ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา ปิดให้บริการวันหยุดนักขัตฤกษ์ เดือนพฤษภาคม 2567

ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา ปิดให้บริการวันหยุดนักขัตฤกษ์ เดือนพฤษภาคม 2567

  • 4 พฤษภาคม 2567 วันฉัตรมงคล
  • 6 พฤษภาคม 2567 วันหยุดชดเชยวันฉัตรมงคล
  • 10 พฤษภาคม 2567 วันพืชมงคล
  • 22 พฤษภาคม 2567 วันวิสาขบูชา

จึงประชาสัมพันธ์มาให้ทราบโดยทั่วกัน