แฮปปี้…สูงวัย

ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา ขอเชิญชวนผู้สูงวัยที่มีอายุ 55 ปีขึ้นไปเข้าร่วมอบรม เตรียมความพร้อมเพื่อส่งผลงานเข้าประกวด “วิทยาศาตร์ในภูมิปัญญาไทย ประเภท สิ่งประดิษฐ์เพื่อเสริมคุณภาพชีวิตสำหรับผู้สูงวัย”เพื่อชิงรางวัลมูลค่ากว่า 40,000 บาท   หัวข้ออรม “การพัฒนาสื่อสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมการเรียนรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสำหรับผู้สูงวัย”  ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่ 24 มีนาคม 2566
ด่วน ‼️ รับสมัครจำนวนจำกัด
สมัครอบรม ฟรี ‼️
อาหารกลางวัน ฟรี ‼️
พร้อมลุ้นรับของที่ระลึก ‼️

สแกน QR Code ในรูปภาพเพื่อดูรายละเอียดและสมัคร
หรือโทรสอบถามได้ที่ 02-3910544, 02-3920508 และ 061-8793919

กำหนดการอบรม

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมการอบรม

“การพัฒนาสื่อสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมการเรียนรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสำหรับผู้สูงวัย” โครงการกิจกรรมส่งเสริมความรู้ด้านวิทยาศาสตร์สำหรับผู้สูงวัย “แฮปปี้…สูงวัย” ในวันศุกร์ที่ 24 มีนาคม 2566 ณ ห้องประชุมนิวเคลียส ชั้น 7 อาคารธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา

**หมายเหตุ ให้ผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมการอบรมกรอกคำนำหน้า ชื่อ-สกุล เพื่อใช้ในการจัดทำใบประกาศเกียรติคุณ โดยสามารถตรวจสอบและแก้ไขข้อมูล ได้ที่ https://shorturl.asia/lK8Uw