ยินดีต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาปัตตานี

วันอังคารที่ 16 สิงหาคม 2565 นายโยฑิน สมโนนนท์ ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาให้การต้อนรับคณะจากศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาปัตตานี ในโอกาสศึกษาดูงานด้านการจัดกิจกรรมทางด้านวิทยาศาสตร์ งานพัสดุ การเงินและบัญชี เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างบุคลากรศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา และศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาปัตตานี ณ ห้องประชุมนิเชต สุนทรพิทักษ์ ชั้น 10 อาคารธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม