ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษางดการแสดงท้องฟ้าจำลองตั้งแต่วันที่ 19 เมษายน 2565 เป็นต้นไป

ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษางดการแสดงท้องฟ้าจำลองทุกรอบตั้งแต่วันอังคารที่ 19 เมษายน 2565 เป็นต้นไป เนื่องจากปัญหาทางเทคนิคที่เกิดขึ้นกับระบบฉายดาว ส่วนนิทรรศการอื่น ๆ ยังคงเปิดให้บริการตามปกติ ในวันอังคาร – อาทิตย์ เวลา 09:00-16:00 น. (ปิดวันจันทร์และวันนักขัตฤกษ์ที่เป็นวันหยุดราชการ) ขออภัยในความไม่สะดวก

Due to the recent technical issue, the star shows at Bangkok Planetarium are canceled from Apr 19th 2022 onwards. All exhibitions are open as usual on Tuesdays to Sundays (except public holidays) from 9AM to 4PM. Sorry for the inconvenience.