ขอเชิญร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมเข้าแข่งขันเรือป๊อป ป๊อป (POP POP BOAT)

กิจกรรมเชิงปฏิบัติการการเรียนรู้ประดิษฐ์เรือป๊อปป๊อปด้วยตนเองเรียนรู้หลักการทำงานของเครื่องยนต์ที่เกิดจากแรงดันไอน้ำขนาดเล็กที่ใช้ในการขับเคลื่อน รวมทั้งการทดลองอย่างสนุกสนานเพื่อสำหรับเตรียมความพร้อมในการแข่งขันประลองความเร็วและชิงเงินรางวัล ในวันสัปดาห์วิทยาศาสตร์เดือนสิงหาคม 2566 ที่จะถึงนี้ รวมทั้งจะได้รับเกียรติบัตรสำหรับผู้เข้ารับการอบรมทุกท่าน

กลุ่มเป้าหมาย

ครู นักเรียน และประชาชนทั่วไป

เปิดรับสมัครจำนวน 2 รุ่น (รุ่นละ 40 คน)

  • รุ่นที่ 1 วันเสาร์ที่ 22 กรกฎาคม 2566
  • รุ่นที่ 2 วันอาทิตย์ที่ 23 กรกฎาคม 2566

วันที่เปิดรับสมัคร

ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน – 7 กรกฎาคม 2566

วันที่ชำระเงิน

ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน – 14 กรกฎาคม 2566

สถานที่จัดกิจกรรม

ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา

ค่าลงทะเบียน

คนละ 350 บาท

หลักฐานการสมัคร

สำเนาบัตรประชาชน 1 ฉบับ

ช่องทางการชำระ

  • ชำระผ่าน QR Code ดาวน์โหลด QR Code ชำระเงิน
  • โอนชำระเงินธนาคารกรุงไทย สาขาเอกมัย ชื่อบัญชี ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา (ค่าลงทะเบียน) เลขที่บัญชี 970 – 6 – 00068 – 2

ขั้นตอนการสมัคร 

ประกาศรายชื่อผู้สมัครเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อม เข้าแข่งขันเรือป๊อป ป๊อป (POP POP BOAT)

หมายเหตุ

หากมีผู้เข้ารับการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการมีจำนวนไม่ถึงครึ่งของจำนวนที่รับสมัคร งดการอบรมและคืนเงินค่าลงทะเบียน