ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา เปิดให้บริการตามปกติ ตั้งแต่ 1 เมษายน 2565 เป็นต้นไป

ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา จะกลับมาเปิดให้บริการตามปกติ ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2565 เป็นต้นไป โดยเปิดให้บริการวันอังคาร – วันอาทิตย์ เวลา 09:00 – 16:00 น. หยุดทุกวันจันทร์และวันหยุดนักขัตฤกษ์ และในช่วงเทศกาลสงกรานต์ปิดให้บริการตั้งแต่วันที่ 11 – 18 เมษายน 2565 จึงประชาสัมพันธ์มาให้ทราบโดยทั่วกัน