ปิดให้บริการนิทรรศการโลกของแมลงเพื่อซ่อมแซมนิทรรศการ

ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา ส่วนวิชาการ โดยกลุ่มธรรมชาติวิทยาและสิ่งแวดล้อม ประสงค์จะซ่อมแซมนิทรรศการโลกของแมลง ชั้น 5 อาคารธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อให้การซ่อมแซมนิทรรศการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย พร้อมใช้งาน จึงขอปิดให้บริการนิทรรศการโลกของแมลง ระหว่างวันที่ 4 – 31 มีนาคม 2566 

ในการนี้ห้องปฏิบัติการชาร์ลส์ ดาร์วิน จะเปิดให้ชมแมลงตัวเป็นและแมลงสต๊าฟในช่วงเวลาดังกล่าว ขออภัยในความไม่สะดวก มา ณ ที่นี้  จึงประชาสัมพันธ์มาให้ทราบโดยทั่วกัน