2021

ปิดให้บริการ 21 – 23 ตุลาคม 2564 เนื่องในวันหยุดพิเศษ วันปิยมหาราชและวันหยุดชดเชย

ตามประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง กำหนดวันหยุดราชการประจำปี ลงวันที่ 24 พฤษภาคม 2562 ได้กำหนดให้ 21 – 23 ตุลาคม  เป็นวันหยุดราชการ เนื่องในวันวันหยุดพิเศษ วันปิยมหาราชและวันหยุดชดเชย ตามมติ ครม. รายละเอียด ดังนี้ วันพฤหัสบดีที่ 21 ตุลาคม (วันหยุดราชการประจำภาคกลาง ประเพณีเทศกาลออกพรรษา) วันศุกร์ที่ 22 ตุลาคม 2564 วันหยุดชดเชยวันปิยมาหาราช เลื่อนจากวันจันทร์ที่ 25 ตุลาคม 2564 วันเสาร์ที่ 23 ตุลาคม 2564 วันปิยมหาราช ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา (ท้องฟ้าจำลองกรุงเทพ) สำนักงาน กศน. สำนักปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงศึกษาธิการ ในฐานะหน่วยงานราชการ จึงขอปิดให้บริการ 3 วัน ระหว่างวันที่ 21 – 23 ตุลาคม 2564 

superadmin

20 October 2021

นักศึกษา กศน. ร่วมกิจกรรมปฏิบัติการวิทยาศาสตร์

เมื่อวันที่ 9 – 10 ตุลาคม 2564 ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา จัดกิจกรรมปฏิบัติการให้ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์แก่นักศึกษา กศน.เขตคลองเตย, กศน.เขตวัฒนา และ กศน.เขตบางคอแหลม จำนวน 36 คน เพื่อเพิ่มทักษะและประสบการณ์ ซึ่งสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้ในชีวิตจริง โดยเนื้อหากิจกรรมประกอบด้วยเศรษฐกิจพอเพียง รู้จักตัวเรา จุลินทรีย์ก้นครัว และแรงและการเคลื่อนที่ชมภาพกิจกรรมปฏิบัติการวิทยาศาสตร์

superadmin

13 October 2021

ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาปิดทำการ 13 ตุลาคม 2564

ตามประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง กำหนดวันหยุดราชการประจำปี ลงวันที่ 24 พฤษภาคม 2562 ได้กำหนดให้วันที่ 13 ตุลาคม เป็นวันหยุดราชการประจำปี เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร  ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา (ท้องฟ้าจำลองกรุงเทพ) สำนักงาน กศน. สำนักปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงศึกษาธิการ ในฐานะหน่วยงานราชการ จึงขอปิดทำการ 1 วัน ในวันพุธที่ 13 ตุลาคม 2564 จึงประชาสัมพันธ์มาให้ทราบโดยทั่วกัน

superadmin

11 October 2021

ภาพยนตร์เต็มโดม เดือนตุลาคม 2564 เรื่อง “มหัศจรรย์แห่งจักรวาล (TWO SMALL PIECES OF GLASS)”

ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา สำนักงาน กศน. โดยส่วนท้องฟ้าจำลองกรุงเทพ เปิดการแสดงทางท้องฟ้าจำลอง ด้วยการบรรยายให้ความรู้ด้านดาราศาสตร์และอวกาศโดยนักวิชาการ ผ่านเครื่องฉายดาวและสื่อมัลติมีเดีย และจัดแสดงภาพยนตร์เต็มโดม รอบละประมาณ 1 ชั่วโมง ให้บริการผู้ชม 140 คนต่อ 1 รอบการแสดง ภาพยนตร์เต็มโดมในเดือนตุลาคมนี้ จัดแสดงเรื่อง “มหัศจรรย์แห่งจักรวาล (TWO SMALL PIECES OF GLASS)” กล้องโทรทรรศน์เป็นอุปกรณ์ที่ช่วยให้เราศึกษาวัตถุบนท้องฟ้าได้ดีขึ้น โดยอาศัยหลักการรวมแสง เพื่อให้สามารถมองเห็นวัตถุท้องฟ้าที่ไม่สามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่า หรือทำให้สามารถมองเห็นได้ชัดขึ้น เนื่องจากวัตถุท้องฟ้าอยู่ห่างจากโลกเราหลายปีแสง และมักมีความสว่างน้อยนิด แต่เราเคยสงสัยมั๊ยว่า ใคร?..เป็นผู้ประดิษฐ์กล้องโทรทรรศน์ และในปัจจุบัน เราสามารถใช้กล้องโทรทรรศน์สำหรับศึกษาอะไรกันบ้าง? ชมเรื่องราวน่ารู้เกี่ยวกับกล้องโทรทรรศน์ได้จาก “มหัศจรรย์แห่งจักรวาล (TWO SMALL PIECES OF GLASS)” สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทรศัพท์ : 0-2391-0544, 0-2392-0508, 0-2392-1773 (ในวันและเวลาราชการ) ตรวจสอบรอบการแสดงท้องฟ้าจำลองได้ที่ รอบการแสดงท้องฟ้าจำลอง ตรวจสอบกำหนดการฉายภาพยนตร์เต็มโดม ประจำปีงบประมาณ 2565 ได้ที่ กำหนดการฉายภาพยนตร์เต็มโดม ประจำปีงบประมาณ 2565 ท่านติดตามข่าวสารได้ที่ เว็บไซต์ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา […]

superadmin

6 October 2021

ศูนย์สร้างสรรค์เยาวชน (กระจ่าง บริรักษ์นิติเกษตร) เปิดให้บริการ วันที่ 15 ตุลาคม 2564

ศูนย์สร้างสรรค์เยาวชน (กระจ่าง บริรักษ์นิติเกษตร) ในสังกัดศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา พร้อมเปิดให้บริการในวันที่ 15 ตุลาคม 2564 น้องๆ ที่มีอายุ 3 – 6 ปี สามารถมาร่วมสนุกกับกิจกรรมการเรียนรู้ผ่านสื่อนิทรรศการได้ฟรี! โดยไม่มีค่าใช้จ่าย สอบถามเพิ่มเติมโทร. 0 2437 2490 ติดตามข้อมูลข่าวสารผ่าน Facebook Fanpage : ศูนย์สร้างสรรค์เยาวชน (กระจ่าง บริรักษ์นิติเกษตร) คลิก https://bit.ly/3iyHn5e

superadmin

6 October 2021
1 2 3 33