รับสมัครผู้เข้าร่วมแข่งขันเครื่องร่อนพุ่งด้วยมือ

การแข่งขันเครื่องร่อนพุ่งด้วยมือ เนื่องในวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ ปี 2566

วันที่จัดกิจกรรม 

วันที่ 18 สิงหาคม 2566 

สถานที่จัดกิจกรรม 

ณ สนามฟุตซอล ด้านหน้าอาคาร 5 ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา

แข่งขันประเภทร่อนนาน

โดยแบ่งการแข่งขันเป็น 3 รุ่น ได้แก่

  • ระดับประถมศึกษา ( ป.3 – ป. 6)
  • ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.1 – ม.3)
  • ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4 – ม.6)

ดาวน์โหลด

ลงทะเบียนออนไลน์แข่งขันเครื่องร่อนพุ่งด้วยมือ   

กติกาเบื้องต้น

  • กำหนดขนาดของความยาวปีกเครื่องร่อนพุ่งด้วยมือ 20 นิ้ว
  • ในแต่ละทีมจะต้องมีเครื่องร่อนพุ่งด้วยมือเป็นของตัวเองที่ถูกต้องตามคุณลักษณะที่กำหนดอย่างน้อย 1 ลำ
  • การแต่งกายของผู้เข้าร่วมกิจกรรมให้แต่งกายด้วยชุดเครื่องแบบนักเรียน/เครื่องแบบพละศึกษาของโรงเรียนเหมือนกันทุกคน 
  • โดยแต่ละโรงเรียนสามารถส่งทีมเข้าร่วมกิจกรรมได้ระดับละไม่เกิน 3 ทีม
  • กำหนดให้ใช้เครื่องร่อนขนาดความยาวปีก 20 นิ้ว

ผลการแข่งขันเครื่องร่อนพุ่งด้วยมือ

ติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่

อ.ณัฐวุฒิ พุ่มดอกไม้
นักวิชาการศึกษา ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา
โทร 02-392-5951 ต่อ 1197 มือถือ 089-030-6378
อีเมล์ nattawut@sci-educ.nfe.go.th 

Message us