การประกวดการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) สำหรับนักศึกษา กศน. ในรูปแบบ New Normal ปี 2565

การประกวดการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) สำหรับนักศึกษา กศน. ในรูปแบบ New Normal ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดย ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา

เงื่อนไขการสมัคร

  • รับสมัครตั้งแต่วันนี้ – 25 กรกฎาคม 2565
  • รายละเอียดการประกวด และใบสมัคร
  • สามารถสมัครออนไลน์ได้ที่นี่ t.ly/Ohdv
  • หรือส่งเอกสารและรายละเอียดประกอบการประกวดที่ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา
  • สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 0 2392 5951-5 ต่อ 1197 และ 08 9030 6378 (อ. ณัฐวุฒิ)
  • เฉพาะนักศึกษา กศน. โซนกรุงเทพกลาง และโซนกรุงเทพใต้ รวม 19 เขต

กำหนดการประกวด

วันศุกร์ที่ 5 สิงหาคม 2565

สอบถามรายละเอียด/ติดต่อผู้ประสานงาน

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 0 2392 5951-5 ต่อ 1197 และ 08 9030 6378 (อ. ณัฐวุฒิ)

เอกสารการประกวดการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) สำหรับนักศึกษา กศน. ในรูปแบบ New Normal ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
โครงการการประกวดการแสดงทางวิทยาศาสตร์สำหรับนักศึกษา กศน. ในรูปแบบ New Normal
รายละเอียดการประกวดการแสดงทางวิทยาศาสตร์สำหรับนักศึกษา กศน. ในรูปแบบ New Normal
ใบสมัครการประกวดและแบบฟอร์มเอกสารประกอบการแสดง (PDF)
ใบสมัครการประกวดและแบบฟอร์มเอกสารประกอบการแสดง (WORD)
ผลการประกวดการแสดงทางวิทยาศาสตร์ Science Show สำหรับนักศึกษา กศน.