ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาขอเชิญร่วมกิจกรรมพลังงานมันดี ปี 3 (Energy Weekend Season 3)

เรากลับมาแล้ว!

กิจกรรมพลังงานมันดี ปี 3 (Energy Weekend Season 3) พาเหรดกิจกรรมการเรียนรู้ด้านพลังงานไฟฟ้า ทั้งการทดลอง การประดิษฐ์ การชมการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) และสื่อการเรียนรู้จากภาคีเครือข่าย เพื่อเติมไฟและจุดประกายการเรียนรู้คู่ความสนุกไปพร้อม ๆ กันได้ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย

พบกันในวันเสาร์ที่ 18 และวันอาทิตย์ที่ 19 มิถุนายน 2565 ระหว่างเวลา 09:00-16:00 น. ณ ลานกิจกรรม ชั้น 1 และห้องโรงละคร นิทรรศการเมืองเด็ก ชั้น 6 อาคารธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (อาคาร 4) ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา

กิจกรรมทั้ง 6 กิจกรรม ประกอบด้วย

  • การทดลองผลิตไฟฟ้า ด้วยพลังงานแสง พลังงานลม พลังงานน้ำ และพลังงานกล
  • การวัดค่าทางพลังงาน โดยการทดลองใช้ energy meter วัดค่ากำลังไฟฟ้าของเครื่องใช้ไฟฟ้าชนิดต่าง ๆ
  • สนุกกับวงจรไฟฟ้า ผ่านเกมต่อวงจรไฟฟ้าและเกมขดลวดหรรษา
  • มุมนักประดิษฐ์ มาประดิษฐ์รถพลังลม และ DIY ไม้กายสิทธิ์ แล้วนำผลงานกลับบ้านเป็นที่ระลึก
  • รับความรู้กลับบ้าน โดยรับสื่อ/เอกสารความรู้ด้านพลังงาน จากกระทรวงพลังงานและการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.)
  • Science Show การแสดงทางวิทยาศาสตร์ Attack on Energy ลงมือรักษ์พลังงาน การแสดง เพื่อการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์และพลังงาน ณ ห้องโรงละคร นิทรรศการเมืองเด็ก อาคาร 4 ชั้น 6 (กิจกรรมนี้ต้องลงทะเบียนออนไลน์เพื่อสำรองที่นั่ง)

พลังงานมันดี ปี 3 (Energy Weekend Season 3) จัดโดย ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา โดยได้รับการสนับสนุนสื่อเผยแพร่ความรู้ด้านพลังงานและของที่ระลึกจากกระทรวงพลังงานและการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.)

ลงทะเบียนออนไลน์เพื่อสำรองที่นั่งกิจกรรมการแสดงวิทยาศาสตร์ (Science Show) เรื่อง Attack on Energy ลงมือรักษ์พลังงาน ได้ที่ t.ly/gYZN (เปิดลงทะเบียนตั้งแต่วันจันทร์ที่ 13 มิ.ย. 2565 เวลา 09:00 น. จนกว่าที่นั่งจะเต็ม หรือภายในวันพุธที่ 15 มิ.ย. 2565 เวลา 18.00 น.)

หมายเหตุ

  • ผู้ชมต้องซื้อบัตรเข้าชมนิทรรศการวิทยาศาสตร์ในวันที่จัดกิจกรรม จึงจะสามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้ฟรี
  • ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมที่หน้างาน กําหนดความหนาแน่นผู้เข้าร่วมกิจกรรม กิจกรรมละไม่เกิน 20 คน โดยสามารถเลือกเข้าร่วมแต่ละกิจกรรมได้ตามอัธยาศัย (ยกเว้นการแสดง Science Show ที่ต้องสำรองที่นั่งล่วงหน้า รายละเอียดตามที่ปรากฏด้านบน)
  • กิจกรรมจัดภายใต้มาตรการด้านสุขอนามัย โดยขอความร่วมมือผู้เข้าร่วมกิจกรรมปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด