ภาพบรรยากาศ กิจกรรม Sound of Science

เมื่อวันที่ 17 – 18 กันยายน 2565 ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา ได้จัดกิจกรรมเนื่องในวันพิพิธภัณฑ์ไทย ประจำปี 2565 ภายใต้แนวคิด Sound of Science โดยจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์ ผ่านกิจกรรมหลายรูปแบบ อาทิ กิจกรรมเสียงจากธรรมชาติ ฟังเสียงนก ฟังเสียงแมลง กิจกรรมสนุกกับเสียง แอบฟังเสียงสัตว์ป่าจาก โซน Fun Forest ภายในนิทรรศการเมืองเด็ก ประดิษฐ์ของเล่น “กลองป๋องแป๋ง” และกิจกรรมเสียงหรรษา ผ่านการแสดง Science Show ณ อาคารธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา ท้องฟ้าจำลองกรุงเทพ ชมภาพบรรยากาศการจัดกิจกรรมเนื่องในวันพิพิธภัณฑ์ไทย ประจำปี 2565