ภาพบรรยากาศโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) สำหรับครู กศน.

ภาพบรรยากาศโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) สำหรับครู กศน. จัดโดยกลุ่มงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2566ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา

Message us