ปิดให้บริการวันหยุดนักขัตฤกษ์ เดือนสิงหาคม 2566

ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา  ปิดให้บริการวันหยุดนักขัตฤกษ์ เดือนสิงหาคม 2566 ดังนี้

  • 1 สิงหาคม 2566               วันอาสาฬหบูชา
  • 2 สิงหาคม 2566               วันเข้าพรรษา
  • 12 – 14 สิงหาคม 2566      วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง วันแม่แห่งชาติ และวันหยุดชดเชย

จึงประชาสัมพันธ์มาให้ทราบโดยทั่วกัน