ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา ปิดให้บริการ 3 มิถุนายน 2565 เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี

เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2562 คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบให้วันที่ 3 มิถุนายนของทุกปี ซึ่งเป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เป็นวันหยุดราชการประจำปี

ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา สำนักงาน กศน. ในฐานะหน่วยงานราชการ จึงขอปิดทำการในวันที่ 3 มิถุนายน 2565 จำนวน 1 วัน จึงประชาสัมพันธ์มาให้ทราบโดยทั่วกัน