ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาปิดให้บริการวันที่ 17 พฤษภาคม 2566

ตามประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง กำหนดวันหยุดราชการประจำปี ลงวันที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 ได้กำหนดให้วันพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ และวันพืชมงคลเป็นวันหยุดราชการประจำปี ซึ่งในปี พ.ศ. 2566 สำนักพระราชวังจะได้กำหนดให้วันที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2566 เป็นวันพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ

ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาจึงปิดให้บริการในวันที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2566 ผู้ใช้บริการสามารถติดต่อสอบถามเกี่ยวกับให้บริการผ่านช่องทางออนไลน์ได้ที่ เว็บไซต์ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา เฟสบุ๊คศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา และทวิตเตอร์ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา หรือโทร. 02 392 1773 (ในวันและเวลาราชการ)

Message us