ค่ายนักดาราศาสตร์น้อย

รายละเอียดกิจกรรม

ค่าย 2 วัน 1 คืน เยาวชนที่เข้าร่วมกิจกรรมได้รับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องโลก ดวงจันทร์ ดวงดาว ดวงอาทิตย์และปรากฏการณ์ที่สำคัญต่าง ๆ บนท้องฟ้าและสัมผัสการดูดาวผ่านการแสดงทางท้องฟ้าจำลองและดูดาวจริงผ่านกล้องโทรทรรศน์ กล้องสองตาและการใช้แผนที่ดาวช่วยในการดูดาว

 • เหมาะสำหรับเด็กอายุระหว่าง 9 – 12 ปี (นับปีเกิด พ.ศ. 2554 – 2557)
 • ค่าลงทะเบียนคนละ 1,500 บาท
 • เปิดรับสมัคร วันที่ 6 – 24 มีนาคม 2566
 • รับสมัครจำนวน 60 คน
 • ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรม วันที่ 3 เมษายน 2566 ผ่านทางเว็บไซต์ www.sciplanet.org

วันที่จัดกิจกรรม  

วันที่ 25 – 26 เมษายน 2566

สถานที่จัดกิจกรรม

ณ อาคารท้องฟ้าจำลองกรุงเทพศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา

คุณสมบัติ/เอกสารของผู้สมัคร

 • ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีอายุระหว่าง 9 – 12 ปี (นับปี พ.ศ. เกิดระหว่างปี  2554 – 2557 )
 • เอกสารการรับสมัครประกอบด้วยสำเนาบัตรประชาชน สำเนาทะเบียนบ้านหรือสำเนาสูติบัตรของผู้สมัครอย่างใดอย่างหนึ่ง

ขั้นตอนการสมัคร

 1. เลือกค่ายตามความสนใจ และตรวจสอบคุณสมบัติให้ตรงตามเงื่อนไข
 2. กรอกใบสมัครออนไลน์ shorturl.at/psE59 พร้อมแนบหลักฐานการสมัคร (สำเนาบัตรประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน หรือสำเนาสูติบัตร อย่างใดอย่างหนึ่ง)
 3. แอดไลน์กลุ่มค่ายนักดาราศาสตร์น้อย คลิก https://line.me/R/ti/g/J-Om9fYTdj
 4. รอเจ้าหน้าที่ตรวจสอบใบสมัครและคุณสมบัติตามเงื่อนไข และแจ้งผลผ่านไลน์กลุ่มค่ายนักดาราศาสตร์น้อย
 5. ชำระเงินค่าลงทะเบียน และส่งหลักฐานการชำระผ่านไลน์กลุ่มค่ายนักดาราศาสตร์น้อย

ช่องทางการชำระเงิน

 • ชำระผ่าน QR Code ดาวน์โหลด QR Code ชำระเงิน
 • โอนชำระเงินธนาคารกรุงไทย สาขาเอกมัย ชื่อบัญชี ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา (ค่าลงทะเบียน) เลขที่บัญชี 970–6–00068–2
 • ชำระเงินสด ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา ฝ่ายการเงิน ชั้น 10 อาคาร 4 

หมายเหตุ

 • ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะต้องกรอกข้อมูลที่เป็นจริงให้ครบตามกำหนดและทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการตัดสิทธิ์หากตรวจพบว่าผู้สมัครมีคุณสมบัติไม่ตรงตามที่กำหนดหรือส่งเอกสารอันเป็นเท็จ
 • โปรดเตรียมไฟล์เอกสาร (สำเนาทะเบียนบ้านหรือสำเนาบัตรประชาชน หรือสำเนาสูติบัตรของผู้สมัครอย่างใดอย่างหนึ่ง) ไว้ล่วงหน้าเพื่อจัดส่ง (Upload) ในส่วนท้ายของแบบฟอร์มการสมัครออนไลน์
 • ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทุกกรณี ยกเว้นกรณีที่ศูนย์วิทยาศาสตร์ไม่สามารถดำเนินการจัดกิจกรรมดังกล่าวได้เท่านั้น โดยจะดำเนินการคืนเงินค่าลงทะเบียนให้แก่ผู้ที่          ชำระค่าลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมให้เสร็จเรียบร้อยภายใน 15 วันทำการ หลังจากได้รับอนุมัติให้ยกเลิกการดำเนินการโครงการดังกล่าวแล้

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

เอกสารค่ายนักดาราศาสตร์