กิจกรรม Colorful SCI – Night

ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาร่วมกับสถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ (สพร.) และเครือข่ายพิพิธภัณฑ์ไทยได้พัฒนาความร่วมมือกันจัดกิจกรรม สร้างสรรค์ การสื่อสาร และการตลาด เพื่อกระตุ้นและสร้างกระแสวัฒนธรรมการท่องเที่ยวพิพิธภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้ให้เกิดขึ้นในสังคมไทยให้เป็นส่วนหนึ่งในวิถีชีวิต (Lifestyle) ของประชาชนในทุกช่วงวัย

ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา ท้องฟ้าจำลองกรุงเทพ จัดโครงการเทศกาลท่องเที่ยวพิพิธภัณฑ์ในยามค่ำคืน Night at the Museum 2022 ในหัวข้อ “Colorful Sci – Night 2022” ในวันที่ 16 – 17 ธันวาคม 2565 เวลา 16.30 – 20.30 น. ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา

เพื่อเป็นการส่งเสริมให้เกิดความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ดาราศาสตร์ ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เปิดโอกาสให้เด็ก เยาวชน และประชาชนทั่วไป เข้ามาใช้แหล่งเรียนรู้ให้เกิดประโยชน์ ในบรรยากาศยามค่ำคืน โดยมีกิจกรรมด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่หลากหลาย อาทิ

 • ท้องฟ้าจำลองกรุงเทพ เปิดรอบดูดาวพิเศษ สุดโรแมนติกกับ “มหัศจรรย์แห่งออโรรา”  
  • วันที่ 16 ธันวาคม 2565 รอบ 17.00 น.(ภาษาไทย) 18.00 น.(ภาษาไทย) และ 19.00 น. (ภาษาอังกฤษ)
  • วันที่ 17 ธันวาคม 2565 รอบ 17.00 น.(ภาษาไทย) 18.00 น.(ภาษาไทย) และ 19.00 น.(ภาษาไทย)
  • ราคาบัตร เด็ก 20 บาท ผู้ใหญ่ 30 บาท (รอบภาษาไทย) เด็ก 30 บาท ผู้ใหญ่ 50 บาท (รอบภาษาอังกฤษ)
  • สามารถซื้อบัตรเข้าชมได้ตั้งแต่เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป
 • กิจกรรมตั้งกล้องดูดาว ฟรี!
 • Food truck 
 • ดนตรีสด ฟรี!
 • บูธกิจกรรมทางวิทยาศาสตร์ มากกว่า 10 กิจกรรม ฟรี!

จึงประชาสัมพันธ์มาให้ทราบโดยทั่วกัน