ขอแสดงความยินดีกับ สกร.วังทองหลาง

ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา ขอแสดงความยินดีกับ สกร.วังทองหลาง ตัวแทนจากศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา ได้รับรางวัลชมเชย ในการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ด้านสิ่งแวดล้อม  สำหรับนักศึกษา สกร. ระดับประเทศ ประเภทนวัตกรรมการจัดการขยะ เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2566 ณ อุทยานวิทยาศาสตร์พระจอมเกล้า ณ หว้ากอ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์