ความร่วมมือจัดทำนิทรรศการและเผยแพร่องค์ความรู้งานวิจัยกับหอสังเกตการณ์นิวทริโนไอซ์คิวบ์ (IceCube Neutrino Observatory)

ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาให้การต้อนรับผู้บริหารจากไอซ์คิวบ์ (IceCube) พร้อมด้วยทีมนักวิจัยจาก มช. และ สดร.

นายโยฑิน สมโนนนท์ ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา และนายดิษพล มาตุอำพันวงศ์ นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านเผยแพร่ทางการศึกษา ให้การต้อนรับ Professor Albrecht Karle รองผู้อำนวยการฝ่ายวิทยาศาสตร์และเครื่องมือโครงการวิจัยหอสังเกตการณ์นิวทริโนไอซ์คิวบ์ (IceCube Neutrino Observatory) และ ผศ.ดร.วราภรณ์ นันทิยกุล นักวิจัยจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พร้อมด้วย ดร.อัจฉรา เสรีเพียรเลิศ จากสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)

เพื่อหารือความร่วมมือจัดทำนิทรรศการและเผยแพร่องค์ความรู้งานวิจัยกับหอสังเกตการณ์นิวทริโนไอซ์คิวบ์ (IceCube Neutrino Observatory) เกี่ยวกับรังสีคอสมิก นิวทริโน และรังสีแกมม่า ด้วยสื่อการเรียนรู้ที่ทันสมัย เช่น VR เรียนรู้หอสังเกตการณ์นิวทริโน (IceCube) ที่แอนตาร์กติกาเพื่อเปิดประสบการณ์และส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตให้กับนักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ทุกช่วงวัย

#ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา #ท้องฟ้าจำลองกรุงเทพ #กรมส่งเสริมการเรียนรู้ #IceCube