โครงการศูนย์วิทย์ฯ ก้าวใหม่ ก้าวแห่งคุณภาพ Science@Home

วันที่ 18 – 19 มิถุนายน 2565 ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา จัดโครงการโครงการศูนย์วิทย์ฯ ก้าวใหม่ ก้าวแห่งคุณภาพ Science@Home ร่วมกับภาคีเครือข่าย กศน.เขตคลองเตย ออกหน่วยบริการเคลื่อนที่สู่ชุมชนเขตคลองเตย เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ด้วยกิจกรรมหลากหลายรูปแบบ เพื่อตอบแทนสังคม ชุมชน ชมภาพบรรยากาศครงการศูนย์วิทย์ฯ ก้าวใหม่ ก้าวแห่งคุณภาพ Science@Home