รับสมัครผู้เข้าร่วมแข่งขันเครื่องบินเล็กพลังยาง

การแข่งขันเครื่องบินเล็กพลังยาง เนื่องในวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ ปี 2566

วันที่จัดกิจกรรม           

วันที่ 19 สิงหาคม 2566

สถานที่จัดกิจกรรม      

ณ สนามฟุตซอล ด้านหน้าอาคาร 5  ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา

โดยแบ่งการแข่งขันเป็น 3 รุ่น ได้แก่

  • ระดับประถมศึกษา ( ป.3 – ป. 6)
  • ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.1 – ม.3)
  • ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4 – ม.6)

ดาวน์โหลด

ลงทะเบียนออนไลน์แข่งขันเครื่องบินเล็กพลังยาง

https://forms.gle/2GUG9DCR7yd3iCGi7

กติกาเบื้องต้น

  • ต้องเป็นเครื่องบินเล็กพลังยางประเภท Stick ที่สร้างขึ้นจากไม้และกระดาษเป็นวัสดุหลัก โดยปีกและชุดหางของเครื่องบินต้องสร้างขึ้นด้วยไม้แล้วบุด้วยวัสดุประเภทกระดาษเท่านั้น
  • กางปีก (Wing Span) วัดเป็นเส้นตรงจากปลายปีกซ้ายจรดปลายปีกขวา 14 นิ้ว
  • ในแต่ละทีมจะต้องมีเครื่องบินเป็นของตัวเองที่ถูกต้องตามคุณลักษณะที่กำหนดอย่างน้อย 1 ลำ
  • การแต่งกายของผู้เข้าร่วมกิจกรรม ให้แต่งกายด้วยชุดเครื่องแบบนักเรียน/เครื่องแบบพละศึกษาของโรงเรียนเหมือนกันทุกคน โดยแต่ละโรงเรียนสามารถส่งทีมเข้าร่วมกิจกรรมได้ระดับละไม่เกิน 3 ทีม
  • ทีมผู้เข้าร่วมกิจกรรมต้องเตรียมเครื่องบินพลังยางของตนมาให้เรียบร้อยมีลักษณะถูกต้องตามข้อกำหนดอย่างน้อย 1 ลำ
  • ไม่อนุญาตให้ใช้เครื่องบินจากทีมอื่นมาทำการบินแม้จะเป็นทีมจากโรงเรียนเดียวกันก็ตาม
  • กำหนดให้ใช้เครื่องบินเล็กพลังยางประเภท Stick ที่สร้างขึ้นจากไม้และกระดาษเป็นวัสดุหลัก กางปีกวัดเป็นเส้นตรงยาว 14 นิ้ว แข่งขันประเภทบินนาน

ประกาศผลการแข่งขันเครื่องบินเล็กพลังยาง

ติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่

อ.ณัฐวุฒิ พุ่มดอกไม้
นักวิชาการศึกษา  ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา
โทร 02-392-5951 ต่อ 1197 มือถือ 089-030-6378
อีเมล์ nattawut@sci-educ.nfe.go.th