ข้อควรปฏิบัติในการเยี่ยมชมศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา

ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา ห่วงใยในสุขภาพและอนามัยของผู้มาติดต่อและรับบริการทุกท่าน ขอความร่วมมือทุกท่านปฏิบัติตามข้อควรปฏิบัติในการเยี่ยมชมศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ดังนี้

  1. สวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาขณะชมการแสดงท้องฟ้าจำลอง และชมนิทรรศการวิทยาศาสตร์เนื่องจากภายในอาคารเป็นพื้นที่ปิด
  2. หมั่นล้างมือด้วยแอลกอฮอล์เจลตามจุดบริการ

จึงประชาสัมพันธ์มาให้ทราบโดยทั่วกัน