ปิดให้บริการ วันจันทร์ที่ 6 มีนาคม 2566 เนื่องในวันมาฆบูชา

ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา ปิดให้บริการในวันพุธที่ 6 มีนาคม 2566 เนื่องในวันมาฆบูชา

ตามประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง กำหนดวันหยุดราชการประจำปี ลงวันที่ 24 พฤษภาคม 2562 ได้กำหนดให้วันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 3 เป็นวันหยุดราชการประจำปี เนื่องในวันมาฆบูชาศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา (ท้องฟ้าจำลองกรุงเทพ) สำนักงาน กศน. สำนักปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงศึกษาธิการ ในฐานะหน่วยงานราชการ จึงขอปิดให้บริการ 1 วัน ในวันจันทร์ที่ 6 มีนาคม 2566 เนื่องจากเป็นวันหยุดราชการประจำปี  จึงประชาสัมพันธ์มาให้ทราบโดยทั่วกัน