ปิดให้บริการเนื่องในวันหยุดนักขัตฤกษ์ เดือนธันวาคม 2565

ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา ปิดให้บริการเนื่องในวันหยุดนักขัตฤกษ์ ประจำเดือนธันวาคม 2565 รายละเอียด ดังนี้

  • 5 ธันวาคม 2565 วันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และวันพ่อแห่งชาติ
  • 10 ธันวาคม 2565 วันรัฐธรรมนูญ
  • 12 ธันวาคม 2565 วันหยุดชดเชยวันรัฐธรรมนูญ
  • 30 ธันวาคม 2565 – 2 มกราคม 2566 วันหยุดเทศกาลปีใหม่

จึงประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน