ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา ปิดให้การ 13 – 17 กรกฎาคม 2565

ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา ปิดให้การระหว่างวันที่ 13 – 17 กรกฎาคม 2565 เนื่องในวันหยุดนักขัตฤกษ์และวันหยุดพิเศษ ตามมติคณะรัฐมนตรี (ครม.) ประกาศให้เป็นวันหยุดราชการ รายละเอียดดังนี้

  • วันที่ 13 กรกฎาคม 2565 วันอาสาฬหบูชา
  • วันที่ 14 กรกฎาคม 2565 วันเข้าพรรษา
  • วันที่ 15 กรกฎาคม 2565 วันหยุดพิเศษ
  • วันที่ 16 กรกฎาคม 2565 ปิดให้บริการ
  • วันที่ 17 กรกฎาคม 2565 ปิดให้บริการ
Message us