โครงการประกวดการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) สำหรับนักศึกษา กศน. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

การประกวดการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) สำหรับนักศึกษา กศน. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดย ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา

เงื่อนไขการสมัคร

  • รับสมัครตั้งแต่วันนี้ – 28 กรกฎาคม 2566
  • ส่งใบสมัครและเอกสารประกอบการแสดง
  • สามารถสมัครออนไลน์ได้ที่นี่ https://forms.gle/U6yhVcfZvQajnu7A9
  • หรือส่งเอกสารและเอกสารประกอบการแสดงที่ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา
  • สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 0 2392 5951-5 ต่อ 1197 และ 08 9030 6378 (อ. ณัฐวุฒิ)
  • เฉพาะนักศึกษา กศน. โซนกรุงเทพกลาง และโซนกรุงเทพใต้ รวม 19 เขต

กำหนดการประกวด

วันที่ 5 – 6  สิงหาคม 2566

สอบถามรายละเอียด/ติดต่อผู้ประสานงาน

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 0 2392 5951-5 ต่อ 1197 และ 08 9030 6378 (อ. ณัฐวุฒิ)

เอกสารการประกวดการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) สำหรับนักศึกษา กศน.
โครงการประกวดการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) สำหรับนักศึกษา กศน.
รายละเอียดการประกวดการแสดงทางวิทยาศาสตร์ สำหรับนักศึกษา กศน.
ใบสมัครและแบบฟอร์มเอกสารประกอบการแสดงทางวิทยาศาสตร์ สำหรับนักศึกษา กศน. (PDF)
ใบสมัครและแบบฟอร์มเอกสารประกอบการแสดงทางวิทยาศาสตร์ สำหรับนักศึกษา กศน. (DOCX)
ผลการประกวด
Message us