กศน.เขตประเวศ ชนะเลิศอันดับ 1 ระดับประเทศ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ด้านสิ่งแวดล้อม

“โครงงานทรายแมวจากผักตบชวา” ทีมจาก กศน.เขตประเวศ​  ตัวแทนศูนย์​วิทยาศาสตร์​เพื่อ​การศึกษา​ ได้รับรางวัลชนะเลิศ อันดับ 1 จากการเข้าร่วมแข่งขันการประกวด​โครงงาน​วิทยาศาสตร์​ด้านสิ่งแวดล้อม​ ประเภทนวัตกรรม​จากขยะ​  สำหรับนักศึกษา กศน. ระดับประเทศ ประจำปี 2565  เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2565 ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษารังสิต