ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา ปิดให้บริการระหว่างวันที่ 11 – 18 เมษายน 2565

ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา ปิดให้บริการช่วงเทศกาลสงกรานต์ระหว่างวันที่ 11 – 18 เมษายน 2565 จึงประชาสัมพันธ์มาให้ทราบโดยทั่วกัน

Science Center for Education and Bangkok Planetarium will be closed from the 11th to the 18th of April 2022 due to Songkran Festival.