ค่ายสนุกกับวิทยาศาสตร์

ค่ายกลางวัน 2 วัน เรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอย่างสนุกสนานผ่านกิจกรรมที่หลากหลาย ตื่นเต้นกับการลงมือทดลองปฏิบัติด้วยตนเอง

 • รับสมัครเด็กอายุระหว่าง 9 – 12 ปี (นับปี พ.ศ. เกิดระหว่างปี 2554 – 2557)
 • ค่าลงทะเบียนคนละ 1,200 บาท
 • เปิดรับสมัครวันที่  7 – 20 กุมภาพันธ์ 2566
 • จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม 50 คน
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมกิจกรรมในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566 ผ่านทางเว็บไซต์ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา

วันที่จัดกิจกรรม

วันที่ 27 – 28 เมษายน 2566

สถานที่จัดกิจกรรม

ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา

คุณสมบัติ/เอกสารของผู้สมัคร

 • ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีอายุ  9 –  12 ปี (นับปี พ.ศ. เกิดระหว่างปี  2554 – 2557)
 • เอกสารการรับสมัครประกอบด้วยสำเนาบัตรประชาชน สำเนาทะเบียนบ้านหรือสำเนาสูติบัตรของผู้สมัครอย่างใดอย่างหนึ่ง

ขั้นตอนการสมัคร

 1. กรอกใบสมัครออนไลน์ shorturl.at/psE59 พร้อมแนบหลักฐานการสมัคร (สำเนาบัตรประชาชน หรือสำเนาทะเบียนบ้าน หรือสำเนาสูติบัตร อย่างใดอย่างหนึ่ง)
 2. แอดกลุ่มไลน์ค่ายสนุกกับวิทยาศาสตร์ คลิก https://line.me/R/ti/g/ikaolyT0Pi หรือดาวน์โหลด QR Code กลุ่มไลน์ค่ายสนุกกับวิทยาศาสตร์
 3. เจ้าหน้าที่ตรวจสอบใบสมัครและคุณสมบัติตามเงื่อนไขและแจ้งผลผ่านไลน์กลุ่มค่ายสนุกกับวิทยาศาสตร์ ภายใน 2 วันทำการ นับตั้งแต่วันที่ส่งใบสมัคร
 4. ประกาศรายชื่อผู้มีคุณสมบัติถูกต้องและเอกสารครบถ้วนภายในวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2566 ผ่านทางช่องทางไลน์กลุ่มค่ายสนุกกับวิทยาศาสตร์
 5. ชำระเงินค่าลงทะเบียนภายในวันที่ 7 – 25 กุมภาพันธ์ 2566 หลังจากได้รับแจ้งยืนยันคุณสมบัติถูกต้องจากเจ้าหน้าที่ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาและส่งหลักฐานการชำระผ่านไลน์กลุ่มค่ายสนุกกับวิทยาศาสตร์ 

ช่องทางการชำระเงิน

 • ชำระผ่าน QR Code ดาวน์โหลด QR Code ชำระเงิน
 • โอนชำระเงินธนาคารกรุงไทย สาขาเอกมัย
  • ชื่อบัญชี ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา (ค่าลงทะเบียน)
  • เลขที่บัญชี 970 – 6 – 00068 – 2
 • ชำระเงินสด ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา ฝ่ายการเงิน ชั้น 10 อาคาร 4 

หมายเหตุ

 • ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะต้องกรอกข้อมูลที่เป็นจริงให้ครบตามกำหนดและทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการตัดสิทธิ์หากตรวจพบว่าผู้สมัครมีคุณสมบัติไม่ตรงตามที่กำหนดหรือส่งเอกสารอันเป็นเท็จ
 • โปรดเตรียมไฟล์เอกสาร (สำเนาทะเบียนบ้านหรือสำเนาบัตรประชาชน หรือสำเนาสูติบัตรของผู้สมัครอย่างใดอย่างหนึ่ง) ไว้ล่วงหน้าเพื่อจัดส่ง (Upload) ในส่วนท้ายของแบบฟอร์มการสมัครออนไลน์
 • ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทุกกรณี ยกเว้นกรณีที่ศูนย์วิทยาศาสตร์ไม่สามารถดำเนินการจัดกิจกรรมดังกล่าวได้เท่านั้น โดยจะดำเนินการคืนเงินค่าลงทะเบียนให้แก่ผู้ที่ชำระค่าลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมให้เสร็จเรียบร้อยภายใน 15 วันทำการ หลังจากได้รับอนุมัติให้ยกเลิกการดำเนินการโครงการดังกล่าวแล้ว

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

เอกสารค่ายสนุกกับวิทยาศาสตร์