ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาปิดทำการ 13 ตุลาคม 2564

ตามประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง กำหนดวันหยุดราชการประจำปี ลงวันที่ 24 พฤษภาคม 2562 ได้กำหนดให้วันที่ 13 ตุลาคม เป็นวันหยุดราชการประจำปี เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร  ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา (ท้องฟ้าจำลองกรุงเทพ) สำนักงาน กศน. สำนักปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงศึกษาธิการ ในฐานะหน่วยงานราชการ จึงขอปิดทำการ 1 วัน ในวันพุธที่ 13 ตุลาคม 2564 จึงประชาสัมพันธ์มาให้ทราบโดยทั่วกัน

superadmin

11 October 2021

ภาพยนตร์เต็มโดม เดือนตุลาคม 2564 เรื่อง “มหัศจรรย์แห่งจักรวาล (TWO SMALL PIECES OF GLASS)”

ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา สำนักงาน กศน. โดยส่วนท้องฟ้าจำลองกรุงเทพ เปิดการแสดงทางท้องฟ้าจำลอง ด้วยการบรรยายให้ความรู้ด้านดาราศาสตร์และอวกาศโดยนักวิชาการ ผ่านเครื่องฉายดาวและสื่อมัลติมีเดีย และจัดแสดงภาพยนตร์เต็มโดม รอบละประมาณ 1 ชั่วโมง ให้บริการผู้ชม 140 คนต่อ 1 รอบการแสดง ภาพยนตร์เต็มโดมในเดือนตุลาคมนี้ จัดแสดงเรื่อง “มหัศจรรย์แห่งจักรวาล (TWO SMALL PIECES OF GLASS)” กล้องโทรทรรศน์เป็นอุปกรณ์ที่ช่วยให้เราศึกษาวัตถุบนท้องฟ้าได้ดีขึ้น โดยอาศัยหลักการรวมแสง เพื่อให้สามารถมองเห็นวัตถุท้องฟ้าที่ไม่สามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่า หรือทำให้สามารถมองเห็นได้ชัดขึ้น เนื่องจากวัตถุท้องฟ้าอยู่ห่างจากโลกเราหลายปีแสง และมักมีความสว่างน้อยนิด แต่เราเคยสงสัยมั๊ยว่า ใคร?..เป็นผู้ประดิษฐ์กล้องโทรทรรศน์ และในปัจจุบัน เราสามารถใช้กล้องโทรทรรศน์สำหรับศึกษาอะไรกันบ้าง? ชมเรื่องราวน่ารู้เกี่ยวกับกล้องโทรทรรศน์ได้จาก “มหัศจรรย์แห่งจักรวาล (TWO SMALL PIECES OF GLASS)” สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทรศัพท์ : 0-2391-0544, 0-2392-0508, 0-2392-1773 (ในวันและเวลาราชการ) ตรวจสอบรอบการแสดงท้องฟ้าจำลองได้ที่ รอบการแสดงท้องฟ้าจำลอง ตรวจสอบกำหนดการฉายภาพยนตร์เต็มโดม ประจำปีงบประมาณ 2565 ได้ที่ กำหนดการฉายภาพยนตร์เต็มโดม ประจำปีงบประมาณ 2565 ท่านติดตามข่าวสารได้ที่ เว็บไซต์ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา […]

superadmin

6 October 2021

ศูนย์สร้างสรรค์เยาวชน (กระจ่าง บริรักษ์นิติเกษตร) เปิดให้บริการ วันที่ 15 ตุลาคม 2564

ศูนย์สร้างสรรค์เยาวชน (กระจ่าง บริรักษ์นิติเกษตร) ในสังกัดศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา พร้อมเปิดให้บริการในวันที่ 15 ตุลาคม 2564 น้องๆ ที่มีอายุ 3 – 6 ปี สามารถมาร่วมสนุกกับกิจกรรมการเรียนรู้ผ่านสื่อนิทรรศการได้ฟรี! โดยไม่มีค่าใช้จ่าย สอบถามเพิ่มเติมโทร. 0 2437 2490 ติดตามข้อมูลข่าวสารผ่าน Facebook Fanpage : ศูนย์สร้างสรรค์เยาวชน (กระจ่าง บริรักษ์นิติเกษตร) คลิก https://bit.ly/3iyHn5e

superadmin

6 October 2021

ร่วมแสดงความยินดีและรับมอบนโยบายจากเลขาธิการ กศน.

วันที่ 1 ตุลาคม 2564 ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา โดยนายโยฑิน สมโนนนท์ ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา พร้อมคณะร่วมแสดงความยินดีกับนายสุรศักดิ์ อินศรีไกร เลขาธิการ กศน. ในโอกาสเข้ารับตำแหน่งใหม่ และรับมอบนโยบาย “กศน.ก้าวใหม่ ก้าวแห่งคุณภาพ”สู่การปฎิบัติ ณ ห้องประชุมบรรจง ชูสกุลชาติ ชั้น 6 สำนักงาน กศน.

superadmin

5 October 2021

ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา เปิดให้บริการ วันที่ 15 ตุลาคม 2564

ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา เปิดให้บริการ วันที่ 15 ตุลาคม 2564 โดยมีรายละเอียดการให้บริการ ท้องฟ้าจำลองกรุงเทพ จำกัดจำนวน 140 ที่นั่งต่อรอบการแสดง ดูรายละเอียดรอบการแสดงได้ที่ https://sciplanet.org/content/6891 นิทรรศการวิทยาศาสตร์ เปิดให้บริการเฉพาะอาคารธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (อาคาร 4) เท่านั้น ศูนย์บริการวิทยาศาสตร์สุขภาพ เปิดให้บริการสระว่ายน้ำ สนามเทนนิส ห้องออกกำลังกาย ตั้งแต่วันที่ 5 ตุลาคม 2564 เป็นต้นไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 0-2391-7340 หรือ https://bit.ly/3kUSjvE ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา ดำเนินการปฏิบัติตามมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ของกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข อย่างเคร่งครัด สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร. 0-2391-0544, 0-2392-0508, 0-2392-1773E-mail : nsce@sci-educ.nfe.go.thFacebook : https://goo.gl/w7bys7

superadmin

1 October 2021

ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาปิดทำการในวันศุกร์ที่ 24 กันยายน 2564 เนื่องในวันมหิดล

วันมหิดล คือ วันคล้ายวันสวรรคตของสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก พระองค์ทรงเป็นพระราชบิดาของพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร นอกจากนี้พระองค์ยังได้รับการถวายพระสมัญญาภิไธยจากแพทย์และประชาชนทั่วไปว่า “พระบิดาแห่งการแพทย์แผนปัจจุบันของไทย” วันศุกร์ที่ 24 กันยายน 2564 ซึ่งตรงกับวันมหิดล ในที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 29 ธ.ค. 63 เรื่องกำหนดวันหยุดราชการเพิ่มเติมพิเศษ และกำหนดวันหยุดประจำปี 2564 ได้กำหนดให้วันที่ 24 กันยายน 2564 เป็นวันหยุดราชการกรณีพิเศษ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาในฐานะหน่วยงานราชการ จึงขอปิดทำการในวันดังกล่าว จำนวน 1 วัน  จึงประชาสัมพันธ์มาให้ทราบโดยทั่วกัน

superadmin

23 September 2021

ยินดีต้อนรับ นายโยฑิน สมโนนนท์ ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา

ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา ยินดีต้อนรับ นายโยฑิน สมโนนนท์ เนื่องในโอกาสรับตำแหน่งใหม่ และเข้าปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2564

superadmin

13 September 2021

ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาปิดทำการ 12 สิงหาคม 2564

ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา (ท้องฟ้าจำลองกรุงเทพ) รวมถึงศูนย์สร้างสรรค์เยาวชน (กระจ่าง บริรักษ์นิติเกษตร) สำนักงาน กศน. ปิดทำการวันที่ 12 สิงหาคม 2564 เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และวันหยุดตามมติคณะรัฐมนตรี (ครม.) หากท่านมีข้อสงสัย แนะนำ หรือติชมโทร. 0 2391 0544 และ 0 2392 0508 ในวันและเวลาทำการ สามารถติดตามข่าวสารทางเว็บไซต์ sciplanet.org และทาง Facebook Page ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา ท้องฟ้าจำลองกรุงเทพ ทวิตเตอร์ @sce_moe รวมถึงทาง LINE ID: @sciplanet.org

superadmin

11 August 2021

ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา ปิดทำการ 28 กรกฎาคม 2564

ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา (ท้องฟ้าจำลองกรุงเทพ) รวมถึงศูนย์สร้างสรรค์เยาวชน (กระจ่าง บริรักษ์นิติเกษตร) สำนักงาน กศน. ปิดทำการวันที่ 28 กรกฎาคม 2564 เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และวันหยุดตามมติคณะรัฐมนตรี (ครม.) หากท่านมีข้อสงสัย แนะนำ หรือติชมโทร. 0 2391 0544 และ 0 2392 0508 ในวันและเวลาทำการ สามารถติดตามข่าวสารทางเว็บไซต์ sciplanet.org และทาง Facebook Page ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา ท้องฟ้าจำลองกรุงเทพ ทวิตเตอร์ @sce_moe รวมถึงทาง LINE ID: @sciplanet.org

superadmin

26 July 2021
1 2 3 4 33