วันหยุดนักขัตฤกษ์ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา(ท้องฟ้าจำลองกรุงเทพ) ประจำเดือนเมษายน 2566

วันหยุดนักขัตฤกษ์ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา(ท้องฟ้าจำลองกรุงเทพ) ประจำเดือนเมษายน 2566

  • วันพฤหัสบดีที่ 6 เมษายน 2566 วันจักรี
  • วันพฤหัสบดีที่ 13 เมษายน 2566 วันสงกรานต์
  • วันศุกร์ที่ 14 เมษายน 2566 วันสงกรานต์
  • วันเสาร์ที่ 15 เมษายน 2566 วันสงกรานต์
  • วันอาทิตย์ที่ 16 เมษายน 2566 วันสงกรานต์
  • วันจันทร์ที่ 17 เมษายน 2566 หยุดชดเชยวันสงกรานต์
Message us